Hướng dẫn Xây dựng 10 mô hình chỉ đạo điểm Năm thanh niên 2011
Thứ 5, 21/04/2011 09:03:10

HƯỚNG DẪN

Xây dựng 10 mô hình chỉ đạo điểm Năm thanh niên 2011

(Kèm theo Chương trình số 05-CTr/TĐTN, ngày 15/12/2011 công tác Đoàn

và phong trào TTN năm 2011)

-----------------

1. Mô hình “Hành trình giáo dục truyền thống

1.1. Thời gian tổ chức: Vào dịp kỷ niệm các ngày lễ trong năm.

1.2. Địa điểm tổ chức: Tại các chi đoàn, Đoàn cơ sở hoặc các địa danh lịch sử, bảo tàng, phòng truyền thống…

1.3. Đối tượng tham gia: Đoàn viên các chi đoàn, chi đoàn cơ sở (có thể mở rộng đối tượng thanh niên trong đơn vị, địa phương tham gia sinh hoạt).

1.4. Nội dung sinh hoạt: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục với chủ đề: “Viết tiếp truyền thống vẻ vang 80 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”.

- Nội dung tập tuyên truyền về lịch sử, truyền thống 80 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh gắn với các phong trào hành động cách mạng của Đoàn, những tấm gương đoàn viên tiêu biểu qua các thời kỳ; xác định trách nhiệm rèn luyện, phấn đấu của người đoàn viên hiện nay…

- Tổ chức thi tìm hiểu “80 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”. Tham gia diễn đàn trên Website của Đoàn với chủ đề “Ký ức về thời tuổi trẻ sôi nổi”.

- Tổ chức các đợt về nguồn, các khu căn cứ, khu di tích lịch sử, nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống địa phương cho tuổi trẻ.

1.5. Biện pháp tổ chức: Tùy theo tình hình thực tế của đơn vị, các cơ sở Đoàn có thể lựa chọn trong các hình thức sau để tổ chức sinh hoạt:

- Tổ chức về nguồn và nghe nói chuyện chuyên đề: Ban Chấp hành cơ sở Đoàn mời báo cáo viên nói chuyện với đoàn viên về các chủ đề nêu trên, có thể có phần trao đổi giữa báo cáo viên và đoàn viên, sau đó tổ chức cho đoàn viên viết bài thu hoạch, đánh giá kết quả (Lưu ý: BCH có thể mời báo cáo viên là các đồng chí cách mạng lão thành, cựu chiến binh, các nhà nghiên cứu, các đồng chí cựu cán bộ Đoàn, cấp ủy Đảng, lãnh đạo chính quyền).

- Tổ chức tọa đàm, diễn đàn trong tổ chức đoàn về các nội dung nêu trên, phát động đoàn viên phát biểu cảm tưởng, suy nghĩ về tổ chức Đoàn, những giá trị tổ chức Đoàn mang lại về nhận thức, hành động; nêu những giải pháp của bản thân góp phần thực hiện Cuộc vận động “Tuổi trẻ Cà Mau học tập và làm theo lời Bác” và xây dựng tổ chức đoàn mạnh; thảo luận giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt đoàn, nâng chất chính trị trong các hoạt động của tổ chức Đoàn và của mỗi đoàn viên…

- Tổ chức các hội thi tìm hiểu kiến thức về Đoàn, chiếu phim tư liệu và truyền thống lồng ghép trong buổi sinh hoạt (thi đố vui kiến thức, thi thuyết trình, hái hoa dân chủ, các hội thi kiến thức tìm hiểu về Đoàn và các gương anh hùng liệt sĩ, anh hùng lịch sử trẻ tuổi, đoàn viên tiêu biểu…): có thể hưởng ứng những cuộc thi do Đoàn cấp trên tổ chức, hoặc liên kết, phối hợp với các đơn vị khác để tổ chức hội thi.

- Tham gia các diễn đàn trên mạng thông tin tin điện tử nhằm tuyên truyền nội dung, ý nghĩa sự kiện 80 năm thành lập tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, trao đổi, đề xuất những ý kiến, ý tưởng, giải pháp góp phần thực hiện nhiệm vụ người đoàn viên tại đơn vị…

- Phấn đấu mỗi Đoàn cơ sở tổ chức được 01 đợt về nguồn quy mô để thực hiện mô hình này.

2. Mô hình “Chi đoàn nông thôn mới

2.1. Đối tượng tham gia: Các chi đoàn địa bàn nông thôn.

2.2. Yêu cầu đối với chi đoàn nông thôn mới:

- Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, đảm bảo chế độ sinh hoạt định kỳ có nội dung sinh hoạt sát với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương; hình thức sinh hoạt phong phú, đa dạng, phù hợp với điều kiện chi đoàn.

- Thực hiện tốt các yêu cầu do đoàn cấp trên tổ chức và chỉ đạo.

