img
img
Thứ 5, 30/11/2023 15:32:30
| | Liên kết
  Tuổi trẻ Cà Mau đoàn kết, gương mẫu, xung kích, sáng tạo dựng xây đất nước Phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, mọi tiềm năng, sáng tạo của nhân dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc! Phát huy tinh thần cách mạng tiến công, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế! Tuổi trẻ Cà Mau đoàn kết - gương mẫu - xung kích - sáng tạo - khởi nghiệp Tuổi trẻ Cà Mau phát huy truyền thống cách mạng, xung kích, tình nguyện xây dựng quê hương Cà Mau giàu đẹp!
Đặc san - Trang 4
Thứ 5, 24/03/2011 19:25:18

Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh

70 Năm cống hiến và trưởng thành

Quay lại Đặc san 26/03/2011

Đội TNTP Hồ Chí Minh là tổ chức của thiếu nhi Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam sáng lập, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phụ trách. Đội là tổ chức nòng cốt trong các phong trào thiếu nhi, là lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường, là lực lượng dự bị của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Đội lấy 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng làm mục tiêu phấn đấu rèn luyện cho đội viên, giúp đỡ đội viên phát triển mọi khả năng trong học tập hoạt động, vui chơi, thực hiện quyền và bổn phận theo Luật Bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em. Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh đoàn kết, hợp tác với các tổ chức, phong trào thiếu nhi ở khu vực và thế giới vì những quyền của trẻ em, vì hòa bình, hạnh phúc của các dân tộc.

Ngày 15/5/1941 mãi mãi sáng chói trong trang lịch sử Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Ngày ấy ở gần hang Pắc Pó xuôi dòng suối Lênin, dưới chân núi Thoong Mạ, ở thôn Nà Mạ có năm thiếu niên là Nông Văn Dền, Nông Văn Thàn, Lý Văn Tịnh, Lý Thị Nạ, Lý Thị Xậu. Được anh Đức Thanh và các anh cán bộ cách mạng giác ngộ, thử thách, tập hợp để lập thành Đội Nhi đồng cứu quốc theo quyết định của Đảng. Đội có mục đích là "Đánh Tây, đuổi Nhật, giành độc lập cho nước nhà" với nhiệm vụ: làm giao thông liên lạc, đưa đón, bảo vệ cán bộ, canh gác các cuộc họp của Đảng...". Để đảm bảo bí mật, tổ chức cũng đã đặt bí danh cho các đội viên. Dền mang bí danh Kim Đồng, Thàn là Cao Sơn, Tịnh là Thanh Minh, Xậu là Thanh Thủy, Nì là Thủy Tiên và cuộc họp đã bầu Kim Đồng làm đội trưởng. Cuối buổi lễ, cả 5 đội viên được kết nạp đã làm lễ tuyên thệ trung thành với Đảng, tuyệt đối giữ bí mật, dù có phải hy sinh đến tính mạng cũng không phản bội lại nhân dân và cách mạng. Thế là Đội Nhi đồng cứu quốc chính thức được thành lập (sau này gọi là Đội Thiếu niên cứu quốc).

Từ sau tháng 5/1941 các Đội thiếu nhi cứu quốc ở mọi nơi được thành lập để tham gia cách mạng, góp phần vào thắng lợi của cách mạng Tháng Tám 1945. Lúc này các tổ chức thiếu nhi cả nước được gọi chung là Hội Thiếu nhi cứu quốc, mỗi đơn vị gọi là một Đội. Ở khắp nơi các đội thiếu nhi đều tích cực tham gia các hoạt động cách mạng cùng với cha anh và tham gia các hoạt động xã hội như: dạy bình dân học vụ, cổ động, tham gia sản xuất, tiết kiệm hoặc bảo vệ mọi trật tự trị an, giúp đỡ bộ đội, tự vệ. Ngày 02/9/1945, Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình lich sử, khai sinh ra nước Việt nam dân chủ cộng hòa, mở ra một kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam.

