img
img
Thứ 5, 30/11/2023 14:35:07
| | Liên kết
  Tuổi trẻ Cà Mau đoàn kết, gương mẫu, xung kích, sáng tạo dựng xây đất nước Phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, mọi tiềm năng, sáng tạo của nhân dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc! Phát huy tinh thần cách mạng tiến công, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế! Tuổi trẻ Cà Mau đoàn kết - gương mẫu - xung kích - sáng tạo - khởi nghiệp Tuổi trẻ Cà Mau phát huy truyền thống cách mạng, xung kích, tình nguyện xây dựng quê hương Cà Mau giàu đẹp!
PHẦN II: CHI ĐOÀN VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO CHI ĐOÀN VỚI VIỆC THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG...

PHẦN II

CHI ĐOÀN VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO CHI ĐOÀN VỚI VIỆC THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG AST
(AN TOÀN – SẠCH ĐẸP – VĂN MINH – NGHĨA TÌNH)

I. CUỘC VẬN ĐỘNG AST LÀ GÌ?

AST là tên gọi tắt của phong trào “An toàn – Sạch đẹp – Văn minh – Nghĩa tình”. Đó là phong trào hành động do Đoàn Thanh niên thành phố phát động để đoàn viên thanh niên tích cực tham gia các hoạt động xây dựng khu dân cư xuất sắc, khu phố (ấp) văn hóa, thể hiện vai trò của tổ chức Đoàn tham gia góp phần đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Đây là nội dung chủ yếu của phong trào hành động của thanh niên trên địa bàn dân cư, thể hiện vai trò xung kích của Đoàn tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Đồng thời, thông qua phong trào này Đoàn xây dựng lực lượng nòng cốt chính trị, tập hợp thanh niên, xây dựng chi đoàn mạnh.

Yêu cầu của phong trào AST là phải thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia; phát huy tính tự giác của đoàn viên, thanh niên; tính chủ động của chi đoàn; tạo được phong trào thi đua sôi nổi giữa các đoàn viên trong chi đoàn khu phố – ấp.

II. NỘI DUNG CUỘC VẬN ĐỘNG AST?

Chi đoàn tổ chức thực hiện cuộc vận động AST theo những nội dung sau:

1. Tổ chức các hoạt động góp phần thực hiện đề án 3 giảm (giảm ma túy – giảm mại dâm – giảm tội phạm). Với các giải pháp như:

- Thành lập các đội hình thanh niên xung kích, đội thanh niên tình nguyện phòng chống ma túy, tội phạm; vận động thanh niên tích cực tham gia vào phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc.

- Tuyên truyền rộng rãi trong thanh thiếu niên tại khu phố (ấp) về tác hại của việc sử dụng, mua bán các chất ma túy, vấn đề mại dâm và tệ nạn xã hội.

- Phát hiện, tố giác và tham gia xóa tụ điểm mua bán, hút chích ma túy, mại dâm

- Vận động thanh thiếu niên nghiện ma túy cai nghiện tại cộng đồng hoặc đi cai nghiện tập trung

- Nhận giáo dục, cảm hóa thanh thiếu niên hư phạm pháp, thanh thiếu niên có dấu hiệu phạm pháp, chưa ngoan.

- Tạo điều kiện giúp thanh niên hoàn lương hòa nhập cộng đồng.

2. Tổ chức thực hiện và xây dựng công trình sạch đẹp tại khu phố (ấp). Với các giải pháp như:

- Tổ chức đắp, dặm vá đường, nạo vét cống, rãnh chống ngập úng mùa mưa. Phát hoang cây ven đường ở các ấp. Nhận bảo quản đường cấp phối sỏi đỏ.

- Xóa điểm tồn động rác trong khu phố (ấp), chung cư, xóa các bảng quảng cáo sai qui định.

- Vận động trồng cây xanh ở hộ gia đình, khu dân cư.

