img
img
Thứ 7, 02/12/2023 13:10:47
| | Liên kết
  Tuổi trẻ Cà Mau đoàn kết, gương mẫu, xung kích, sáng tạo dựng xây đất nước Phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, mọi tiềm năng, sáng tạo của nhân dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc! Phát huy tinh thần cách mạng tiến công, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế! Tuổi trẻ Cà Mau đoàn kết - gương mẫu - xung kích - sáng tạo - khởi nghiệp Tuổi trẻ Cà Mau phát huy truyền thống cách mạng, xung kích, tình nguyện xây dựng quê hương Cà Mau giàu đẹp!
Đặc san - Trang 8
Thứ 3, 22/03/2011 10:20:52

Tuổi trẻ Thành phố Cà Mau quyết tâm phấn đấu ngang tầm với danh hiệu Đô thị loại II

Quay lại Đặc san 26/03/2011

Thế hệ nào cũng có sứ mệnh lịch sử với thời đại đó. Nếu như thế hệ ông cha ta trước đây thấm thía nổi nhục mất nước và đã kiên cường anh dũng chiến đấu để giành lại đất nước, thì ngày nay thanh niên không có con đường nào khác là phải chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu, quyết tâm thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đối với thành phố Cà Mau Thành phố trẻ thân yêu của chúng ta vừa được công nhận trở thành đô thị loại II, đang chuyển mình bằng những định hướng phát triển kinh tế – xã hội dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Quá trình chuyển đổi cơ cấu sản xuất, cơ cấu kinh tế với tỷ trọng phát triển công nghiệp và dịch vụ ngày càng cao, các khu công nghiệp của tỉnh đặt tại thành phố Cà Mau đang từng bước được hình thành đang mở ra cho tuổi trẻ thành phố nhiều cơ hội lớn.

Phát huy truyền thống tốt đẹp của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tuổi trẻ thành phố Cà Mau hôm nay đã kế thừa ngày càng xứng đáng hơn với truyền thống của Đảng bộ và nhân dân thành phố. Tuổi trẻ hôm nay rất vui mừng trước sự phát triển nhanh chóng về mọi mặt của thành phố Cà Mau thân yêu. Trước những thành tựu to lớn đã đạt được, trở thành đô thị loại II, đang mở ra cho tuổi trẻ thành phố một môi trường học tập, lao động tốt, huy động ngày càng tốt hơn sức đóng góp của tuổi trẻ vào sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố.Thực tế cho thấy, tuổi trẻ Tp Cà Mau hôm nay luôn ra sức học tập, lao động, rèn luyện, tiếp thu nhanh khoa học, công nghệ thi đua lao động sáng tạo, tình nguyện tham gia thực hiện có hiệu quả các công trình phần việc thanh niên. Nhiều tấm gương thanh niên vượt khó, xung kích tình nguyện, những mô hình làm ăn có hiệu quả, đã xuất hiện ngày càng nhiều đoàn viên, thanh niên sản xuất kinh doanh giỏi. Đặc biệt là phong trào tuổi trẻ giữ nước đã có hàng ngàn đoàn viên, thanh niên tham gia tình nguyện lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và tham gia giữ gìn an ninh chính trị, TT ATXH ở địa phương, đơn vị. Đã góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân thành phố thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng văn hoá của Đoàn trong thanh niên thời gian qua có sự chuyển biến rất tích cực, được các cấp bộ Đoàn trong thành phố đặc biệt chú trọng, quan tâm, nội dung và hình thức phong phú đa dạng ngày càng đi vào chiều sâu mang tính trọng tâm. Cụ thể là việc học tập quán triệt chủ nghĩa Mác Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương, nghị quyết của Đảng – Đoàn các bài học chính trị của Đoàn, chính sách pháp luật của nhà nước; giáo dục truyền thống quê hương, dân tộc, lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước… thông qua các hình thức phong phú và thiết thực như: Sinh hoạt chi đoàn – chi hội, dưới cờ, CLB, thi tìm hiểu hái hoa dân chủ, nhân chứng lịch sử, toạ đàm, các hội thi tuyên truyền viên trẻ, thi hùng biện, các lớp bồi dưỡng tập huấn chuyên đề. Qua đó, nâng cao ý thức cộng đồng, giáo dục đạo đức lối sống, nếp sống trong thanh niên, giúp cho thanh niên sống có lý tưởng cao đẹp, có ý thức trách nhiệm công dân, sống văn hoá và tình nghĩa, có ước mơ và hoài bảo lớn. Năm 2010 đã có 216 Đoàn viên ưu tú được giới thiệu sang Đảng và được Đảng kết nạp 62 đ/c; phát triển 1.212 Đoàn viên, 2.370 hội viên. Tổng số đoàn viên thành phố hiện nay là 21.978 Đoàn viên và 42.047 Hội viên, chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn không ngừng được củng cố và nâng lên đáng kể. Đoàn bộ thành phố Cà Mau hằng năm được trên đánh giá là đơn vị mạnh dẫn đầu cấp tỉnh. Trình độ của cán bộ Đoàn luôn được nâng cao, có nhiều đ/c chí được đào tạo sơ – trung cấp chính trị, quản lý Nhà nước, thanh vận; cao cấp chính trị và các đại học chuyên ngành. Qua đó kịp thời kiện toàn, bổ sung khi luân chuyển cán bộ đồng thời cung cấp cho Đảng và chính quyền nhiều cán bộ trẻ có trình độ, năng lực, hiện nay có nhiều đ/c ở các cương vị lãnh đạo Đảng, chính quyền và các ngành trong tỉnh, thành phố. Phong trào văn nghệ, thể dục thể thao luôn được tổ chức thường xuyên, các hoạt động hội diễn văn nghệ, hội thi CLB tuyên truyền ca khúc cách mạng, hội trại, hội thi ATGT, giải bóng đá Đoàn viên – TN; vận động thành lập “Qũy giúp nhau lập nghiệp”, với số tiền 125 triệu đồng qua đó đã giúp cho 138 Đoàn viên - Thanh niên có vốn sản xuất làm ăn rất có hiệu quả, phát triển kinh tế gia đình nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.Vận động đóng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa với số tiền 44 triệu đồng, quỹ vì người nghèo 20 triệu đồng, xây dựng 06 căn nhà vì đoàn viên thanh niên nghèo trị giá trên 90 triệu đồng.

