img
img
Thứ 4, 28/07/2021 20:54:35
| | Liên kết
  Tuổi trẻ Cà Mau đoàn kết, gương mẫu, xung kích, sáng tạo dựng xây đất nước Phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, mọi tiềm năng, sáng tạo của nhân dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc! Phát huy tinh thần cách mạng tiến công, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế! Tuổi trẻ Cà Mau đoàn kết - gương mẫu - xung kích - sáng tạo - khởi nghiệp Tuổi trẻ Cà Mau phát huy truyền thống cách mạng, xung kích, tình nguyện xây dựng quê hương Cà Mau giàu đẹp!
Chương I: Thế hệ Thanh niên Cà Mau tham gia các phong trào yêu nước và xây dựng tổ chức Cách Mạng thời kỳ 1925-1939
Thứ 6, 25/06/2010 03:39:27

CHƯƠNG I

THẾ HỆ THANH NIÊN CÀ MAU THAM GIA CÁC PHONG TRÀO

YÊU NƯỚC VÀ XÂY DỰNG TỔ CHỨC CÁCH MẠNG THỜI KỲ 1925 - 1935

Mùa hè năm 1919, sau nhiều năm rời bến Nhà Rồng (Sài Gòn) bôn ba tìm đường cứu nước, cứu dân đúng đắn, người thanh niên yêu nước Nguyễn Ái Quốc dũng cảm đưa bản yêu sách đòi Chính phủ Pháp phải thừa nhận quyền tự do dân chủ, quyền bình đẳng và tự quyết của dân tộc Việt Nam đến hội nghị Vécxây họp tại Thủ đô nước Pháp giữa các nước thắng trận. Dư luận Pháp coi việc làm của người thanh niên yêu nước Nguyễn Ái Quốc như quả bom chính trị nổ ngay giữa Paris và có tiếng vang về trong nước.

Từ đó về sau, đồng chí Nguyễn Ái Quốc sáng lập ra các tổ chức yêu nước của người Việt Nam và người các nước thuộc địa của Pháp, cho xuất bản báo “Người cùng khổ”, tố cáo chế độ cai trị dã man của đế quốc Pháp, thức tỉnh các dân tộc bị áp bức, trước hết là thức tỉnh thanh niên.

Người đã tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp và trở thành người Cộng sảng Việt Nam đầu tiên, đánh dấu bước ngoặt trong đời hoạt động của Người từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Mác – Lênin, đồng thời cũng đánh dấu bước mở đường giải quyết cuộc khủng hoảng về đường lối giải phóng dân tộc ở Việt Nam.

Mùa hè năm 1923, đồng chí Nguyễn Ái Quốc đến Liên Xô, đất nước của Cách mạng Tháng Mười và V.I.Lênin vĩ đại. Tại đây, Người tham gia nhiều Đại hội và hội nghị quốc tế quan trọng, tiếp tục viết nhiều bài báo thức tỉnh nhân dân và thanh niên các thuộc địa. Người là đại biểu chính thức của Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ V với những lời phát biểu, tranh luận thẳng thắn tại diễn đàn Đại hội. Đặc biệt, sau đó Người đã tham gia lãnh đạo Đại hội Quốc tế thanh niên Cộng sản lần thứ IV, khai mạc ngày 15/7/1924. Đồng chí Nguyễn Ái Quốc là tác giả chính bản “Luận cương về thanh niên thuộc địa” nổi tiếng theo tư tưởng của Lê Nin. Đây là một cống hiến hết sức quan trọng cho phong trào thanh niên cách mạng trên thế giới, nhất là thanh niên các nước thuộc địa, trong đó có Việt Nam.