Tháng 9/1945, Bác Hồ viết thư cho thiếu nhi cả nước nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Trong thư, Bác căn dặn "...Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam có được vẻ vang sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu".

Nhưng hòa bình chưa được bao lâu, giặc Pháp lại xâm lược nước ta một lần nữa. Bác Hồ đã kêu gọi toàn dân kháng chiến chống thực dân Pháp. Các Đội thiếu nhi cứu quốc đã làm theo lời Bác tham gia kháng chiến. Nhiều đội thiếu niên đã lập công xuất sắc làm sáng ngời trang sử vàng của Đội thiếu nhi Hoàng Văn Thụ. Đội thiếu nhi Bát Sắt (Hà Nội), Đội tình báo thiếu niên Thành Huế, Đội thiếu niên du kích Đình Bảng (Hà Sắc), Đội thiếu niên du kích Kiến an, Đội thiếu nhi Đồng Tháp Mười, Đội Thiếu nhi Phản Đế và các đội thiếu nhi ở Sài Gòn... và nhiều anh hùng liệt sĩ thiếu niên như Lê văn Tám (Sàigòn), Dương Văn Nội (Hà Nội), Vừ A Dính (Lai Châu), Phạm Ngọc Đa (Kiến An), Nguyễn Văn Thu (Quảng Ninh) xuất hiện trở thành gương sáng cho các thế hệ mai sau.

Tháng 2/1948 Bác Hồ đã gửi thư căn dặn thiếu nhi cả nước ta làm công tác Trần Quốc Toản. Từ đó, một phong trào lớn của Đội ra đời để giúp đỡ gia đình thương binh liệt sĩ, neo đơn. Đến nay công tác Trần Quốc Toản đã trở thành phng trào truyền thống của Đội ngày càng phát triển và có ý nghĩa xã hội rộng lớn.

Trong những năm kháng chiến cho đến ngày hòa bình lập lại, tổ chức Đội ở các địa phương ngày càng phát triển, phong trào của Đội mở rộng dành được những kết quả mới. Ở các tỉnh thuộc chiến khu Việt Bắc, quân khu Ba đã mở các Đại hội "thiếu nhi gương mẫu".

Tháng 3/1951, Đội thiếu nhi cứu quốc được đổi tên thành Đội thiếu nhi tháng Tám.

Năm 1954, hòa bình lập lại, nhưng nước ta tạm thời bị chia cắt làm 2 miền. Đế quốc Mỹ âm mưu chia cắt nước ta và phá hoại Hiệp định Giơ-ne-vơ. Từ đó, nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng vừa đấu tranh thống nhất Tổ quốc, vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc.

Miền Bắc hòa bình, trẻ em được cắp sách đến trường. Tổ chức Đội phát triển mạnh đến các thôn xóm, bản làng và các trường học. Các phong trào của Đội cũng phát triển mạnh mẽ với các phong trào "Vì miền Nam ruột thịt", "Đi thăm miền Nam".

Sau Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 2, ngày 4/11/1956 Đội được đổi tên là Đội Thiếu niên tiền phong. Đến năm 1961, các em ở lứa tuổi nhi đồng được tổ chức vào Đội nhi đồng tháng Tám.

Năm 1958 HTX Măng Non Thạch Khối (Hải Hưng) được thành lập, mở đầu cho phong trào xây dựng hợp tác xã Măng non ở miền Bắc. Hợp tác xã Măng non Phú Mẫn (Hà Bắc) đã trở thành điển hình của phong trào, được Bác Hồ gửi thư khen vào năm 1969.

Ngày 02/12/1958, Bác Tôn Đức Thắng - Chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 2 - đã viết thư hoan nghênh sáng kiến của thiếu nhi Hải Phòng và Sơn Tây, đề nghị Quốc hội và chính phủ cho phép thiếu nhi mở phong trào làm kế hoạch nhỏ, xây dựng Nhà máy nhựa Thiếu niên tiền phong ở Hải Phòng.

