img
img
Thứ 3, 28/03/2023 15:13:13
| | Liên kết
  Tuổi trẻ Cà Mau đoàn kết, gương mẫu, xung kích, sáng tạo dựng xây đất nước Phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, mọi tiềm năng, sáng tạo của nhân dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc! Phát huy tinh thần cách mạng tiến công, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế! Tuổi trẻ Cà Mau đoàn kết - gương mẫu - xung kích - sáng tạo - khởi nghiệp Tuổi trẻ Cà Mau phát huy truyền thống cách mạng, xung kích, tình nguyện xây dựng quê hương Cà Mau giàu đẹp!
Thông báo hội nghị khoa học sáng tạo thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ nhất
Thứ 2, 03/10/2011 10:36:38

THÔNG BÁO

HỘI NGHỊ KHOA HỌC SÁNG TẠO THẦY THUỐC TRẺ VIỆT NAM

LẦN THỨ NHẤT

Đà lạt, 5-6/01/2012

Hội nghị khoa học sáng tạo Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ nhất do Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tổ chức là diễn đàn khoa học dành cho tất cả hội viên, các tổ chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực Y, Điều dưỡng, Y tế công cộng nhằm trao đổi thông tin, kinh nghiệm nghề nghiệp, chia sẻ những kết quả hoạt động, nghiên cứu khoa học về các vấn đề điều trị, chăm sóc, dự phòng..v.v. Hội nghị cũng là hoạt động nhằm tôn vinh những thành quả hoạt động và nghiên cứu khoa học của các Thầy thuốc trẻ Việt Nam trên mọi miền Tổ quốc.

Hội nghị Khoa học sáng tạo Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ nhất và Hội nghị Ban Chấp hành Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khóa I lần thứ 5 sẽ được tổ chức vào tuần các ngày 5-6/1/2012 tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Hội nghị sẽ vinh dự được đón đồng chí PGS. TS Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Tại Hội nghị, Ban tổ sẽ trao tặng 01 giải Nhất, 03 giải Nhì, 04 giải Ba cho các đề tài xuất sắc được trình bày tại Hội nghị, đồng thời hỗ trợ thủ tục và kinh phí xin góp ý chuyên gia và đăng tải 10-15 công trình nghiên cứu có giá trị trên tạp chí Y học Thực hành.

Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam trân trọng kính mời tất cả hội viên và các nhà khoa học, các cá nhân, tổ chức là thành viên, thành viên danh dự của Hội Thầy Thuốc trẻ trên toàn quốc quan tâm đến lĩnh vực Y, Dược, Điều dưỡng, Y tế công cộng cũng như các hoạt động của Hội Thầy thuốc trẻ tham dự Hội nghị và đăng kí tham gia trình bày về các công trình nghiên cứu khoa học,các cải tiến kỹ thuật, sáng tạo liên quan đến các lĩnh vực trên, sau đây gọi tắt là các “bài trình bày”.

Trân trọng đề nghị Ban Thư ký Hội LHTN, Hội, CLB Thầy thuốc trẻ các tỉnh, thành phố; các anh/chị trong Ban Chấp hành Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam thông báo rộng rãi tới các hội viên tại địa phương và đơn vị hoàn thành đăng ký tham dự Hội nghị theo các mẫu gửi kèm và gửi về Văn phòng Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam trước ngày 14/10/2011 qua email, bưu điện hoặc fax theo địa chỉ sau:

Văn phòng Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam

Số 64 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Fax: 04.39436156 Điện thoại: 04.362631937

Di động: 0912.345.940 (chị Hạnh)

Email: hoitttvn@gmail.com

Mốc thời gian cần ghi nhớ:

-Thứ Sáu, 14/10/2011: Hạn nộp bản Đăng ký tham dự Hội nghị theo Mẫu 1 và bản Tóm tắt bài trình bày theo mẫu 2 (tiếng Việt).

-Thứ Sáu, 21/10/2011: BTC sẽ thông báo đến tác giả bài được chấp nhận trình bày hoặc trưng bày poster tại Hội nghị.

- Thứ Sáu, 04/11/2011: hạn nộp bản tóm tắt bài trình; Bài báo cáo toàn văn không quá 4000 từ không tính bảng, biểu và phụ lục, và trình bày power point (tiếng Việt – không quá 20 slides).

- Thứ Năm, 5-6/01/2012: Hội nghị Khoa học Sáng tạo Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ I

Mẫu 1-HNKH1-VYHPA

HỘI THẦY THUỐC TRẺ VIỆT NAM

64 Bà Triệu Hà Nội Fax: 04.3943.6156

Điện thoại: 04.6263 1937

MẪU ĐĂNG KÝ THAM DỰ

HỘI NGHỊ KHOA HỌC SÁNG TẠO

THẦY THUỐC TRẺ VIỆT NAM LẦN THỨ I

Đà Lạt, 5-6/01/2012

Họ tên:___________________________________________ Tuổi_______________

Cơ quan công tác:______________________________________________________

____________________________________________________________________

Vị trí/Nghề nghiệp:______________________________________________________

Địa chỉ bưu điện:_______________________________________________________

____________________________________________________________________

Điện thoại:____________ (Văn phòng)_____________ (Nhà)_____________ (Di động)