- Là chi đoàn có từ 20 đoàn viên trở lên, trong năm có kết nạp được đoàn viên mới và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng; thực hiện tốt Chương trình rèn luyện đoàn viên; thực hiện công tác đoàn vụ, đoàn phí đúng quy định.

- Làm tốt vai trò nòng cốt xây dựng Chi hội LHTN và công tác thiếu niên nhi đồng.

- Trong năm thực hiện ít nhất 01 công trình thnah niên.

- Cuối năm phân loại đoàn viên đạt khá, xuất sắc 90% trở lên, chi đoàn được đoàn cấp trên xếp loại mạnh.

2.3. Nội dung hoạt động: Căn cứ tình hình thực tế của chi đoàn để xây dựng kế hoạch lồng ghép, huy động các nguồn lực, đảm nhận thực hiện các nội dung của Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Đề án xây dựng nông thôn mới đến cán bộ đoàn viên, thanh niên và nhân dân. Hoạt động này cần được tiến hành thường xuyên, gắn liền với chế độ hội họp, sinh hoạt định kỳ ở chi đoàn.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch; Phát động phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới hàng năm.

- Xây dựng mô hình kinh tế, giúp nhau lập nghiệp trong đoàn viên thanh niên, có các hoạt động hỗ trợ học tập, nghề nghiệp, việc làm, vốn, khoa học kỹ thuật cho thanh niên trong sản xuất, kinh doanh.

- Tham mưu với cấp ủy, chính quyền tạo điều kiện cho chi đoàn đảm nhận thực hiện các chương trình, dự án như: duy tu sửa chữa cầu – lộ giao thông nông thôn, làm thủy lợi, thủy nông nội đồng….., tạo điều kiện giao ủy thác vốn vay cho chi đoàn.

Ngoài các nội dung trên đây, từng chi đoàn cần nghiên cứu, bổ sung các nội dung phù hợp với điều kiện của từng chi đoàn.

2.4. Giải pháp

- Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức của ĐVTN. Công tác tuyên truyền, giáo dục phải nhằm vào mục đích làm cho ĐVTN thấy được vai trò của tổ chức Đoàn và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trên cơ sở đó, làm cho họ tự nhận thấy sự cần thiết và tự giác tham gia vào tổ chức Đoàn. Công tác tuyên truyền giáo dục ĐVTN phải thường xuyên, liên tục phải được lồng ghép vào các hình thức sinh hoạt phong phú, đa dạng, sinh động của Đoàn.

- Phát động và tổ chức phong trào hành động cách mạng với chủ đề: “Công trình thanh niên dựng xây đất nước”. Căn cứ nội dung phong trào “Năm xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”“Bốn đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” các cấp bộ Đoàn đăng ký và đảm nhận thực hiện công trình thanh niên làm theo lời Bác, kỷ niệm 80 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, chào mừng thành công Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

- Chi đoàn đăng ký đảm nhận và thực hiện ít nhất 01 công trình thanh niên nhằm thực hiện các tiêu chí theo “Đề án xây dựng nông thôn mới” hoặc hướng vào các nhiệm vụ tham gia phát triển kinh tế xã hội, giải quyết những vấn đề cấp thiết về môi trường, giao thông, trật tự xã hội, cải cách hành chính, tăng năng xuất lao động… ở địa phương, đơn vị.

- Tăng cường công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn; đẩy mạnh thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới; triển khai học tập 6 bài học lý luận chính trị trong đoàn viên, thanh niên. Bồi dưỡng phát triển lớp đoàn viên “80 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”. Tích cực triển khai cuộc vận động “Xây dựng chi đoàn mạnh”; tổ chức các hình thức thi “Bí thư chi đoàn giỏi”

- Củng cố, kiện toàn kịp thời BCH chi đoàn khi có biến động; Chi đoàn đảm bảo từ 20 đoàn viên;

- Tích cực tham gia xây dựng Đảng và chính quyền nhân dân. Tổ chức thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam”, tăng cường giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; trao danh sách đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Tổ chức cho đoàn viên thanh niên quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; bồi dưỡng, giới thiệu cán bộ trẻ có uy tín, năng lực và trình độ tham gia cấp ủy Đảng các cấp. Xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng ở các cấp. Đề xuất với chi bộ, chính quyền địa phương tạo điều kiện phát huy vai trò thanh niên trong phát triển kinh tế, xã hội.

- Cần tranh thủ tốt đề án “Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008 - 2015”; Tận dụng các mô hình “dạy nghề tại chỗ”,Truyền nghề” ở các làng nghề truyền thống gắn với giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn.

- Từng bước nâng cao chất lượng đoàn viên, thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới theo 5 tiêu chí rèn luyện – 10 tiêu chí hành động”.

3. Xây dựng Câu lạc bộ Nhà nông trẻ ứng dụng Internet

3.1. Đối tượng tham gia: đoàn viên, thanh niên nông thôn.

