Câu hỏi thi tìm hiểu 80 năm vẻ vang Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và “Hiến kế tặng Đoàn”(26/3/1931 – 26/3/2011)
Thứ 5, 16/12/2010 14:02:35

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BAN CHẤP HÀNH TỈNH CÀ MAU

***
BAN TỔ CHỨC

Cà Mau, ngày 01 tháng 12 năm 2010

CÂU HỎI

Thi tìm hiểu 80 năm vẻ vang Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và

“Hiến kế tặng Đoàn”(26/3/1931 – 26/3/2011)

----------

PHẦN I

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

(Chọn và khoanh tròn đáp án đúng)

Câu hỏi 1: Ngày 26/3 được quyết định chọn làm ngày kỷ niệm thành lập Đoàn vì đó là ngày:

a.Ngày BCH TW Đoàn ra “Án nghị quyết về công tác thanh niên vận động”

b.Một ngày trong thời gian cuối cùng của Hội nghị TW Đảng lần thứ II - ngày bàn bạc và quyết định những vấn đề quan trọng về công tác vận động, tổ chức thanh niên.

c.Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh lập nhóm thanh niên bí mật nòng cốt đầu tiên.

d.Ngày thành lập tổ chức Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí Hội.

Câu hỏi 2: Bí thư Trung ương Đoàn đầu tiên là:

a.Đồng chí Hoàng Bình Quân

b.Đồng chí Nguyễn Lam

c.Đồng chí Trần Bạch Đằng

d.Đồng chí Vũ Trọng Kim

Câu hỏi 3: “Một năm khởi đầu từ mùa xuân

Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ

Tuổi trẻ là mùa Xuân của xã hội”

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết những câu trên trong:

a.Thư gửi cho Ủy ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng (17/10/1945)

b.Thư gửi học sinh toàn quốc nhân ngày khai trường năm học mới (2/9/1945)

c.Thư gửi cho thiếu niên, nhi đồng toàn quốc nhân dịp tết đầu tiên nước Việt Nam độc lập (01/1946)

d.Thư gửi các chiến sĩ cảm tử quân thủ đô (27/01/1947)

Câu hỏi 4: “Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác”. Lý Tự Trọng, người đoàn viên thuộc lớp đầu tiên của Đoàn ta đã nói câu nói trên trong hoàn cảnh nào?

a.Ngay sau khi Anh bị địch bắt đưa về hỏi cung tại nhà giam (8/2/1931)

b.Trước tòa đại hình do bọn thực dân lập ra để xét xử Anh ngày (17/4/1931)

c.Tại pháp trường sáng sớm ngày 21/11/1931 cùng với lời hô các khẩu hiệu cách mạng vang dội.

d.Bị giặc bắn và tra tấn đến chết (1953)

Câu hỏi 5: Tác giả và thời gian ra đời của mẫu huy hiệu Đoàn TNCS Hồ Chi Minh là:

a.Họa sĩ Huỳnh Văn Thuận – sáng tác năm 1951

b.Họa sĩ Nguyên Hạo – sáng tác năm 1975

c.Họa sĩ Bùi Chỉ – sáng tác năm 1956

d.Họa sĩ Trương Thìn – sáng tác năm 1976

Câu hỏi 6: Bác Hồ đã trực tiếp bồi dưỡng, giáo dục và rèn luyện những đoàn viên đầu tiên gồm:

a.06 đồng chí

b.08 đồng chí

c.10 đồng chí

d.12 đồng chí

Câu hỏi 7: “Đoàn thanh niên cần phải làm đầu tàu, gương mẫu trong phong trào thi đua yêu nước, phải thực hiện khẩu hiệu “Đâu Đảng cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên làm”. Đó là lời huấn thị của Bác Hồ tại:

a.Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ X khóa II

b.Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam lần thứ III

c.Đại hội Đảng toàn quóc lần thứ II

d.Hội nghị Ban thường vụ Trung ương Đoàn năm 1961

Câu hỏi 8: Năm 1995, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã tặng lực lượng Thanh niên xung phong thời kỳ chống Mỹ cứu nước bức trướng mang dòng chữ:

a.“Không có việc gì khó

Chỉ sợ lòng không bền

Đào núi và lấp biển

Quyết chí ắt làm nên”

b.Thanh niên xung phong

Chiến đấu dũng cảm

Lao động sáng tạo

Lập công xuất sắc”

c. “Thanh niên xung phong – Niềm tự hào của Thanh niên Việt Nam

d. “Thanh niên xung phong – Những chặng đường oanh liệt”

Câu hỏi 9: Bạn hãy nêu năm sinh, quê quán và nơi hy sinh của Liệt sĩ Đặng Thùy Trâm:

a. Sinh năm 1942 tại Hà Nội - Hy sinh năm 1970 tại Quảng Ngãi

b. Sinh năm 1945 tại Hà Nội - Hy sinh năm 1970 tại Quảng Ngãi

c.Sinh năm 1950 tại Hà Nội - Hy sinh năm 1972 tại chiến trường Quảng Trị

d.Sinh năm 1952 tại Hà Nội - Hy sinh năm 1972 tại chiến trường Quảng Trị

Câu hỏi 10: Cuộc khởi nghĩa Hòn Khoai được diễn ra vào thời gian nào dưới đây:

a. Lúc 20 giờ 30 phút ngày 13/12/1940

b. Lúc 21 giờ ngày 13/12/1940

c.Lúc 22 giờ 15 phút ngày 13/12/1940

d.Lúc 23 giờ 15 phút ngày 13/12/1940

Câu hỏi 11: Ở tỉnh Cà Mau, ai là người mở đường mòn Hồ Chí Minh trên biển?