Cuối năm 1924, đồng chí Nguyễn Ái Quốc từ Liên Xô về Quảng Châu (Trung Quốc) với trách nhiệm nặng nề đối với phong trào cách mạng ở Đông Dương và Châu Á. Lúc này âm vang tiếng bom Sa Diện mưu sát toàn quyền Đông Dương Méc –Lanh của liệt sĩ thanh niên yêu nước Nguyễn Hồng Thái tuy không thành, nhưng như đồng chí Nguyễn Ái Quốc nhận định rằng đã “Nhóm lại ngọn lửa chiến đấu, nó báo hiệu bắt đầu thời kỳ đấu tranh dân tộc như chim én báo hiệu mùa xuân…”

Thật vậy, trên đất nước ta từ Bắc vào Nam dấy lên nhiều phong trào đấu tranh mạnh mẽ. Tại cà Mau trong năm 1925, nhiều cuộc đấu tranh chống đế quốc, phong kiến bùng nổ, tiêu biểu là cuộc đấu tranh của 500 nông dân và thanh niên ấp Rạch Muỗi, Cái Rắn ( xã Tân Hưng – Cà Mau) chống lại âm mưu và hành động cướp đoạt ruộng đất của điền chủ thực dân Patetxti cấu kết với bọn hương quản địa phương. Cuộc đấu tranh và phát triển đến đỉnh cao khi toàn thể bà con gái trai, già trẻ các ấp nói trên đã chung lòng chung sức với gậy gộc, giáo mác xông lên chặn đứng lực lượng của bọn hương quản đến đo đạc chứng khoán nhằm cướp đất của dân. Trước thái độ kiên quyết của bà con, bọn cướp đất phải chùn tay. Cùng với nông dân Cái Rắn, Rạch Muỗi, khắp trong tỉnh các cuộc đấu tranh chống cướp đất đã liên tục nổ ra. Bọn thực dân, phong kiến cấu kết với nhau thẳng tay đàn áp, bắt bớ, tù đày nhiều thanh niên hăng hái đấu tranh.

Vào thời điểm này, trên khắp đất nước ta, các phong trào đấu tranh của các tầng lớp nhân dân và thanh niên ngày càng phát triển rộng khắp. Đáp ứng yêu cầu tổ chức, tập hợp của quần chúng, nhất là thanh niên, nhiều người yêu nước trẻ tuổi đứng ra thành lập các tổ chức chống đế quốc, phong kiến… Đó là Hội Phục Việt do một số sinh viên Trường cao Đẳng Hà Nội cùng nhiều thầy giáo trẻ ở miền Trung, miền Nam như Tôn Quang Phiệt, Đặng Thai Mai, Phạm Thiều đứng đầu. Hội Phục Việt ra đời vào thời gian nhà yêu nước nổi tiếng Phan Bội Châu bị thực dân Pháp bắt và dự định đưa ra xử án nặng. Hội đã tích cực vận động nhân dân, nhất là các tầng lớp thanh niên đấu tranh bằng mọi hình thức đòi bọn thực dân trả lại tự do cho Cụ ( 1925). Tháng 3 năm 1926, một thanh niên yêu nước Nam bộ trong đó có Trần Huy Liệu lập ra “Đảng thanh niên”, phát lời kêu gọi thanh niên vào Đảng đế đấu tranh chống thực dân, đế quốc và phong kiến. Với nhiệt huyết của tuổi trẻ muốn hành động do căm thù giặc nhưng tổ chức “Đảng” của các anh không có đường lối, chương trình hành động và tổ chức theo lối đánh trống ghi tên nên khi địch tiến hành khủng bố thì nhanh chóng tan rã. Giữa năm 1926, nhà yêu nước trẻ tuổi Nguyễn An Ninh tích cực đi vào quần chúng kêu gọi thanh niên không thể chịu nhục mất nước mà cần đoàn kết lại với nhau để đấu tranh mới thành công. Nguyễn An Ninh đã tập hợp được một số thanh niên trí thức, học sinh, lao động vào tổ chức “Thanh niên cao vọng” để đòi quyền tự quyết cho dân tộc. Nhiều thanh niên có tâm huyết ở Cà Mau đã bắt được liên lạc và tham gia hoạt động tích cực trong các tổ chức nói trên.