3.2. Nội dung hoạt động: Nâng cao nhận thức cho đoàn viên, hội viên, thanh niên nông thôn về vai trò quan trọng của công nghệ thông tin trong thời kỳ hội nhập quốc tế, từ đó, định hướng cho họ phương pháp khai thác, ứng dụng các tiện ích từ Internet để phục vụ trực tiếp cho học tập, sản xuất và cuộc sống một cách hiệu quả.

- Tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong thanh niên việc đưa Internet về nông thôn là làm cho Internet nối liền nông thôn và thành thị,nông dân với các cấp chính quyền, để thanh niên biết mọi chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, thông qua đó cũng để mọi người hiểu được giá cả thị trường, biết mọi tình hình đất nước. Đưa thông tin về địa phương không phải đểgiải trímà để phục vụ sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ thanh niên nông thôn làm ăn, vươn lên làm giàu chính đáng.

- Tăng cường công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn địa bàn nông thôn, xây dựng mô hình chi đoàn nông thôn mới, chi đoàn sản xuất, kinh doanh giỏi. Đẩy mạnh thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới.

- Phấn đấu mỗi huyện, thành đoàn thành lập được từ 01 đến 02 câu lạc bộ Nhà nông trẻ ứng dụng Internet tại các chi đoàn, chi hội.

3.3. Giải pháp

- Chọn mô hình, lĩnh vực mà các thành viên Câu lạc bộ quan tâm để sinh hoạt cho sát với yêu cầu và sự cần thiết của các thành viên. Chẳng hạn như, mô hình lúa – tôm; mô hình lúa - cá; lúa – hoa màu; trồng cây kiểng; trồng màu, chăn nuôi…

- Tổ chức tập huấn để thanh niên sử dụng thành thạo các thao tác máy tính và truy cập thông tin qua mạng, đồng thời những người trong CLB tự bảo ban, hướng dẫn cho nhau thông qua các buổi sinh hoạt của CLB nhằm mục tiêu “xóa mù tin học” cho thanh niên. Hướng dẫn các thành viên trong CLB tiếp cận và ứng dụng mô hình làm ăn kinh tế có hiệu quả ở các nơi giới thiệu trên mạng.

- Định kỳ hàng tuần tổ chức sinh hoạt CLB để trao đổi thông tin và tiếp cận các kiến thức cơ bản về qui trình kỹ thuật trong sản xuất, nuôi trồng, đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ KHKT vào đời sống sản xuất. CLB là nơi để đoàn viên, hội viên, thanh niên giúp đỡ nhau trong nghề nghiệp, nâng cao trình độ tay nghề, kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, khoa học kỹ thuật, tìm hiểu giá cả thị trường, sản phẩm dịch vụ… tiến tới quảng bá sản phẩm, giao dịchtrên mạng.

- Kết hợp với Bưu điện văn hoá xã; đồng thời tranh thủ tốt các nguồn lực để đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt đông của câu lạc bộ; Huy động và thành lập đội hình thanh niên tình nguyện thực hiện chương trình “phổ cập tin học, nối mạng tri thức” cho thanh niên nông thôn.

- Xây dựng mô hình kinh tế, giúp nhau lập nghiệp trong đoàn viên, thanh niên, có các hoạt động hỗ trợ học tập, nghề nghiệp, việc làm, vốn, khoa học kỹ thuật cho thanh niên trong sản xuất, kinh doanh.

- Đa dạng hóa các hình thức sinh hoạt của chi đoàn, các hình thức sinh hoạt phải phong phú, sinh động phù hợp với lứa tuổi và điều kiện của từng địa phương, giúp thanh niên có sự định hướng đúng đắn, biết đầu tư lao động như thế nào để phát huy năng lực ruộng đất, gắn hoạt động của Đoàn với các phong trào xây dựng nông thôn mới.

4. Mô hình “Làng thanh niên lập nghiệp

4.1. Đối tượng tham gia: Thanh niên địa bàn nông thôn.

4.2. Nội dung: Vận động thanh niên địa phương cùng hợp tác, liên doanh, liên kết, hỗ trợ lẫn nhau trong lao động, sản xuất theo điều kiện đặt thù của từng địa phương.

- Tổ chức tuyên truyền rộng tới ĐVTN, nông dân trên địa bàn các Chủ chương, chính sách của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Trọng tâm là đề án xây dựng nông thôn mới.

- Tổ chức tập huấn trang bị kiến thức KHKT trong sản xuất nông nghiệp.

- Xây dựng quỹ giúp nhau lập nghiệp, có các hoạt động hỗ trợ học tập, nghề nghiệp, việc làm, vốn, khoa học kỹ thuật cho thanh niên trong sản xuất kinh doanh.

- Vận động thanh niên tình nguyện tham gia đảm nhận và thực hiện các chương trình, dự án; thành lập các làng thanh niên lập nghiệp với các mô hình phát triển kinh tế Rừng – Biển.