Ngày 30/5/1959, Nhà máy nhựa mang tên đội khánh thành, Ban giám đốc đã trao cho đoàn đại biểu thiếu nhi miền Bắc 18.000 đồ chơi - sản phẩm của nhà máy để trao tặng cho các bạn thiếu nhi miền Nam.

Ngày 15/5/1961, nhân kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Đội, Bác Hồ đã căn dặn các cháu thiếu niên nhi đồng 5 điều, từ đó đến nay 5 điều Bác Hồ dạy đã trở thành mục tiêu phấn đấu của toàn thể thiếu niên, nhi đồng Việt Nam.

- Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào

- Học tập tốt, lao động tốt

- Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt

- Giữ gìn vệ sinh thật tốt

- Khiêm tốn, thật thà dũng cảm

Năm 1961, phong trào "Nghìn việc tốt" của Đội xuất hiện ở Tam Sơn, Hà Bắc và phát triển khắp các địa phương trở thành một phong trào lớn của Đội cho đến nay, với nội dung: "Nói lời hay, làm việc tốt, phấn đấu trở thành cháu ngoan Bác Hồ".

Ngày 20/12/1961 Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam ra đời, tổ chức Đội Thiếu niên tiền phong ở miền Nam được thành lập và phong trào "Việc nhỏ chí lớn chống Mỹ cứu nước" của thiếu nhi miền Nam phát triển theo cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc. Góp phần vào cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thiếu nhi cả hai miền đã lập nên những chiến công xuất sắc.

Ngày 15/5/1966, nhân kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Đội, Bác Tôn Đức Thắng thay mặt Đảng và Nhà nước đã trao cho đội lá cờ thêu nhiệm vụ của Đội trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước:

"Vâng lời Bác dạy,

Làm nghìn việc tốt

Chống Mỹ cứu nước

Thiếu niên sẵn sàng".

Ngày 30/4/1970, sau ngày Bác Hồ đi xa, thể theo nguyện vọng của thanh niên, đoàn viên, đội viên, thiếu nhi cả nước, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã ra nghị quyết trao cho Đoàn và Đội được mang tên Bác Hồ kính yêu và từ đó đến nay Đội được mang tên: Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và Đội nhi đồng Hồ Chí Minh.

Ngày 30/4/1975 chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, ngày giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc.

Tháng 6/1976, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ 23 họp tại thành phố Hồ Chí Minh đã thống nhất tổ chức Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trong cả nước và đề nghị Ban chấp hành Trung ương đảng trao cho Đội khẩu hiệu: "Vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại: Sẵn sàng!".

Đ/c: Nguyễn Minh Luân – UV BCH TW Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư tỉnh Đoàn Cà Mau

tặng hoa cho các cháu tại đại hội.

Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đội Thiếu Niên Tiền Phong (TNTP) Hồ Chí minh; Hội đồng Đội tỉnh Cà Mau chỉ đạo hệ thống Đội TNTP Hồ Chí Minh tỉnh Cà Mau tập trung chỉ đạo và tổ chức hoạt động:

Tập trung tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức về chặng đường vẻ vang 70 năm của Đội TNTP Hồ Chí Minh và truyền thống tốt đẹp của thiếu nhi Việt Nam; tuyên truyền về những tấm gương đội viên, thiếu nhi tiêu biểu các thời kỳ. Tổ chức biên soạn, phát triển các loại tài liệu tuyên truyền, định hướng nội dung sinh hoạt chi đội với chủ đề “70 mùa hoa Đội ta lớn lên cùng đất nước”.

Tổ chức các hoạt động truyền thống, như: Thi tìm hiểu, hành trình về nguồn, thăm các địa danh gắn với lịch sử Đội, gặp gỡ các thế hệ cán bộ Đội. Phát động trong đông đảo đội viên, thiếu nhi tham gia các cuộc thi tìm hiểu 70 năm lịch sử Đội TNTP Hồ Chí Minh.