Khi Cụ Phan Chu Trinh mất, tiếc thương và cảm phục tinh thần yêu nước của Cụ, hơn 150 nghìn người trong đó có hàng vạn thanh niên Sài Gòn và đại biểu thanh niên hầu hết các tỉnh Nam bộ trong đó có Cà Mau đã về Sài Gòn tham gia đưa tang Cụ, gây ảnh hưởng và tạo khí thế mạnh mẽ của quần chúng, nhất là thanh niên ngay ở Sài Gòn và khắp các tỉnh.

Một cuộc vận động lớn được phát động trong toàn quốc ( theo lời kêu gọi của các tổ chức yêu nước đã nêu trên), đó là phong trào làm lễ truy điệu Cụ Phan Chu Trinh xuất từ các trường học cả trong Nam và ngoài Bắc.

Lúc này, đồng chí Huỳnh Quảng, một thanh niên giàu lòng yêu nước quê ở Khánh An, (Cà Mau) đang theo học tại Trường trung học Cần Thơ là một thành viên tích cực đã tham gia vận động học sinh bãi khóa và làm lễ truy điệu nhà yêu nước Phan Chu Trinh ngay tại nơi mình học. Sau hoạt động này, anh bị địch ráo riết truy lùng, anh đã cùng với một số anh em đồng đội thoát ra nước ngoài, tìm đến Quảng Châu, nơi các anh em được biết có một tổ chức thanh niên cách mạng Việt Nam đang hoạt động.

Đồng chí Huỳnh Quảng cùng một số đồng đội là những thanh niên Cà Mau được may mắn gặp Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Đồng chí đã được nhận vào học trường huấn luyện chính trị do Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc tổ chức tại Quảng Châu.

Những thanh niên trong nước tìm đến Quảng Châu đều được Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc cùng các đồng chí Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Phong, Lê Hồng Sơn… tuyên truyền, giác ngô và phần lớn được kết nạp vào Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí Hội, tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam Một số được Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc tuyên truyền, giác ngộ chức vào Đảng hoặc vào Đoàn thanh niên Cộng sản.

Sau khi học xong lớp huấn luyện chính trị, các chiến sĩ cách mạng trẻ tuổi này được Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và Tổng bộ Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội bố trí theo các hướng, hoặc là về nước ngay để gây dựng tổ chức, vận động phong trào; hoặc là tiếp tục được đưa đi học thêm ở các trường Đảng, trường Đoàn tại Liên Xô; một số khác được đưa vào học tiếp tại trường quân sự Hoàng Phố (Trung Quốc). Đồng chí Huỳnh Quảng là người nằm trong số các đồng chí được Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc bố trí vào học tiếp tại trường quân sự Hoàng Phố.

Cùng với sự ra đời của Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí Hội, một tờ báo lấy tên “Thanh niên” , nhằm vào đối tượng chính là Thanh niên do Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc chủ trương đã phát hành số đầu tiên vào ngày 21/6/1925. Tuy gặp muôn ngàn khó khăn nhưng báo Thanh niên đã được chuyển về trong nước bằng nhiều con đường. Kỳ bộ Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội Nam kỳ tiếp nhận báo “Thanh niên” qua con đường Quảng Châu – Băng Cốc (Thái Lan) – Sài Gòn. Nhiều cơ sở kỳ bộ đã cho in lại các số báo này. Theo hồi ức của nhiều bậc lão thành cách mạng thì báo “Thanh niên” đã về đến mảnh đất Cà Mau xa xôi của Tổ quốc vào những năn 1925 – 1927.