- Ở các ấp vùng sâu, chi đoàn vận động sử dụng nước sạch, xây dựng các hố xí tự hoại

3. Chi đoàn tham gia vận động đoàn viên, hội viên, thanh niên và gia đình cùng thực hiện cuộc vận động xây dựng nếp sống văn minh đô thị, gia đình văn hóa, thực hiện 10 điều qui ước về vệ sinh – văn minh đô thị.

- Chi đoàn chọn địa điểm phù hợp ở khu phố (ấp) tổ chức thành các tụ điểm vui chơi, sân chơi cho thanh thiếu nhi.

- Vận động sách trong đoàn viên thanh thiếu niên ở khu phố (ấp) xây dựng tủ sách pháp luật, tủ sách thanh thiếu nhi.

- Xây dựng bản tin thanh niên trong khu phố (ấp) nhằm cung cấp các thông tin về hoạt động Đoàn, Hội và các hoạt động của thanh niên trong khu phố (ấp).

- Vận động đoàn viên, thanh niên tham gia lớp phổ cập trung học cơ sở và xóa mù chữ ở địa phương

- Vận động trẻ đến trường, tham gia đứng lớp xóa mù chữ và phổ cập cho trẻ em; tổ chức sinh hoạt cho các em thiếu nhi ở các lớp học tình thương

- Vận động thanh niên tham gia rèn luyện thân thể, thường xuyên tập thể dục, chơi thể thao và phấn đấu đạt tiêu chuẩn Thanh niên khỏe.

4. Thực hiện chương trình 3 giúp (giúp vốn – giúp nghề – giúp kinh nghiệm), vận động thanh niên thực hiện các hoạt động tình làng nghĩa xóm.

- Vận động xây dựng nguồn quỹ tiết kiệm tích lũy, tự giúp nhau trong Đoàn viên thanh niên tại khu phố (ấp) giúp nhau làm ăn, ổn định cuộc sống, giúp các hộ thanh niên nghèo ở khu phố (ấp).

- Vận động thanh niên có tay nghề giúp nghề cho thanh niên nhằm tạo việc làm trong các ngành nghề truyền thống tại địa phương.

- Thực hiện các CTTN vì người bạn tòng quân, vì hộ thanh niên nghèo, vì trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vì các hộ gia đình neo đơn...

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN TẠI KHU PHỐ (ẤP)

- Trên cơ sở nghị quyết của chi bộ, chi đoàn chọn nội dung để thực hiện sao cho các hoạt động này bám sát yêu cầu của chi bộ, của khu phố (ấp) góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của khu phố (ấp).

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức lực lượng để thực hiện

- Mấy vấn đề cần lưu ý trong quá trình tổ chức thực hiện tại khu phố (ấp):

+ Cuộc vận động AST là phong trào chủ lực trên địa bàn dân cư, đây cũng được xem là một giải pháp cụ thể hóa và đẩy mạnh việc thực hiện 3 chương trình hành động của Đoàn, và giải pháp để huy động nguồn lực trong thanh niên, phát huy thanh niên và tập hợp thanh niên trên địa bàn khu phố (ấp).

+ Khi đã chọn việc, chi đoàn báo cáo với cấp ủy để tranh thủ thêm sự ủng hộ, tạo điều kiện của cấp ủy, Ban điều hành khu phố (ban nhân dân ấp). Đồng thời, triển khai sâu rộng trong đoàn viên và tổ chức tuyên truyền vận động rộng rãi trong thanh niên và mời gọi các bạn thanh niên địa phương cùng tham gia. Sử dụng bản tin thanh niên tại khu phố (ấp) để thông tin về nội dung hoạt động, tiến độ, kết quả thực hiện của từng phần việc, từng nội dung, có nhận định đánh giá.

+ Các nội dung công việc được chọn phải cụ thể và tập trung tiến hành dứt điểm, chú ý đến việc tổ chức duy trì các công trình tại địa bàn.