a. Quách Văn Phẩm

b. Trần Văn Thời

c.Bông Văn Dĩa

d.Phan Ngọc Hiển

Câu hỏi 12: Khẩu hiệu hành động của Đại hội Đoàn tỉnh Cà Mau lần thứ VIII là khẩu hiệu:

a. Niềm tin – Trí tuệ - Hành động

b. “Tuổi trẻ Cà Mauthi đua học tập, rèn luyện, lao động sáng tạo, xung kích xây dựng và bảo vệ tổ quốc”

c.“Tuổi trẻ Cà Mau tiến bước dưới cờ Đảng, thi đua học tập, lao động sáng tạo, xung phong tình nguyện xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước”

d.“Đoàn kết - Trí tuệ - Xung kích – Phát triển”

Câu hỏi 13: Nội dung của giải pháp trọng dụng tài năng trẻ được thể hiện như thế nào trong nghị quyết 25 - NQ/TW của Ban chấp hành trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

a.Tạo cơ chế chính sách công bằng, thuận lợi để mọi tài năng trẻ đều được tham gia phát triển đất nước. Tạo bước đột phát trong việc bố trí, sử dụng cán bộ trẻ cán bộ trong độ tuổi thanh niên ở tất cả các cấp.

b. Xác định tiêu chí và phương pháp khoa học để phát hiện, theo dõi quá trình phát triển các tài năng trẻ. Xây dựng chương trình đào tạo thích hợp để hình thành đội ngũ tài năng trẻ trên mọi lĩnh vực, đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

c. Có chính sách sử dụng và đãi ngộ hợp lý để thu hút tài năng trẻ đang học tập, công tác, sinh sống ở nước ngoài tham gia phát triển đất nước.

d. Cả 3 phương án trên

Câu hỏi 14: “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở, đặc biệt là chi đoàn. Nâng cao chất lượng đoàn viên, làm tốt công tác đoàn kết tập hợp thanh niên và công tác phát triển đoàn viên mới”. Đó là hai mục tiêu chính của:

a. Chủ trương “Năm xây dựng Đoàn 1997” do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động

b. “Cuộc vận động xây dựng chi đoàn mạnh” do Ban chấp hành Trung ương Đoàn phát động tháng 3/1988

c. Cuộc vận động “Chi đoàn chủ động công tác” do Trung ương Đoàn phát động tháng 10/1992 (sau Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VI)

d. Cuộc vận động “Xây dựng lực lượng nòng cốt cho Đoàn” do thành Đoàn Hà Nội phát động năm 1996

Câu hỏi 15: Theo Luật Thanh niên, Nhà nước, gia đình, xã hội có trách nhiệm gì đối với thanh niên?

a. Đào tạo, bồi dưỡng và phát huy thanh niên; định hướng nghề nghiệp cho thanh niên, tạo môi trường làm việc thuận lợi cho sinh viên học tập và làm việc.

b. Có chính sách tạo điều kiện cho thanh niên học tập, lao động, giải trí, phát triển thể lực, trí tuệ; định hướng nghề nghiệp cho thanh niên.

c. Đào tạo, bồi dưỡng và phát huy thanh niên; có chính sách tạo điều kiện cho thanh niên học tập, lao động, giải trí, phát triển thể lực, trí tuệ; Chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng và phát huy vai trò của thanh niên

d. Cả 3 phương án trên

PHẦN II

CÂU HỎI TỰ LUẬN (Bài viết từ 1500 đến không quá 2000 từ)

* chọn 1 trong 5 câu hỏi sau:

Câu 1: Bạn hãy nêu những truyền thống vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam và của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 80 năm qua?

Câu 2: Bạn hiểu như thế nào là “Sống đẹp - Sống có ích”? Bạn hãy kể thật ngắn gọn một hành động, việc làm của bạn hoặc người thân của bạn mà bạn cho rằng đó là “Sống đẹp - Sống có ích”.

Câu 3: Từ thực tế học tập, lao động, công tác của mình, bạn có đề xuất gì để xây dựng tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh, mở rộng mặt trận tập hợp đoàn kết thanh niên, phát huy vai trò của tuổi trẻ trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước

Câu 4: Bạn hãy nêu cảm nghĩ về cuộc vận động “Tuổi trẻ Cà Mau học tập và làm theo lời Bác”. Những chuyển biến tích cực của bản thân sau khi được học tập cuộc vận động nêu trên.

Câu 5: Hãy nêu những ý tưởng, sáng kiến hay, cách làm mới để “Hiến kế” cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Cà Mau.

Thí sinh tham gia vui lòng Download câu hỏi theo link này:

www.tinhdoancamau.com.vn/Images/vanban/KE%20HOACH%20+%20CAU%20HOI%2080%20NAM%20THANH%20LAP%20DOAN.rar

hoặc

http://www.mediafire.com/file/zjw48272lt71co6/KE%20HOACH%20+%20CAU%20HOI%2080%20NAM%20THANH%20LAP%20DOAN.rar

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

 
  CÁC TIN BÀI KHÁC
img

TỈNH ĐOÀN CÀ MAU
Số 97, Phan Ngọc Hiển, Phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Điện thoại: (0780) 3815787  Fax: (0780) 3834423
Giấy phép số197/GP - TTĐT ngày 04/12/2009 của Cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Tên miền: 
www.tinhdoancamau.com.vn
Ban biên tập Email:
bantuyengiaotinhdoancm@gmail.com
Ghi rõ nguồn: "Website Tỉnh Đoàn Cà Mau" khi phát hành lại thông tin từ website này.
Số Người Online
hit counter joomla