Tổ chức mít tinh kỷ niệm, các hoạt động văn hóa, thể thao, hội trại, đồng diễn thể dục, thể thao… tạo không khí vui tươi, sôi nổi của thiếu nhi. Hướng dẫn tham gia tổ chức cuộc thi sáng tác ca khúc về Đội TNTP Hồ Chí Minh và thiếu nhi Việt Nam.

Tổ chức các hoạt động biểu dương, tôn vinh các gương đội viên, cán bộ chỉ huy Đội, giáo viên Tổng phụ trách Đội giỏi qua đó bồi dưỡng niềm tự hào về truyền thống Đội, hình thành lớp cán bộ chỉ huy, phụ trách Đội giỏi, giàu tâm huyết.

Tổ chức sưu tầm, trưng bày các hiện vật lịch sử của Đội gắn với truyền thống và lịch sử của Đội TNTP Hồ Chí Minh nói chung; công tác Đội và phong trào thiếu nhi của từng Liên đội, từng huyện, thành phố; hướng dẫn giúp đỡ các em thiếu niên nhi đồng được tiếp cận, tìm hiểu, có cảm nhận tốt đẹp về các giá trị truyền thống Đội.

Đăng ký đảm nhận các công trình, phần việc của mỗi đội viên, chi đội, liên đội tham gia bảo vệ môi trường, tôn tạo các di tích lịch sử, xây dựng trường lớp xanh, sạch đẹp, giúp đỡ gia đình chính sách, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu vùng xa.

Nâng cao chất lượng thực hiện Cuộc vận động “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”; Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam”.

Kết nạp “Lớp đội viên 70 năm”, góp phần xây dựng tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh vững mạnh. Chủ động xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, mở các lớp cảm tình Đoàn, tổ chức các lớp kết nạp đoàn viên mới, giới thiệu phát triển “Lớp đoàn viên 80 năm”, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh.

Tổ chức các diễn đàn “Đội viên của chúng em” “Yêu sao Yêu đội”…, phát huy tinh thần tham gia của thiếu nhi bày tỏ, đóng góp ý kiến xây dựng tổ chức Đội, đối mới nội dung phương thức hoạt động Đội ngày càng phù hợp, hiệu quả.

Tổ chức các buổi giao lưu, gặp gỡ “Người thanh niên mang khăn quàng đỏ” qua đó tôn vinh đội ngũ cán bộ Phụ trách Đội, trao đổi kinh nghiệm về công tác thiếu nhi trong điều kiện, tình hình mới.

Tổ chức đồng loạt Ngày sinh hoạt chi Đội với chủ đề “70 năm Đội ta lớn lên cùng đất nước” và trao danh sách đội viên ưu tú cho Đoàn xem xét kết nạp.

Tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức và hành động của đoàn viên thanh niên và các lực lượng xã hội trong công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng và xây dựng Đội TNTP Hồ Chí Minh; huy động các lực lượng xã hội dành sự quan tâm, chăm lo cho thiếu nhi như: Trao học bổng, xây dựng các điểm vui chơi, đầu tư trang thiết bị cơ sở vật chất, phòng truyền thống Đoàn – Đội… phục vụ tốt hơn các hoạt động học tập, rèn luyện và vui chơi của thiếu nhi tỉnh nhà nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh./.

Hội Đồng Đội Tỉnh Cà Mau

Quay lại Đặc san 26/03/2011

 
  CÁC TIN BÀI KHÁC

TỈNH ĐOÀN CÀ MAU
Số 97, Phan Ngọc Hiển, Phường 5, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Điện thoại: (02903) 815.787 - 831.250  Fax: (02903) 834.423
Giấy phép số197/GP - TTĐT ngày 04/12/2009 của Cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Tên miền: 
www.tinhdoancamau.com.vn
Ban biên tập Email:
tinbaiwebsitetinhdoan@gmail.com
Ghi rõ nguồn: "Website Tỉnh đoàn Cà Mau" khi phát hành lại thông tin từ website này.
Số Người Online
hit counter joomla