CHI ĐOÀN VỚI VIỆC THỰC HIỆN PHONG TRÀO VKT

I. PHONG TRÀO VKT LÀ GÌ?

Phong trào VKT là cơ sở kế thừa và thể hiện bước phát triển của phong trào thanh niên nông thôn sản xuất kinh doanh giỏi, nhằm chăm lo quyền lợi của đoàn viên thanh niên, đồng thời phát huy vai trò tích cực của thanh niên trong phát triển kinh tế – xã hội ở vùng ven thành phố trong giai đoạn mới. Phong trào VKT là tên gọi viết tắt của “Vốn, Kiến thức và Tương trợ, Tư vấn, Tiết kiệm”.

II. NỘI DUNG PHONG TRÀO VKT

Các chi đoàn khu phố - ấp cần hiểu rõ cụ thể nội dung của phong trào VKT và tập trung thực hiện các nội dung phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương mình.

a. V (Vốn): Vốn được khai thác từ bản thân và gia đình thanh niên, vốn từ sự tương trợ giúp nhau làm ăn trong nội bộ thanh niên, vốn được vận động trên cơ sở tự nguyện hợp tác làm ăn.

- Chi đoàn phải xác định có bao nhiêu nguồn vốn mà thanh niên có thể vay được tại địa phương.

- Tư vấn, tham vấn kịp thời giúp thanh niên có nhu cầu vay vốn đến với Đoàn phường, xã, các ban ngành đoàn thể tại địa phương để vay vốn kịp thời phục vụ cho sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình.

b. K (Kiến thức): Thường xuyên trau dồi về kiến thức, trình độ văn hóa, tìm hiểu học tập kỹ thuật kinh nghiệm, nâng cao tay nghề kỹ thuật nông nghiệp, tiếp nhận và ứng dụng ngay các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp.

- Tập trung tư vấn, đề xuất với Đoàn cấp trên, chính quyền địa phương số thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, trình độ văn hóa còn hạn chế tham gia các lớp học bổ túc văn hóa, phổ cập trên địa bàn.

- Tổ chức các hội thi tay nghề truyền thống trong thanh niên nhằm nâng cao kiến thức kỹ thuật, tay nghề trong thanh niên.

- Phối hợp các ban ngành đoàn thể trong khu phố – ấp, các cơ sở sản xuất kinh doanh tổ chức trao đổi các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong thanh niên nhằm kịp thời ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh.

c. T (Tương trợ, tư vấn, tiết kiệm): Tham gia các hoạt động tương thân, tương trợ trong thanh niên, cùng giúp nhau trong sản xuất, dịch vụ, kinh doanh (giúp về vốn, hướng dẫn kinh nghiệm, kỹ thuật) vật tư, cây trồng con giống…

- Vận động tích lũy tiết kiệm trong thanh niên với những hình thức tái đầu tư mở rộng sản xuất, song song đó phối hợp với ban ngành đoàn thể tư vấn xây dựng các dự án sản xuất, tư vấn về hồ sơ thủ tục vay vốn từ các nguồn quỹ, tư vấn trong việc triển khai các dự án sản xuất; tư vấn về nghiệp vụ, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm...

Để nội dung phong trào VKT được triển khai hiệu quả, các chi đoàn khu phố – ấp tiếp tục phát huy các phương thức mô hình hiệu quả, bổ sung nội dung mới cho phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa bàn. Trong quá trình tổ chức phong trào VKT, chú ý đến công tác tập hợp thanh niên, kết nạp đoàn viên, hội viên mới, vận động thành lập các đội, nhóm thanh niên giúp nhau làm kinh tế gia đình, nhóm khuyến nông,...

VAI TRÒ CỦA TỔ CHỨC ĐOÀN TRONG THỰC HIỆN PHONG TRÀO 3 GIÚP

I. PHONG TRÀO “3 GIÚP” LÀ GÌ?

Phong trào 3 giúp là tên gọi tắt của phong trào “Giúp vốn - Giúp nghề - Giúp kinh nghiệm” do Đoàn Thanh niên thành phố Hồ Chí Minh phát động nhằm vận động đoàn viên, thanh niên tương trợ nhau trong cuộc sống, giúp nhau làm ăn, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống và cùng làm giàu chính đáng.