4.3. Giải pháp

- Phát động và tổ chức thực hiện tốt phong trào “Năm xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”“Bốn đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” trong thanh niên nông thôn.

- Phối hợp tổ chức tập huấn cho thành viên các Câu lạc bộ Khuyến nông; thanh niên đang làm kinh tế theo mô hình kinh tế hộ gia đình; mô hình trang trại trẻ; thanh niên đang trực tiếp sản xuất nông nghiệp… về Kỹ thuật thâm canh tăng vụ, Kỹ thuật trồng rau an toàn, trái cây chất lượng cao, phương pháp xây dựng mô hình VAC và VAC-R tại các hộ gia đình, kỹ thuật chăn nuôi gia súc gia cầm, kỹ thuật nuôi tôm công nghiệp - quản canh cải tiến, Mô hình Tôm – Lúa, cách phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm và các loài thủy hải sản. Giới thiệu một số cây trồng cho năng suất cao, các loại máy phục vụ sản xuất nông nghiệp có hiệu quả cao.

- Phối hợp tổ chức các hội nghị đầu bờ nhằm học tập kinh nghiệm và áp dụng rộng rãi tại các đơn vị. Lựa chọn các mô hình sản xuất nông nghiệp có tính bền vững, hiệu quả kinh tế cao, có khả năng nhân rộng.

- Huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn giúp nhau lập nghiệp, tranh thủ vốn vay ủy thác để hỗ trợ thanh niên làm kinh tế.

- Thông tin tình hình thị trường, giá cả nông sản, các cơ sở cung cấp giống cây, con; các cơ sở thu mua nông sản có uy tín trên thị trường...

- Trang bị kiến thức về phát triển nông nghiệp, nông thôn cho thanh niên nông thôn tạo điều kiện để thanh niên nông thôn tham gia ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KHKT và công nghệ mới vào sản xuất kinh doanh, trồng trọt, chăn nuôi gia súc, gia cầm, thuỷ hải sản, tích cực tham gia chuyển dịch cơ cấu theo hướng sản xuất hàng hoá, từng bước sản xuất hàng hoá quy mô lớn theo hướng hiện đại, bền vững.

- Tạo môi trường bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực trẻ, góp phần hình thành lớp thanh niên nông thôn mới có kiến thức, tay nghề và năng lực quản lý kinh tế, thích nghi với kinh tế thị trường, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn.

- Tạo điều kiện cho thanh niên được thăm quan, học tập các mô hình kinh tế trong và ngoài tỉnh.

- Xây dựng làng thanh niên lập nghiệp theo các mô hình của ngành nông nghiệp và Liên minh các hợp tác xã; gắn hoạt động của Đoàn – Hội với các phong trào xây dựng nông thôn mới.

- Phấn đấu mỗi huyện, thành đoàn xây dựng được ít nhất 01 làng thanh niên lập nghiệp kiểu mẫu.

5. Mô hình Xây dựng bến đò ngang an toàn, văn minh

5.1. Đối tượng: Đoàn viên, thanh niên các địa phương.

5.2. Nội dung: Xây dựng "Bến đò ngang an toàn" là tuân thủ quy định của pháp luật, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người tham gia giao thông và điều khiển phương tiện giao thông, vệ sinh môi trường; xây dựng bến bãi bằng bê tông; có phương tiện cứu hộ, cứu nạn và có lực lượng thanh niên hỗ trợ hoạt động….

- Đây là hoạt động tình nguyện của đoàn viên, hội viên, thanh niên nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa, bảo đảm tính mạng, tài sản của người qua lại trên bến đò.

- Đối với chủ phương tiện phải có chứng chỉ lái phương tiện, phải nằm trong độ tuổi lao động, biết bơi và đảm bảo sức khỏe tốt có chứng nhận của ngành y tế, đảm bảo an toàn như áo phao, phao cứu hộ, rào chắn, an toàn về phương tiện theo quy định của ngành giao thông…

5.3. Giải pháp

- Phối hợp với các cơ quan tuyên truyền vận động người tham gia giao thông và chủ phương tiện nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông; tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm các quy định về trật tự ATGT đường thuỷ nội địa đối với các bến đò ngang.

- Vận động chủ đò cam kết thực hiện tốt việc chở đúng số lượng khách trên các chuyến đò ngang sông, hành khách đi đò ngang sử dụng áo phao cứu sinh.

- Đối với các bến đò ngang có học sinh thường xuyên đi học qua đò, cấp bộ Đoàn nơi có các bến đò này cần chủ động phối hợp với nhà trường và vận động phụ huynh học sinhgiáo dục các em nâng cao hơn nữa việc tự giác sử dụng áo phao và các thiết bị cứu sinh; không chen lấn, xô đẩy khi đi đò.