Năm 2010 thật sự là một năm đáng ghi nhớ, nhiều sự kiện quan trọng về chính trị văn hóa diễn ra và đặc biệt cũng là năm Thành phố trẻ Cà Mau được công nhận trở thành đô thị loại II. Phát huy những thành tích đã đạt được, năm 2011 là năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tròn 80 tuổi và cũng là “ Năm Thanh Niên ” Tuổi trẻ thành phố Cà Mau nguyện sẽ tích cực đẩy mạnh hơn nữa các phong trào hành động cách mạng thiết thực, cùng với Đảng bộ, quân dân thành phố quyết tâm thi đua xây dựng và phát triển quê hương thông qua các nhiệm vụ cụ thể, tiếp tục tăng cường công tác giáo dục truyền thống, giáo dục lý tưởng cách mạng, về Đảng quang vinh, về quê hương, dân tộc Việt Nam anh hùng, các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước, nhất là đề án xây dựng phát triển Thành phố Cà Mau. Qua đó nhằm nâng cao nhận thức trong tuổi trẻ, củng cố và xây dựng niềm tin, ra sức phát huy vai trò trách nhiệm của mình, xung kích đi đầu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá – xã hội ở địa phương, tích cực vận động xây dựng đạt vượt các chỉ tiêu “Nhà nhân ái, Nhà vệ sinh hợp vệ sinh cho người nghèo”, đảm nhận xây dựng các “tuyến phố không rác”, “xây dựng bến đò ngang an toàn”. Cụ thể hoá các chủ trương, nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Cà Mau lần thứ X vào chương trình hành động cách mạng của tuổi trẻ, xem đây vừa là cơ hội, vừa là điều kiện để Đoàn bộ và tuổi trẻ Thành phố Cà Mau phát huy mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước bằng cách làm thiết thực hiệu quả. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình hành động cách mạng của Đoàn, phát triển sâu rộng phong trào thi đua tình nguyện, các loại hình hỗ trợ thanh niên, tạo điều kiện và môi trường thuận lợi để tuổi trẻ thành phố rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Đặc biệt chú trọng phong trào thi đua học tập, tiếp thu nhanh và ứng dụng những tiến bộ khoa học công nghệ, thi đua lao động sản xuất thực hiện có hiệu quả các công trình, phần việc thanh niên góp phần xây dựng và phát triển Thành phố xứng tầm với đô thị loại II./.

Nguyễn Trần Đăng

Thành đoàn Cà Mau

Quay lại Đặc san 26/03/2011

 
  CÁC TIN BÀI KHÁC

TỈNH ĐOÀN CÀ MAU
Số 97, Phan Ngọc Hiển, Phường 5, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Điện thoại: (02903) 815.787 - 831.250  Fax: (02903) 834.423
Giấy phép số197/GP - TTĐT ngày 04/12/2009 của Cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Tên miền: 
www.tinhdoancamau.com.vn
Ban biên tập Email:
tinbaiwebsitetinhdoan@gmail.com
Ghi rõ nguồn: "Website Tỉnh đoàn Cà Mau" khi phát hành lại thông tin từ website này.
Số Người Online
hit counter joomla