II. CHI ĐOÀN TỔ CHỨC PHONG TRÀO “3 GIÚP” NHƯ THẾ NÀO?

- Chi đoàn phát động phong trào “3 giúp” trong đoàn viên, thanh niên trên địa bàn khu phố - ấp. Nêu rõ mục đích - ý nghĩa của phong trào, có thể kết hợp với các chủ trương tại địa phương hoặc Nghị quyết của chi đoàn như giúp hộ thanh niên nghèo, giúp người nghèo... Yêu cầu là mỗi đoàn viên, thanh niên trong chi đoàn đều nhận thức đầy đủ về phong trào và có giải pháp để cùng tham gia với chi đoàn.

Căn cứ vào nhu cầu của tại khu phố - ấp, chi đoàn phát động trong thanh niên tập trung cho nội dung nào trong “3 giúp” hay thực hiện cả 3 nội dung cùng lúc. Cụ thể như:

a. Huy động vốn trong đoàn viên, thanh niên bằng các hình thức như đóng góp, tiết kiệm nuôi heo đất, làm công trình thanh niên gây quỹ... để giúp một hay nhiều thanh niên đang gặp khó khăn về vốn trong sản xuất kinh doanh, buôn bán...

Hoặc không huy động vốn trực tiếp mà hỗ trợ cây, con giống trả chậm, không lấy lãi hoặc hỗ trợ không lấy tiền ở đợt nuôi, trồng đầu tiên.

- Việc “giúp vốn” có thể được thực hiện bằng nhiều hình thức với những tên gọi khác nhau như: quỹ tương trợ, quỹ trợ vốn thanh niên, “ngân hàng của chi đoàn”,...
Lưu ý: Đây là nguồn tự vận động trong thanh niên để giúp nhau, không tính các nguồn vốn vay khác như: Quỹ Quốc gia Giải quyết việc làm, Xóa đói giảm nghèo...

b. Giúp nghề:

Thanh niên dạy nghề cho nhau, truyền đạt kiến thức, tay nghề cùng làm ăn, đặc biệt là các ngành nghề truyền thống địa phương.

Chi đoàn tổ chức vận động những đoàn viên, thanh niên có tay nghề, đang sản xuất tại gia đình, trong hợp tác xã... hướng dẫn nghề, truyền nghề miễn phí cho các bạn thanh niên... Chú ý vận động những bạn đoàn viên, thanh niên trưởng thành làm ăn hiệu quả có sự trợ giúp của Đoàn trước đây dạy nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên.

Vận động đoàn viên, thanh niên chưa có việc làm, chưa có nghề đến học nghề, phương pháp trong sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt...

Chú ý hướng dẫn thanh niên những nghề gắn với địa bàn (dành cho những bạn thanh niên có trình độ học vấn thấp) như làm giá, bánh kem, các thực phẩm lên men, tráng bánh tráng, làm sơn mài, tranh ghép gỗ, thiệp, in lụa...

c. Giúp kinh nghiệm:

Chi đoàn tổ chức hoặc giới thiệu cho thanh niên học tập các mô hình làm ăn hiệu quả giữa các bạn đoàn viên, thanh niên trong chi đoàn và ở những đơn vị bạn, tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên tìm hiểu phương pháp cũng như nắm bắt được kinh nghiệm bước đầu trong khi làm kinh tế gia đình, tránh các rủi ro có thể xảy ra do thiếu kiến thức; sử dụng đồng vốn hiệu quả hơn, tránh thất thoát.

Phong trào 3 giúp trong các năm vừa qua được triển khai thực hiện khá hiệu quả, đặc biệt là ở khu vực ngoại thành. Qua phong trào đã giúp cho nhiều thanh niên làm ăn hiệu quả và chính những thanh niên này giúp cho những bạn thanh niên mới.