- Phối hợp với chính quyền địa phương thành lập đội thanh niên tình nguyện, bố trí đầy đủ các trang thiết bị an toàn và có phương án cứu hộ, cứu nạn khi cần. Định kỳ tổ chức tập dợt công tác cứu hộ; tuyên truyền sâu rộng cho bà con nhân dân và người đi đò chấp hành những quy định an toàn của chủ phương tiện khi qua đò.

- Phối hợp với chính quyền địa phương và chủ phương tiện thường xuyên sửa chữa dậm, dá đường dẫn 2 bên bến bò, kiểm tra các yêu cầu đặt ra như: Rào chắn, hướng dẫn sử dụng áo phao, tuyên truyền cho bà con nhân dân xung quanh bến đò về mục đích, ý nghĩa và những quy định của bến đò ngang an toàn.

- Cần có biển cắm hai bên bến đò “Bến đò ngang an toàn, văn minh” do Đoàn thanh niên thực hiện. Phấn đấu mỗi huyện, thành đoàn có từ 05 đến 10 beebs đò ngang an toàn, văn minh theo kiểu mẫu.

6. Mô hình Cảm hóa, giáo dục thanh thiếu niên chậm tiến

6.1. Đối tượng tham gia: cơ sở đoàn, đoàn viên, thanh niên.

6.2. Nội dung: Ngăn ngừa, cảm hóa giáo dục thanh thiếu niên chậm tiến, giúp tái hòa nhập cộng đồng, trở thành người có ích.

- Tuyên truyền, vận động: Xây dựng một nhóm thanh niên tình nguyện, nhóm đồng đẳng để tiếp cận, tuyên truyền giáo dục pháp luật; chú trọng Luật phòng chống Ma túy, mại dâm,… thuyết phục đối tượng hoàng lương, tái hòa nhập cộng đồng, tránh xa các tệ nạn xã hội.

- Đối với thanh thiếu niên chậm tiến: Rà soát danh sách số thanh thiếu niên chậm tiến do công an cung cấp; tham mưu và đăng ký cảm hóa số lượng thanh thiếu niên chậm tiến thuộc diện phần phải giáo dục tại Phường – xã; tham gia các buổi sinh hoạttổ dân phố để kiểm điểm và kiểm tra quá trình phấn đấu của các em.

- Đối với người sau cai nghiện: Tổ chức đón tiếp thanh thiếu niên sau cai trở về địa phương; phân công Đoàn viên - Hội viên gần nhà có thanh thiếu niên sau cai để giám sát; kết hợp với địa phương thường xuyên đến nhà tiếp xúc với đối tượng cai nghiện mới về; tổ chức các sân chơi thu hút các đối tượng mà Đoàn nhận cảm hóa giáo dục, lồng vào các sân chơi để tuyên truyền vận động.

6.3. Giải pháp:

- Thực hiện tốt công tác tham mưu cho Đảng và chính quyền đặc biệt là trong công tác phối hợp với các ngành phải có sự thống nhất cao trong quá trình thực hiện.

- Phối hợp với các ngành chức năng và gia đình thường xuyên theo dõi, gần gũi, nắm được những diễn biến tâm, sinh lý của con em mình; khi phát hiện có biểu hiện khác thường, cần có những biện pháp điều chỉnh, ngăn chặn ngay.

- Tổ chức Đoàn cơ sở phối hợp với công an, chính quyền địa phương khảo sát, xác định đối tượng là thanh thiếu niên chậm tiến. Trên cơ sở đó, cấp bộ Đoàn có kế hoạch giúp đỡ, thông qua công tác giáo dục, tạo điều kiện cho số người này tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; hỗ trợ học nghề, tạo việc làm, tín chấp vay vốn để phát triển kinh tế.

- Giúp đỡ, cảm hóa giáo dục thanh thiếu niên chậm tiến là một quá trình thường xuyên và liên tục, không làm theo kiểu phong trào.

- Tùy theo từng đối tượng mà chúng ta sẽ có những mục tiêu cảm hóa khác nhau: Đối với thanh thiếu niên có biểu hiện phạm pháp thì hướng đến mục tiêu thay đổi và chuyển biến hoàn toàn về suy nghĩ, lối sống không lành mạnh, nguy cơ dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật bằng nhận thức đúng, hành động đúng, lối sống đúng, hành vi chuẩn mực. Đối với thanh thiếu niên có tiền án, tiền sự hoặc sau cai thì sẽ tạo môi trường lành mạnh, thân thiện để họ có thể chan hòa tình cảm và thật sự yên tâm, tin tưởng khi họ bắt đầu hòa nhập với cuộc sống cộng đồng.

- Phải coi trọng việc sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, đánh giá được mạnh yếu, biểu dương khen thưởng, khuyến khích những cá nhân có chuyển biến tốt, nêu gương điển hình, nhân rộng những cá nhân tiêu biểu. Như vậy, việc thực hiện công tác giáo dục thanh thiếu niên chậm tiến mới đạt kết quả cao.

