img
img
Thứ 7, 02/12/2023 12:56:03
| | Liên kết
  Tuổi trẻ Cà Mau đoàn kết, gương mẫu, xung kích, sáng tạo dựng xây đất nước Phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, mọi tiềm năng, sáng tạo của nhân dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc! Phát huy tinh thần cách mạng tiến công, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế! Tuổi trẻ Cà Mau đoàn kết - gương mẫu - xung kích - sáng tạo - khởi nghiệp Tuổi trẻ Cà Mau phát huy truyền thống cách mạng, xung kích, tình nguyện xây dựng quê hương Cà Mau giàu đẹp!
Danh sách Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Cà Mau khóa IX, Nhiệm kỳ: 2012 – 2017
Thứ 2, 01/04/2013 15:28:41

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BAN CHẤP HÀNH TỈNH CÀ MAU

DANH SÁCH

Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Cà Mau khóa IX,

Nhiệm kỳ: 2012 – 2017


TT

Họ và tên

NS

Quê quán

Chuyên môn NV

Chức vụ hiện nay

01

Trương Đăng Khoa

1976

Thới Bình,

Cà Mau

Thạc sĩ Kinh tế, chuyên ngành QTKD

Bí thư Tỉnh Đoàn

02

Huỳnh Út Mười

1979

Cái Nước, Cà Mau

Đại học Kinh tế

Phó Bí thư TT Tỉnh Đoàn

03

Nguyễn Chí Công

1980

Phú Tân,

Cà Mau

Đại học Kinh tế

Phó Bí thư Tỉnh Đoàn

04

Nguyễn Hoàng Đạo

1985

TP Cà Mau, Cà Mau

Cử nhân

Triết học

Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Phó chủ tịch HĐĐ tỉnh

05

Nguyễn Mỹ Hý

1980

TP Cà Mau, Cà Mau

Đại học Quản trị Văn phòng

UV BTV, Chánh Văn phòng Tỉnh Đoàn

06

Dương Thành Mộng

1983

Giá Rai, Bạc Liêu

Đại học Luật

UV BTV, Trưởng BTC Tỉnh Đoàn,

07

Huỳnh Hảnh

1983

Đầm Dơi, Cà Mau

- Cử nhân Luật

- Cử nhân Kinh tế

UV BTV, Phó Trưởng Ban Thanh Thiếu nhi Trường học Tỉnh Đoàn

08

Nguyễn Hồng Thắm

1984

Đầm Dơi, Cà Mau

Cử nhân

Ngữ văn

UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn

09

Trương Minh Vũ

1978

Đầm Dơi, Cà Mau

Đại học Kinh tế

UV BTV, Trưởng Ban Đoàn kết Tập hợp Thanh niên Tỉnh Đoàn

10

Lê Tấn Vinh

1979

Đầm Dơi, Cà Mau

Đại học cảnh sát, Cử nhân Triết học

UV BTV, Bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh.

11

Võ Hoàng Nam

1979

TP Cà Mau, Cà Mau

Đại học Kinh tế

UV BTV, Bí thư Thành Đoàn Cà Mau.

12

Trần Thị Hồng Thư

1977

Cái Nước, Cà Mau

Cử nhân Báo chí

UVBTV, Bí thư Đoàn khối Dân chính Đảng.

13

Võ Phương Điền

1982

TP Cà Mau, Cà Mau

Đại học

Hành chính

UV BTV Tỉnh Đoàn, Bí thư Đoàn khối Doanh nghiệp.

14

Phạm Hoàng Tùng

1984

Trần Văn Thời, Cà Mau

Đại học

Hành chính

UV BCH Tỉnh Đoàn.

15

Nguyễn Ngọc Thuận

1985

Cái Nước, Cà Mau

Cử nhân CNTT

UV BCH, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh Đoàn.

16

La Thị Tố Quyên

1981

Thới Bình,

Cà Mau

Cử nhân Kế toán

UV BCH, Trưởng Phòng Phương pháp Công tác Đội NTN tỉnh.

17

Nguyễn Sỹ Nhâm

1982

Hà Tĩnh

Cử nhân Sư phạm Âm nhạc

UV BCH, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Nhà Thiếu nhi tỉnh.

18

Huỳnh Minh Chiến

1983

Cái Nước, Cà Mau

Đại học Sư phạm

UVBCH Tỉnh Đoàn , Trợ lý Thanh niên, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

19

Dương Văn Diễn

1984

Thới Bình, Cà Mau

Cao đẳng Quản lý Biên giới

UV BCH, Trợ lý Thanh niên Bộ đội Biên phòng

20

Trần Thanh Nhanh

1977

U Minh,

Cà Mau

Cử nhân Hành chính

UVBCH Tỉnh đoàn, Bí thư Huyện đoàn U Minh

21

Phan Thanh Liêm

1978

Cái Nước, Cà Mau

Cử nhân

Xây dựng Đảng

UVBCH Tỉnh đoàn, Bí thư Huyện đoàn Cái Nước

22

Phan Hồng Phượng

1980

Ngọc Hiển, Cà Mau

Cử nhân Triết học

UVBCH Tỉnh đoàn, Bí thư Huyện đoàn Ngọc Hiển

23

Trần Quốc Nam

1982

Trần Văn Thời, Cà Mau

Đại học

Quản lý Xã hội

UV BCH Tỉnh Đoàn, Phó Bí thư Huyện đoàn Trần Văn Thời.