Đồng chí Ung Văn Khiêm, một trong số các đồng chí chủ chốt ở kỳ bộ đã nắm đường dây chuyển các tài liệu và báo thanh niên của kỳ bộ về các tỉnh, trong đó có đặc điểm tiếp nhận ở thị xã Cà Mau. Đây là phương tiện tuyên truyền, giác ngộ hiếm hoi nhưng hết sức qúy giá của kỳ bộ. Tên mật thám cáo già Lu-I Mác-ti nhận xét qua các số báo “Thanh niên” mà y có được như sau:

… “Nguyễn Ái Quốc đã thức tỉnh tinh thần độc lập và tình cảm dân tộc, đặc trưng của tính khí người An-Nam… Nguyễn Ái Quốc cũng không ngần ngại dành đến 60 số báo của mình để chuẩn bị tinh thần cho độc giả trước khi nói rõ ý đồ của mình, ông viết: Chỉ có Đảng Cộng sản mới có thể đảm bảo hạnh phúc cho An Nam…” 1

Mác-ti thừa nhận rằng báo “Thanh niên” rất hấp dẫn thanh niên, chẳng những họ đọc mà còn chép lại để chuyển cho người khác đọc.

Trường huấn luyện chính trị Quảng Châu do Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc cùng các đồng chí của Người cử hàng loạt cán bộ, hội viên về nước hoạt động dấy lên phong trào đấu tranh mạnh mẽ của nhân dân và tuổi trẻ nước ta vào những năm cuối thập niên 20. Cà Mau là nơi hội tụ nhiều phong trào nông dân được tác động và ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp của tổ chức Việt nam thanh niên cách mạng đồng chí hội.

Trên cơ sở các phong trào đấu tranh ngày càng phát triển mạnh mẽ, cán bộ và hội viên Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội từ Quảng Châu trở về gây dựng được nhiều cơ sở tại nhiều tỉnh ở Nam kỳ. Sau khi kết thúc nhiệm vụ học tập ở trường Hoàng Phố, đồng chí Huỳnh Quảng được Tổng bộ Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội cử về nước hoạt động. Đồng chí là người cán bộ đầu tiên quê ở Khánh An ( Cà Mau được Lãnh tự Nguyễn Ái Quốc và các đồng chí của Người trực tiếp đào tạo, giáo dục.

Sau Đại hội Việt Nam thanh niên đồng chí hội tháng 5 – 1929, do yêu cầu khách quan phải thành lập Đảng theo chủ nghĩa Mác – Lênin ở nước ta đưa tới sự ra đời của ba tổ chức Đảng. Tháng 10/1929, An Nam Cộng sản Đảng được thành lập ở Nam kỳ, đồng chí Huỳnh Quảng trở thành ủy viên Ban chấp hành An Nam Cộng sản Đảng. Sau ngày hội nghị thống nhất thành lập Đảng (03/02/1930) tại Hương Cảng dưới sự chủ trì của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, đồng chí Huỳnh Quảng được trao trách nhiệm làm Bí thư Thành ủy Sài Gòn. Đến năm 1931, đồng chí bị thực dân Pháp bắt và ta tấn rất dã man. Song với khi tiết anh dũng của người chiến sĩ Cộng sản trẻ tuổi trước sau như một, đồng chí Huỳnh Quảng không khai báo với địch nửa lời để bảo vệ tổ chức, cơ sở. Đồng chí Huỳnh Quảng đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà thương Chợ Quán trong niềm thương tiếc của đồng chí, đồng bào, nêu tấm gương bất khuất cho tuổi trẻ noi theo.

Như trên đã nêu, vào thời điểm tổ chức Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí Hội được phát triển trong cả nước, tại thị trấn Cà Mau vào cuối năm 1927, đồng chí Đào Hưng Long được kỳ bộ Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí Hội Nam kỳ cử về làm công tác tuyên truyền vận động cho các nhóm thanh niên yêu nước tại địa phương về đường lối đấu tranh cách mạng mới, qua đó tuyển chọn những anh chị em có đủ tiêu chuẩn kết nạp vào Hội. Tháng 01/1929, Chi hội Việt Nam cách mạng đồng chí hội thị trấn Cà Mau được thành lập gồm các đồng chí Lâm Thành Mậu, Nguyễn Văn Chánh (Tư Rạch), Trần Hải Thoại (Năm Thoại), Tân Văn Hai (Hai Tân) và một số người khác do đồng chí Đào Hưng Long làm Bí thư. Chi hội hoạt động mạnh mẽ, hội viên tích cực thâm nhập quần chúng, nhất là anh chị em thanh niên thuộc các tầng lớp để tuyên truyền, giác ngộ và vận động đấu tranh. Chi hội mở một của hiệu Bán sách lấy tên là “Hồng Anh Thư Quán” và một quán cơm, cà phê lấy tên là “Đồng tâm”.