- Phấn đấu mỗi xã, phường, thị trấn cảm hóa, giáo dục được ít nhất 05 thanh thiếu niên chậm tiến, hòa nhập cộng đồng và có ảnh hưởng, là thành viên tích cực của đoàn, hội cơ sở.

7. Mô hình Tổ chức trò chơi dân gian trong trường học

7.1. Đối tượng: Đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi trong trường học.

7.2. Nội dung: Phát triển các trò chơi dân gian trong trường học có thể giúp học sinh có được những giây phút thư giãn lành mạnh, bổ ích, tránh xa các trò chơi mang tính bạo lực.

- Tổ chức trò chơi dân gian nhằm góp phần rèn luyện sức khỏe, kỹ năng ứng xử hợp lý với các tình huống khác nhau trong cuộc sống, thói quen làm việc theo nhóm.

- Lựa chọn các trò chơi cho mỗi lần tổ chức phải phù hợp với không gian, thời gian chơi, cách thức tổ chức các trò chơi, chơi như thế nào để vừa vui tươi lành mạnh vừa đảm bảo an toàn cho học sinh; hạn chế trùng lắp nhiều lần, dễ gây nhàm chán cho người chơi. Có thể chọn các trò chơi vận động tập thể như kéo co, nhảy bao bố, nhảy lò cò, nhảy dây… có thể giúp học sinh tăng cường sức khỏe, thể chất, phát huy tính đoàn kết; những trò chơi ít vận động hơn như: ô ăn quan, cờ gánh, … lại giúp phát triển trí tuệ, rèn luyện khả năng phán đoán; trong khi đó, các trò chơi như đánh đũa, chạy xỏ kim, đi cầu khỉ… nhằm rèn luyện tính khéo léo, cẩn thận.

- Việc phổ biến, nhân rộng các trò chơi dân gian trong môi trường học đường không chỉ giúp học sinh có được không gian, thời gian vui chơi lành mạnh, bổ ích mà còn góp phần thực hiện hiệu quả phong trào “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” do Bộ GD&ĐT phát động trong thời gian qua.

7.3. Giải pháp

- Đặc điểm chung của các trò chơi dân gian được triển khai trong trường học là đơn giản, dễ chơi, học sinh dễ hòa nhập vào cuộc chơi nên việc phổ biến rộng rãi các trò chơi dân gian đến các đối tượng học sinh là rất khả thi.

- Nên chọn các trò chơi dân gian khá đơn giản, không gây tốn kém, không đòi hỏi nhiều kinh phí mua sắm dụng cụ chơi, học sinh lại hứng thú trong lúc chơi.

- Cần tổ chức những chuyên đề giới thiệu, phổ biến các trò chơi dân gian cho giáo viên theo từng cấp học để giáo viên có “vốn” trò chơi dân gian bài bản nhất định, từ đó truyền đạt, hướng dẫn, tổ chức cho học sinh chơi.

- Thiết kế trò chơi phải phù hợp với không gian, thời gian chơi; cách thức tổ chức các trò chơi, chơi như thế nào để đảm bảo vừa học, vừa chơi, vừa an toàn cho học sinh.

- Trò chơi dân gian cần được tổ chức thường xuyên, liên tục, tạo thành nếp trong giờ ra chơi, hoạt động ngoại khóa, hội trại, dịp kỷ niệm các ngày lễ kỷ niệm, khai giảng, bế giảng năm học.

- Có thể tổ chức các cuộc thi chơi các trò chơi dân gian giữa các trường bạn, tạo không khí vui tươi và để ngày càng có nhiều học sinh có cơ hội tiếp cận với các trò chơi dân gian bổ ích, lý thú.

- Tổ chức Đoàn, Đội ở trường học phải tiên phong, sáng tạo trong việc định hướng, hướng dẫn và trực tiếp tổ chức các trò chơi dân gian cho học sinh.

- Mỗi huyện, thành đoàn xây dựng ít nhất 02 cơ sở Đoàn trong trường học để chỉ đạo điểm.

8. Mô hình Tổ thanh niên tự quản ở khu nhà trọ

8.1. Đối tượng: Thanh niên công nhân, học sinh, sinh viên.

8-2. Nội dung: "Tổ thanh niên tự quản ở khu nhà trọ" là nhằm xây dựng khu nhà trọ an toàn, văn minh, sạch đẹp. Tập thể và các thành viên trong khu nhà trọ có thái độ, hành vi ứng xử văn minh lịch sự, không vi phạm pháp luật.

- Thành lập tổ thanh niên tự quản ít nhất 03 thành viên trở lên, do tổ chức đoàn làm nòng cốt trong quản lý và hoạt động.

- Xây dựng các quy định sinh hoạt, các mối quan hệ ứng xử thân thiện, có văn hóa trong cộng đồng, tương thân, tương ái giúp đỡ nhau học tập, lao động tốt.