24

Huỳnh Việt Triều

1979

Hồng Dân,

Bạc Liêu

Cử nhân Triết học

UVBCH Tỉnh Đoàn, Bí thư Huyện đoàn Năm Căn.

25

Nguyễn Hoàng Bạo

1978

Thới Bình, Cà Mau

Cử nhân Luật

UV BCH, Bí thư Huyện đoàn Thới Bình

26

Lục Thùy Dương

1985

Đầm Dơi, Cà Mau

Cử nhân Ngữ văn

UV BCH, Phó Bí thư Huyện đoàn Đầm Dơi.

27

Nguyễn Văn Dũ

1978

Cái Nước, Cà Mau

Đại học Luật

UV BCH, Bí thư Huyện đoàn Phú Tân

28

Nguyễn Khoa Nam

1979

Tp Cà Mau, Cà Mau

Cử nhân CNTT

UV BCH, Bí thư Đoàn cơ sở, Sở Giáo dục & Đào tạo.

29

Dương Thùy Dương

1982

Đầm Dơi,

Cà Mau

Thạc sĩ, chuyên ngành Hóa

UV BCH Tỉnh Đoán,

Bí thư Đoàn Trường CĐ Cộng đồng CM

30

Trần Minh Khôi

1978

Cái Nước, Cà Mau

Cử nhân Tài

chính Kế toán

UV BCH, Đại biểu HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Cà Mau

31

Dương Quang Trường

1982

Tp Cà Mau, Cà Mau

Đại học Y khoa

UV BCH Tỉnh Đoàn, Bí thư ĐCS Bệnh viện Đa khoa Cà Mau

32

Trần Hoàng Khởi

1984

Ngọc Hiển, Cà Mau

Kỹ sư CNTT

UV BCH Tỉnh Đoàn, Bí thư Đoàn cơ sở, Sở Công thương.

33

Trần Quốc Bảo

1979

Vĩnh Lợi,

Bạc Liêu

Cử nhân Kinh tế

UV BCH Tỉnh Đoàn, P.Trưởng phòng chính sách, người có công; Bí thư ĐCS Sở LĐTB & XH

34

Châu Vĩnh Bảo

1979

Đầm Dơi,

Cà Mau

- Kỹ sư Điện tử

- CN HC

UV BCH Tỉnh đoàn, Ủy viên BTV ĐCS Viễn thông Cà Mau

35

Quách Nhật Bình

1979

Cái Nước,

Cà Mau

Thạc sĩ, chuyên ngành nuôi trồng thủy sản

UVBCH Tỉnh Đoàn, Phó TP Kỹ thuật, BT ĐCS Sở NN & PTNT tỉnh

36

Trương Thanh Toàn

1983

TP Cà Mau, Cà Mau

Cử nhân

Hành chính

UV BCH tỉnh Đoàn, Chánh Văn phòng; Bí thư ĐCS Sở Tài nguyên & MT

37

Phan Thanh Tùng

1983

Tp Cà Mau,

Cà Mau

Cử nhân

Văn hóa Du lịch

UV BCH Tỉnh Đoàn, Phó Bí thư ĐCS Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch

38

Trần Thị Thắm

1987

Thới Bình, Cà Mau

UV BCH Tỉnh Đoàn, Phó Bí thư Đoàn xã Tân Lộc Bắc, Thới Bình

39

Huỳnh Văn Trơn

1982

Thới Bình,

Cà Mau

KS Cầu đường

UV BCH Tỉnh Đoàn, Phó Bí thư ĐCS Sở GTVT

40

Nguyễn Chí Thương

1982

Đầm Dơi,

Cà Mau

Cử nhân Luật

UV BCH Tỉnh Đoàn, Phó Chánh VP, Bí thư Chi đoàn Sở Kế hoạch Đầu tư.

41

Nguyễn Thị Đẳng

1986

Thới Bình,

Cà Mau

Kỹ sư CNTT

UV BCH Tỉnh Đoàn, BT Chi Đoàn Sở Thông tin & Truyền thông

 
  CÁC TIN BÀI KHÁC

TỈNH ĐOÀN CÀ MAU
Số 97, Phan Ngọc Hiển, Phường 5, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Điện thoại: (02903) 815.787 - 831.250  Fax: (02903) 834.423
Giấy phép số197/GP - TTĐT ngày 04/12/2009 của Cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Tên miền: 
www.tinhdoancamau.com.vn
Ban biên tập Email:
tinbaiwebsitetinhdoan@gmail.com
Ghi rõ nguồn: "Website Tỉnh đoàn Cà Mau" khi phát hành lại thông tin từ website này.
Số Người Online
hit counter joomla