Đây chính là những địa điểm hội họp, giao lưu và là nơi truyền đạt hoặc chuyển nhận những thư từ, báo chí, ý kiến chỉ đạo của kỳ bộ cho cơ sở. Nhiều cuộc đấu tranh chống cướp đất, đòi miễn giảm thuế, tự do đi lại .v.v…liên tiếp nổ ra. Bọn thực dân và tay sai đánh hơi thấy ảnh hưởng cách mạng nên đã tăng cường theo dõi giám sát và đe dọa đóng cửa hiệu sách và quán ăn nói trên. Tháng 9 năm 1929, sau vụ áp sát trên đường Bachiê ở Sai Gòn, địch điên cuồng truy lùng các chiến sĩ cách mạng khắp các tỉnh. Hầu hết các đồng chí trong Chi hội Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí Hội thị trấn Cà Mau do bị truy nã ráo riết nên phải tạm lánh sáng các địa phương khác.

Sự kiện Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (tháng 2/1930) đã kết thúc thời kỳ đen tối bế tắc về đường lối cứu nước kéo dài hơn 70 năm từ khi nước ta bị thực dân Pháp xâm lược. Tại hội nghị thống nhất thành lập Đảng, công tác vận động thanh niên đã được Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và các đại biểu đặc biệt quan tâm. Trước hết, trong điều lệ vắn tắt của Đảng ghi rõ một điều quan trọng: “ Người dưới 27 tuổi phải vào Đoàn thanh niên Cộng sản”. Hai là, tại hội nghị thống nhất thành lập Đảng, các đại biểu đã thông qua Điều lệ Đoàn thanh niên Cộng sản. Như vậy vấn đề Đoàn thanh niên Cộng sản đã được khẳng định trong hai văn kiện quan trọng nhất của hội nghị.

Đến tháng 10-1930. Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ nhất đã ban hành “Án nghị quyết về Cộng sản thanh niên vận động”. Đây là nghị quyết đầu tiên của Đảng ta về công tác vận động thanh niên có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc. Hội nghị Trung ương lần thứ nhất này họp tại một địa điểm gần Sài Gòn nên việc triển khai các văn kiện tới các Đảng bộ phía Nam được thực hiện khá nhanh.

Tháng 01 năm 1930, Đặc ủy Hậu Giang 1 do đồng chú Ung Văn Khiêm làm Bí thư đã trực tiếp đến Cà Mau làm thủ tục kết nạp một số hội viên của Việt Nam thanh niên đồng chí Hội vào Đảng . Đó là các đồng chí Lâm Thành Mậu, Nguyễn Văn Chánh, Tân Văn Hai v.v… do đồng chí Lâm Thành Mậu làm Bí thư chi bộ Đảng.2

Lần đầu tiên lá cờ đỏ búa liềm xuất hiện cùng với các khẩu hiệu ủng hộ Đảng, chống đế quốc, phong kiến được nhân dân thanh niên và thị trấn Cà Mau nhiệt liệt đón chào.

Sự xuất hiện những đoàn viên thanh niên cộng sản thuộc lớp đầu tiên ở Cà Mau mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc là cùng một thời điểm như nhau, trên đất nước ta từ các vùng cực Bắc cho đến cực Nam, Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã gieo mầm cách mạng theo con đường của chủ nghĩa Mác – Lênin cho lớp thanh niên mà Người luôn đặt niềm tin yêu của mình. Điều này có nghĩa rằng “Luận cương về thanh niên thuộc địa” mà Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc là tác giả chính được Đại hội quốc tế thanh niên cộng sản thông qua ngày 15/7/1924 đã trở thành hiện thực trên đất nước ta, đến nơi tận cùng của Tổ quốc.

Kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động 01/5/1930 được ghi lại trong biên niên sử của Đảng bộ và nhân dân Cà Mau một dấu ấn không phải phai mờ. Đó là các đảng viên và đoàn viên TNCS đã tổ chức treo cờ đỏ búa liềm, dán biểu ngữ, rải truyền đơn của Đảng kêu gọi đồng bào và thanh niên đứng lên đấu tranh chống đế quốc, phong kiến.

Tháng 10 năm 1930, đúng vào thời gian Đảng ta họp hội nghị Trung ương lần thứ nhất ra nghị quyết quan trọng đầu tiên về công tác thanh niên có tên gọi là: “Án nghị quyết về cộng sản Thanh niên vận động” thị tại Tân Thành (Cà Mau), các đồng chí đảng viên Lâm Thành Mậu, Hồng Liên đã đi vào quần chúng thanh niên, tuyên truyền giác ngộ về chủ nghĩa cộng sản cho anh chị em. Một số thanh niên hăng hái cách mạng như các anh Tăng Hồng Phúc, Phan Khắc Nhượng, Huỳnh Đề Thám, Hồng Lạc Bông… đã trở thành những đảng viên cộng sản trẻ tuổi.

Chi bộ Đảng Tân Thành do đồng chí Tăng Hồng Phúc làm Bí thư đã tổ chức ra Nông hội đỏ, Thanh niên cộng sản Đoàn và các Hội quần chúng, kể cả các hội phổ thông hoạt động trong các lĩnh vực văn hóa, thể thao như hội đá banh, hội âm nhạc… nhằm lôi kéo, tập hợp thanh niên, dể từ đó giác ngộ chính trị cho anh, chị em.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, từ giữa năm đến cuối năm 1930, trong cả nước ta đã rộ lên phong trào đấu tranh của công nhân, nông dân, học sinh, tiểu thương, tiểu chủ, vì các quyền dân sinh, dân chủ trong đó có hàng trăm cuộc đấu tranh lớn chống áp bức, bóc lột, cướp ruộng đất của nông dân, công nhân hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh. Từ trong cao trào của quần chúng, lần đầu tiên ở nước ta đã xuất hiện các Xô Viết làm chức năng chính quyền cách mạng do giai cấp công nhân lãnh đạo ở nhiều xã, huyện thuộc hai tỉnh nêu trên . Đi đầu trong cuộc đấu tranh rộng lớn do Đảng bộ hai địa phương lãnh đạo là đông đảo lực lượng đoàn viên TNCS và những thanh niên tiên tiến do tổ chức Đoàn hướng dẫn hoạt động.

Bọn đế quốc và phong kiến đã thi hành chính sách khủng bố trắng vô cùng tàn bạo, kể cả việc cho máy bay ném bom giết hại đồng bào ta để hòng dập tắt ngọn lửa Xô Viết đang làm cho chúng hoang mang, lo sợ.