- Không có tội phạm ma túy, mại dâm, cờ bạc, số đề, không có hành vi càn quấy, gây mất an ninh trật tự chung.

- Đây là những thành viên tích cực trong xây dựng tình đoàn kết, giúp đỡ nhau giữa những người đồng cảnh ngộ để vượt qua khó khăn, hoàn cảnh sống học tập, lao động tốt.

8.3. Giải pháp

- Phối hợp với chính quyền địa phương vận động chủ nhà trọ tham gia tích cực cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; tổ chức hoạt động tuyên truyền, lồng ghép các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao định kỳ ít nhất ba tháng/lần; đăng ký và đạt gia đình văn hóa, có môi trường văn hóa lành mạnh.

- Người ở trọ thực hiện đăng ký tạm trú, tạm vắng theo quy định, tích cực tham gia bài trừ văn hóa phẩm có nội dung độc hại, chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông và trật tự kỷ cương, nếp sống văn minh đô thị.

- Không phơi quần áo trước mặt tiền, không thả gia súc chạy rông, không đổ rác, phóng uế bừa bãi.

- Cảnh quan trật tự, ngăn nắp, sạch sẽ. Không để xảy ra hiện tượng mất vệ sinh; giữ gìn bếp ăn sạch sẽ, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Mỗi người trong khu nhà trọ thực hiện tốt “5 không”: không xả rác ngoài đường phố, không tiểu tiện bừa bãi, không nói tục, chửi thề, không uống rượu bia say xỉn đến mất tự chủ, không hút thuốc lá nơi công cộng.

- Có trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy; thực hiện tốt quy ước phòng chống cháy nổ.

- Tổ tự quản phối hợp với chủ nhà trọ thực hiện tốt công tác phòng gian, bảo mật, thường xuyên tổ chức tuần tra kiểm soát không để xảy ra tình trạng mất mát tài sản tại khu nhà trọ.

- Mỗi huyện, thành đoàn phấn đấu xây dựng từ 01 đến 02 Tổ thanh niên tự quản ở khu nhà trọ; Đoàn khối dân chính đảng xây dựng từ 02 đến 03 tổ thanh niên tự quản.

9. Mô hình Ca trực kiểu mẫu

9.1. Đối tượng: Đoàn viên, thanh niên lực lượng vũ trang.

9.2. Nội dung: "Ca trực kiểu mẫu" là nhằm giáo dục cho đoàn viên, thanh niên, cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ bảo vệ mục tiêu, trực sẵn sàng chiến đấu, nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ, vai trò trong xây dựng đơn vị chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng của tuổi trẻ trong công tác bảo vệ Đảng, chính quyền nhân dân và chủ quyền quốc gia; ngăn chặn mọi âm mưu phá hoại của kẻ thù và các loại tội phạm, giữ vững bình yên cuộc sống cho nhân dân trước mọi tình hình.

- Trong ca trực phải đảm bảo quân số trong công tác trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu khi có yêu cầu.

- Đoàn viên thanh niên, cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ bảo vệ mục tiêu, trực sẳn sàng chiến đấu phải mặc đúng quân phục của điều lệnh.

- Nơi trực phải có huy hiệu Đoàn được đặt ở nơi trang trọng, dễ quan sát và xung quanh phải sạch sẽ, thoáng mát; không được treo, móc những đồ vật không cần thiết làm mất mỹ quan, tư trang phải để đúng chổ, gọn gàng, ngăn nắp.

9.3. Giải pháp

- Triển khai sâu rộng các hình thức sinh hoạt chính trị, truyền thống với chủ đề “Viết tiếp truyền thống vẻ vang 80 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”; ôn lại lịch sử vẻ vang của Đoàn, học tập những tấm gương đoàn viên tiêu biểu qua các thời kỳ; tổ chức cho thanh thiếu nhi tham gia cuộc thi tìm hiểu 80 năm lịch sử vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các “Diễn đàn thanh niên”; về vị trí, vai trò, nhiệm vụ, trách nhiệm rèn luyện, phấn đấu của người đoàn viên, thanh niên trong giai đoạn lịch sử hiện nay. Triển khai học tập 6 bài học lý luận chính trị của Đoàn theo hướng thiết thực, phù hợp.

- Thường xuyên tuyên truyền giáo dục về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; ý thức tổ chức kỷ luật, tính oai nghiêm của điều lệnh, tác phong, lễ tiết nghiêm túc của chiến sĩ lực lượng vũ trang.

- Phát động và tổ chức thực hiện tốt nội dung Xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong phong trào “Năm xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”“Bốn đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”. Trong đó, Đoàn thanh niên Công an tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua “Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy – Xung kích – Sáng tạo – Tình nguyện – Lập công” gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh – CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; Đoàn thanh niên quân đội thực hiện có hiệu quả phong trào “Thanh niên quân đội thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích sáng tạo, xứng danh Bộ đội cụ Hồ”.

