img
img
Thứ 5, 30/11/2023 14:10:18
| | Liên kết
  Tuổi trẻ Cà Mau đoàn kết, gương mẫu, xung kích, sáng tạo dựng xây đất nước Phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, mọi tiềm năng, sáng tạo của nhân dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc! Phát huy tinh thần cách mạng tiến công, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế! Tuổi trẻ Cà Mau đoàn kết - gương mẫu - xung kích - sáng tạo - khởi nghiệp Tuổi trẻ Cà Mau phát huy truyền thống cách mạng, xung kích, tình nguyện xây dựng quê hương Cà Mau giàu đẹp!
Thứ 2, 12/04/2021 15:57:00
LỊCH LÀM VIỆC CỦA BÍ THƯ - CÁC PHÓ BÍ THƯ TỈNH ĐOÀN CÀ MAU Tuần thứ 14 (Từ ngày 05/4 đến 11/4/2021) ------------- Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm PC chuẩn bị Thứ Hai (05/4) ...

Thứ 2, 12/04/2021 15:46:00
LỊCH LÀM VIỆC CỦA BÍ THƯ - CÁC PHÓ BÍ THƯ TỈNH ĐOÀN CÀ MAU Tuần thứ 13 (Từ ngày 29/3 đến 04/4/2021) ------------- Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm PC chuẩn bị Thứ Hai (29/3) ...

Thứ 4, 31/03/2021 15:02:34
LỊCH LÀM VIỆC CỦA BÍ THƯ - CÁC PHÓ BÍ THƯ TỈNH ĐOÀN CÀ MAU Tuần thứ 12 (Từ ngày 22/3 đến 28/3/2021) ------------- Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm PC chuẩn bị Thứ Hai (22/3) ...

Thứ 5, 18/03/2021 10:27:28
LỊCH LÀM VIỆC CỦA BÍ THƯ - CÁC PHÓ BÍ THƯ TỈNH ĐOÀN CÀ MAU Tuần thứ 11 (Từ ngày 15/3 đến 21/3/2021) ------------- Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm PC chuẩn bị Thứ Hai (15/3) ...

Thứ 5, 18/03/2021 09:44:50
LỊCH LÀM VIỆC CỦA BÍ THƯ - CÁC PHÓ BÍ THƯ TỈNH ĐOÀN CÀ MAU Tuần thứ 10 (Từ ngày 08/3 đến 14/3/2021) ------------- Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm PC chuẩn bị Thứ Hai (08/3) ...

Thứ 4, 17/03/2021 15:40:04
LỊCH LÀM VIỆC CỦA BÍ THƯ - CÁC PHÓ BÍ THƯ TỈNH ĐOÀN CÀ MAU Tuần thứ 09 (Từ ngày 01/3 đến 07/3/2021) ------------- Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm PC chuẩn bị Thứ Hai (01/3) ...

Thứ 6, 26/02/2021 15:52:15
LỊCH LÀM VIỆC CỦA BÍ THƯ - CÁC PHÓ BÍ THƯ TỈNH ĐOÀN CÀ MAU Tuần thứ 08 (Từ ngày 22/02 đến 28/02/2021) ------------- Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm PC chuẩn bị Thứ Hai (22/02) ...

Thứ 4, 17/02/2021 15:57:02
LỊCH LÀM VIỆC CỦA BÍ THƯ - CÁC PHÓ BÍ THƯ TỈNH ĐOÀN CÀ MAU Tuần thứ 0 (Từ ngày 15/02 đến 21/02/2021) ------------- Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm PC chuẩn bị Thứ Hai (15/02) ...

Thứ 4, 17/02/2021 15:54:05
LỊCH LÀM VIỆC CỦA BÍ THƯ - CÁC PHÓ BÍ THƯ TỈNH ĐOÀN CÀ MAU Tuần thứ 06 (Từ ngày 08/02 đến 14/02/2021) ------------- Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm PC chuẩn bị Thứ Hai (08/02) ...

Thứ 4, 17/02/2021 15:43:38
LỊCH LÀM VIỆC CỦA BÍ THƯ - CÁC PHÓ BÍ THƯ TỈNH ĐOÀN CÀ MAU Tuần thứ 05 (Từ ngày 01/02 đến 07/02/2021) ------------- Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm PC chuẩn bị Thứ Hai (01/02) ...

Xem trang:
1 2 3 4 5 6 »

TỈNH ĐOÀN CÀ MAU
Số 97, Phan Ngọc Hiển, Phường 5, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Điện thoại: (02903) 815.787 - 831.250  Fax: (02903) 834.423
Giấy phép số197/GP - TTĐT ngày 04/12/2009 của Cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Tên miền: 
www.tinhdoancamau.com.vn
Ban biên tập Email:
tinbaiwebsitetinhdoan@gmail.com
Ghi rõ nguồn: "Website Tỉnh đoàn Cà Mau" khi phát hành lại thông tin từ website này.
Số Người Online
hit counter joomla