Ngày 19/02/1931, Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc gửi văn bản cho Đoàn Chủ tịch Quốc tế Cộng sản phản ảnh cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, trong đó Người khẳng định: “Bom đạn, súng máy, đốt nhà, dồn binh… đều bất lực không dập tắt nổi phong trào cách mạng của Nghệ Tĩnh”. Để “chia lửa” với Nghệ Tĩnh, Đảng ta khẩn cấp kêu gọi cho các Đảng bộ địa phương trong cả nước dấy lên phong trào đấu tranh chống đế quốc, phong kiến bằng mọi hình thức nhằm hỗ trợ cho Nghệ Tĩnh, tố cáo và ngăn chặn hành động khủng bố tàn bạo của địch. Thực hiện chỉ thị của Xứ ủy Nam kỳ, các đảng viên và đoàn viên TNCS ở Cà Mau đã liên tiếp tổ chức rải truyền đơn, treo khẩu hiệu “Ủng hộ Xô Viết Nghệ Tĩnh”, đòi bọn đế quốc phải chấm dứt các hành động khủng bố, kết hợp với việc vận động các tầng lớp nhân dân đấu tranh chốn thu thuế cao, thu tô nặng, đòi chia ruộng đất công cho nông dân nghèo. Lần đầu tiên ở Cà Mau xuất hiện khẩu hiệu: “Ủng hộ Nghệ An đỏ” và nhiều thanh niên có nhiệt tâm yêu nước đã tìm đến các đảng viên, đoàn viên, những người mà họ gọi chung một từ đầy thiện cảm là các “Anh Cộng sản” để tìm hiểu về cuộc đấu tranh của đồng vào và tuổi trẻ trong cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh. Ảnh hưởng của Xô Viết Nghệ Tĩnh một phần qua báo chí công khai của đối phương lúc đó, mặc dù chúng cố tình bóp méo, xuyên tạc. Mặc khác chính là do công tác tuyên truyền, giác ngộ của đảng viên, đoàn viên ta nên cho dù ở nơi tận cùng của đất nước, lớp thanh niên cách mạng đầu tiên của Cà Mau đã có dịp biểu lộ sự ngưỡng mộ của mình đối với một phong trào rộng lớn được Đảng ta dấy lên ở các tỉnh Miền Trung từ cuối năm 1930 cho đến các năm sau. Chẳng những ngưỡng mộ, cảm phục mà chính lớp trẻ Cà Mau đã đứng lên trong cuộc vận động “chia lửa” với Nghệ Tĩnh.

Tin tức từ hành động anh hùng của người đoàn viên Lý Tự Trọng bắn chết tên cò Pháp Lơgơrăng (Legrend) ngay giữa Sài Gòn được đăng tải liên tiếp trên các báo công khai hồi ấy như “Đuốc Nhà Nam”, L’impatial (Báo tiếng Pháp) v.v… đã đến với tuổi trẻ Cà Mau nhiều thanh niên có học, thanh niên viên chức yêu nước tìm hiểu về anh Trọng và tuyên truyền, giới thiệu hành động anh hùng của anh cho bạn bè biết.

Lời nói của Lý Tự Trọng trước tòa án đế quốc:

“Tôi hành động có suy nghĩ, tôi hiểu việc tôi làm. Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác” có sức cổ vũ to lớn đối với tuổi trẻ cả nước trong đó có tuổi trẻ Cà Mau tiếp bước theo anh.

Mùa xuân năm 1931 (từ ngày 20 đến 26/3/1931), hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ hai họp tại Sài Gòn dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng Bí thư Trần Phú. Hội nghị đã dành một phần quan trọng trong chương trình để kiểm điểm việc thực hiện “Án nghị quyết về cộng sản Thanh niên vận động” của hội nghị Trung ương lần thứ nhất (tháng 10/1930) và đề ra nhiệm vụ “Cần kíp tổ chức ra thanh niên Cộng sản Đoàn”. Nghị quyết hội nghị nêu rõ: “… Lập tức các Đảng bộ địa phương phải mau mau tổ chức ra Đoàn, đốc xuất cho Chi bộ cơ quan báo chương về việc vận động của Đoàn và phải chỉ đạo các Chi bộ mới thanh niên, đem những khẩu hiệu thanh niên mà hiệu triệu quần chúng”.

Sự phát triển của phong trào Đoàn trên cả ba miền:Bắc, Trung, Nam trong cả nước đã xuất hiện nhiều tổ chức Đoàn cơ sở và một số dịa phương đã hình thành hệ thống tổ chức Đoàn từ xã, huyện lên đến tỉnh nhằm đáp ứng kịp thời đòi hỏi cấp bách của phong trào thanh niên nước ta lúc ấy. Sau này, được Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Bác Hồ cho phép, theo đề nghị của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn thanh niên Lao động Việt Nam, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III họp từ ngày 22 đến 25/3/1961 đã quyết định lấy ngày 26/3/1931 (một ngày trong thời gian cuối của hội nghị Trung ương Đảng lần thứ hai dành để bàn bạc và quyết định nhựng vấn đề rất quan trọng về công tác vận động thanh niên) làm ngày kỷ niện thành lập Đoàn hàng năm.