- Đoàn thanh niên tham mưu với cấp ủy, chỉ huy đơn vị để tạo cơ chế và hỗ trợ đoàn thanh niên thực hiện mô hình Ca trực kiểu mẫu tại đơn vị. Phát động đoàn viên thanh niên, cán bộ chiến sĩ tình nguyện đăng ký tham gia thực hiện.

- Xây dựng bảng nội quy, quy ước Ca trực kiểu mẫu theo quy định của điều lệnh. Trong ca trực tuyệt đối không được lơ là mất cảnh giác, thực hiện lễ tiết, tác phong nghiêm túc, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được giao.

- Chế độ thông tin, báo cáo, thỉnh thị ý kiến kịp thời, đúng quy định của Ngành.

- Định kỳ hàng tháng, quý có tổ chức họp rút kinh nghiệm, đánh giá được mạnh yếu, biểu dương khen thưởng, khuyến khích những tập thể, cá nhân thực hiện tốt, nêu gương điển hình, nhân rộng những cá nhân tiêu biểu.

- Đoàn thanh niên các đơn vị lực lượng vũ trang: Công an, Quân đội và Bộ đội biên phòng mỗi đơn vị thành lập và củng cố ít nhất 03 đơn vị thực hiện ca trực kiểu mẫu.

10. Mô hình “Thông điệp xanh

10.1. Đối tượng: Đội hình chuyên thuộc tổ chức Đoàn cấp huyện. Đối với cơ sở, chỉ tổ chức những cơ sở đoàn có điều kiện.

10.2. Nội dung: "Thông điệp xanh" là hoạt động của các Đội thanh niên tình nguyện Vì một môi trường xã hội lành mạnh cho tuổi trẻ.

- Hoạt động của các Đội thanh niên tình nguyện tập trung vào các hoạt động giáo dục theo các chủ đề, chủ điểm nhân các ngày lễ lớn; tập trung vào các chương trình mục tiêu, như bảo vệ môi trường, phòng chống các tệ nạn xã hội, lây nhiễm HIV/AIDS, An toàn giao thông, dân số sức khỏe sinh sản vị thành niên; phục vụ các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; các hoạt động nhằm xây dựng tổ chức Đoàn – Hội – Đội và phong trào thanh thiếu nhi; tình nguyện giúp đỡ các xã nghèo, vượt khó; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao nhằm nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh thiếu nhi.

10.3. Hình thức

- Hoạt động của các đội “Thông điệp xanh” mang tính thông tin lưu động nhằm tuyên truyền các chủ trương theo sự chỉ đạo của Đoàn. Do đó, hình thức hoạt động cũng rất đa dạng, phong phú, bao gồm các thành viên có năng khiếu, kỹ năng vận động quần chúng và mang tính nghệ thuật cao.

- Trước khi các hoạt động diễn ra, cần xây dựng kịch bản, chương trình, nội dung tuyên truyền, cổ động theo chủ đề mà “Thông điệp xanh” xác định, trên cơ sở định hướng của các huyện, thành đoàn và tương đương. Hình thức tổ chức cần lồng ghép, huy động các nguồn lực để hỗ trợ hoạt động.

- Đội hình của mỗi đội “Thông điệp xanh” nhiều hay ít tùy vào tính chất, điều kiện của từng địa phương, đơn vị để xác định.

- Đây là đội hình thanh niên tình nguyện theo sở thích, do huyện, thành đoàn ra quyết định thành lạp và hướng dẫn hoạt động; có nội quy hoạt động riêng nhằm mục đích cộng đồng, vì sự trưởng thành của các thành viên tham gia và vì nhiệm vụ của Đoàn thanh niên cấp huyện.

- Hoạt động của Đội hình “Thông điệp xanh” nhằm mở ra hướng hoạt động mới, hấp dẫn, thể hiện tính năng động của tổ chức Đoàn.

- Phối hợp với các ngành chức năng tăng cường tổ chức các hoạt động hướng về cơ sở; góp phần xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn; tích cực tham gia xây dựng Đảng và chính quyền nhân dân.

- Mỗi huyện, thành Đoàn, Đoàn khối phấn đấu xây dựng 01 đội hình “Thông điệp xanh” và cố gắng tổ chức 6 lần hoạt động/năm.

---------------------------

 
  CÁC TIN BÀI KHÁC

TỈNH ĐOÀN CÀ MAU
Số 97, Phan Ngọc Hiển, Phường 5, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Điện thoại: (02903) 815.787 - 831.250  Fax: (02903) 834.423
Giấy phép số197/GP - TTĐT ngày 04/12/2009 của Cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Tên miền: 
www.tinhdoancamau.com.vn
Ban biên tập Email:
bantuyengiaotinhdoancm@gmail.com
Ghi rõ nguồn: "Website Tỉnh Đoàn Cà Mau" khi phát hành lại thông tin từ website này.
Số Người Online
hit counter joomla