Email:______________________________________________________________

Tham dự Hội nghị:

Tham gia trình bày tại Hội nghị: (Nếu có, xin hoàn thành thêm Mẫu 2)

Đăng ký trình bày bài báo dưới dạng poster tại Hội nghị

Đăng ký đăng tạp chí Y học thực hành

Ngày:__________________ Kí tên:_______________________________________

Ghi chú:

1. Đề nghị Quý vị hoàn thành bản Tóm tắt bài tình bày (nếu có) theo Mẫu 2 (tiếng Việt) và bản Đăng ký tham dự Hội nghị theo Mẫu 1 và gửi về Văn phòng TW Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam trước ngày 14/10/2011 qua email, bưu điện, hoặc fax theo địa chỉ trong Thông báo.

2. Bài đăng ký trình bày miệng, trình bày dạng poster hay bài đăng ký đăng tạp chí Y học thực hành đều phải thực hiện mẫu 2 cũng như gửi báo cáo toàn văn theo quy định trước ngày 04/11/2011. Những bài xi đăng Tạp chí Y học Thực hành tác giả cần cam kết bài báo chưa được đăng tải trên các tạp chí đã được tính điểm và phải chỉnh sửa nghiêm túc theo ý kiếm phản biện của chuyên gia.

Mẫu 2-HNKH1-VYHPA

HỘI THẦY THUỐC TRẺ VIỆT NAM

64 Bà Triệu Hà Nội Fax: 04.3943.6156

Điện thoại: 04.6263 1937

MẪU TÓM TẮT BÀI TRÌNH BÀY VÀ BÁO CÁO TOÀN VĂN

TẠI HỘI NGHỊ KHOA HỌC SÁNG TẠO THẦY THUỐC TRẺ TOÀN QUỐC

LẦN THỨ I

Đà Lạt, 5-6/1/2011

* Nội dung tóm tắt bài trình bày gồm có các phần sau đây:

A. Tiêu đề

B. Tác giả

- Báo cáo viên: Họ tên,chức danh, nghề nghiệp, cơ quan công tác

- Các tác giả khác: Họ tên, chức danh, nghề nghiệp, cơ quan công tác

- Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan tài trợ:

C. Giới thiệu tóm tắt và mục tiêu bài trình bày

D. Phương pháp và trình tự thực hiện

E. Kết quả

F. Bàn luận

G. Kết luận, khuyến nghị (khuyến nghị không bắt buộc)

H. Từ khóa

Tóm tắt bài trình bày được đánh máy vi tính không dài quá 300 từ (1 trang), dùng bảng mã Unicode: phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 12, dòng đơn; trình bày trên khổ giấy A4, lề trái 3.5 cm,lề phải 2cm, lề trên 2.5 cm, lề dưới 2.5 cm.

* Mỗi bài trình bày Powerpoint bằng tiếng Việt không quá 20 slides trong 15 phút và có 15 phút thảo luận, trả lời câu hỏi.

* Báo cáo toàn văn dài khỏng 7-8 trang, không quá 4000 từ, dùng bảng mã Unicode, phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 12, dòng đơn; trình bày trên khổ giấy A4,lề trái 3.5 cm, lề phải 2 cm, lề trên 2.5 cm, lề dưới 2.5 cm.

Ghi chú:

Đề nghị Quý vị hoàn thành bản Tóm tắt bài trình bày (nếu có) theo Mẫu 2 trên đây (tiếng Việt), bản Đăng ký tham dự Hội nghị theo Mẫu 1 và gửi về văn phòng Hội Thầy Thuốc trẻ Việt Nam trước ngày 14/10/2011 qua email, bưu điện, hoặc fax theo địa chỉ trong Thông báo.

Các mốc thời gian cần ghi nhớ tiếp theo:

- Thứ sáu, 21/10/2011: BTC sẽ thông báo đến tác giả bài được chấp nhận trình bày hoặc trưng bày poster tại Hội nghị.

- Thứ sáu, 04/11/2011: hạn nộp Bài báo cáo toàn văn và trình bày Power point cho các tác giả có bài được chấp thuận trình bày miệng và trình bày poster tại Hội nghị, bản tóm tắt tiếng Anh - đối với bài đăng ký xem xét đăng trên Tạp chí YTTH.

-Thứ năm,5/1/2012: Hội nghị khoa học Sáng tạo Thầy Thuốc trẻ Việt Nam lần thứ 1.

 
  CÁC TIN BÀI KHÁC
img

TỈNH ĐOÀN CÀ MAU
Số 97, Phan Ngọc Hiển, Phường 5, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Điện thoại: (02903) 815.787 - 831.250  Fax: (02903) 834.423
Giấy phép số197/GP - TTĐT ngày 04/12/2009 của Cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Tên miền: 
www.tinhdoancamau.com.vn
Ban biên tập Email:
tinbaiwebsitetinhdoan@gmail.com
Ghi rõ nguồn: "Website Tỉnh đoàn Cà Mau" khi phát hành lại thông tin từ website này.
Số Người Online
hit counter joomla