Sự ra đời của Đoàn TNCS Đông Dương ( tên gọi lúc mới thành lập) đáp ứng kịp thời đòi hỏi cấp bách của phong trào thanh niên nước ta, đoàn kết, tập hợp tuổi trẻ cả nước tham gia vào cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu.

Hoảng sở trước phong trào đấu tranh của quần chúng và ảnh hưởng cũng như uy tín của Đảng ngày càng nâng cao ( mặc đầu đến năm 1931 – 1932 ỏ Cà Mau mới có mấy chi bộ Đảng đầu tiên), địch đã thực hiệm chính sách khủng bố trắng. Chúng bắt bớ, giam cầm, tù đày hàng loạt cán bộ đảng viên, đoàn viên. Tuy không đủ chứng cớ địch vẫn đày một số đồng chí của ta ra Côn Đảo. Tuy nhiên, khi ở Cà Mau phong trào tạm lắng xuống do đảng viên, đoàn viên phải lánh sang một số địa phương khác để tự bảo toàn lực lượng thì ở những nơi khác trong tỉnh lại tiếp tục dấy lên với nhiều hình thức phong phú, nhất là các đồng chí ta biết vận động các hình thức công khai để tập hợp quần chúng trước hết là lớp trẻ.

Vùng U Minh, Năm Căn, vốn là nơi đứng chân rất tốt của các chiến sĩ cách mạng. Chính tại những địa phương này, các đồng chí ta đã xây dựng được các cơ sở mới trong bà con làm nghề đốn cây, đốt than.

Năm 1932, đồng chí Văn Trung Thành được trên cử về lập tiệm thợ bạc ở Thị trấn Cà Mau (hiệu Thuận Thành) làm địa điểm liên lạc chuẩn bị điều kiện xây dựng tại cơ sở Đảng ở thị trấn. Đến giữa năm 1935, khi trong đất liền, cơ sở và phong trào bước đầu được hồi phục thì nhóm cán bộ bị địch bắt đày ra Côn Đảo tổ chức vượt ngục thành công đổ bộ lên vùng biển Vĩnh Châu an toàn và sau đó nối được liên lạc với các cơ sở mới được gây dựng lại.

Riêng thị trấn Cà Mau, cuối năm 1935, Chi bộ Đảng ở thị trấn đước khôi phục do đồng chí Lâm Thành Mậu làm Bí thư. Chi bộ có các đồng chí Văn Trung Thành, Nguyễn Văn Tiểu, đồng chí Uẩn v.v… Một số đoàn viên, hội viên trong các tổ chức quần chúng do Chi bộ lãnh đạo trở lại hoạt động tích cực. Đặc biệt Chi bộ Đảng giao cho tổ chức thanh niên đảm nhiệm công tác “Truyền bá quốc ngữ” thu hút nhiều bạn trẻ tham gia dạy và học.

Vượt qua giai đoạn khó khăn, những chiến sĩ cộng sản bao gồm đảng viên và đoàn viên cùng biết bao quần chúng cách mạng do Đảng tổ chức lãnh đạo đã chứng minh cho quân thù thấy rõ ý chí cách mạng và khát vọng giành độc lập, tự do là vũ khí tinh thần vô cùng mạnh mẽ giúp họ đạp bằng mọi thử thách, gian nguy để giữ vững và phát triển phong trào.

 
  CÁC TIN BÀI KHÁC

TỈNH ĐOÀN CÀ MAU
Số 97, Phan Ngọc Hiển, Phường 5, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Điện thoại: (02903) 815.787 - 831.250  Fax: (02903) 834.423
Giấy phép số197/GP - TTĐT ngày 04/12/2009 của Cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Tên miền: 
www.tinhdoancamau.com.vn
Ban biên tập Email:
tinbaiwebsitetinhdoan@gmail.com
Ghi rõ nguồn: "Website Tỉnh đoàn Cà Mau" khi phát hành lại thông tin từ website này.
Số Người Online
hit counter joomla