CHI ĐOÀN KHU PHỐ, ẤP VỚI CHƯƠNG TRÌNH, MỤC TIÊU 3 GIẢM

I. VAI TRÒ CỦA CHI ĐOÀN KHU PHỐ (ẤP) TRONG VIỆC THAM GIA THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 3 GIẢM

Ma túy, mại dâm, tội phạm là những tệ nạn xã hội. Giải quyết những tệ nạn này là nhiệm vụ của toàn xã hội, trong đó có tổ chức Đoàn Thanh niên cộng sản. Chi đoàn khu phố (ấp), nơi gần gũi nhất với thanh niên khu vực địa bàn dân cư là đơn vị có vai trò quan trọng chủ yếu trong việc tham gia thực hiện chương trình 3 giảm của tổ chức Đoàn.

Chương trình mục tiêu 3 giảm do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phát động gồm:

+ Giảm ma túy.

+ Giảm mại dâm.

+ Giảm tội phạm.

II. NỘI DUNG - BIỆN PHÁP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU “3 GIẢM” CỦA CHI ĐOÀN KHU PHỐ (ẤP)

1. Giảm ma túy:

- Để đoàn viên, hội viên, thanh thiếu nhi, quần chúng nhân dân hiểu được tác hại của tệ nạn ma túy đối với sự phát triển của kinh tế, xã hội, đồng thời hiểu biết các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người nghiện, trước hết người Bí thư chi đoàn khu phố, ấp phải chủ động sưu tầm những tài liệu hoặc tham gia những lớp tập huấn của các cấp bộ Đoàn, của các ban ngành đoàn thể tổ chức để hiểu về tác hại của ma túy, những thủ đoạn, mánh khoé của bọn mua bán ma túy; những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta đối với người nghiện, quy trình cách thức cai nghiện… và tổ chức cho đoàn viên thanh niên cùng tìm hiểu, tuyên truyền rộng rãi trong khu phố, ấp.

- Tổ chức tuyên truyền về tác hại của ma túy, HIV/AIDS đối với sức khỏe cộng đồng, luật hình sự, luật phòng chống ma túy trong các buổi sinh hoạt chi đoàn, chi hội và sinh hoạt tổ dân phố, tổ nhân dân.

- Xây dựng những tổ, đội, nhóm tìm hiểu, nắm tình hình thanh thiếu niên trên địa bàn khu phố, ấp; tổ chức giáo dục tại địa bàn, vận động và giúp người sử dụng ma túy cai nghiện tại cộng đồng theo nghị định 19/CP; từng bước vận động, thuyết phục gia đình đưa con em đi cai nghiện tập trung tại các trường, trung tâm theo nghị định 20/CP.

- Tổ chức ra quân thu gom ống chích; xóa những điểm người nghiện hay lui tới, làm trong sạch địa bàn.

- Đăng ký thực hiện các công trình thanh niên xóa các tụ điểm mà đối tượng nghiện ma túy thường hay lui tới, xây dựng thành các sân chơi lành mạnh cho thanh thiếu nhi

- Phối hợp cùng công an, dân quân tự vệ, dân phòng triệt phá những điểm mua bán ma túy, bắt và xử lý nghiêm khắc những người dụ dỗ thanh thiếu niên, học sinh thử và mua bán ma túy.

- Vận động nhân dân mạnh dạn cung cấp thông tin, tố giác tội phạm mua bán, tàng trữ, sử dụng chất gây nghiện và những người có biểu hiện phạm tội cho chính quyền thông qua tổ dân phố, chi đoàn, hộp thư kín, đường dây nóng…

Bí thư chi đoàn khu phố, ấp vận động những cơ sở sản xuất, công ty xí nghiệp trên địa bàn mạnh dạn đề xuất việc làm cho thanh niên đã cai nghiện thành công. Nếu có khó khăn đề xuất trực tiếp với chi bộ hoặc đảng bộ, Ủy ban nhân dân phường, xã. Tổ chức các đội hình dịch vụ phục vụ cộng đồng, giúp vay vốn, giúp tay nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên giúp ổn định cuộc sống.

Lưu ý: Hiện nay, ở nhiều tỉnh, thành phố đã có chủ trương tập trung toàn bộ những người nghiện vào các trường, trung tâm cai nghiện. Quy trình cai nghiện gồm 2 giai đoạn:

- Giai đoạn 1 kéo dài 2 năm là giai đoạn cắt cơn và phục hồi sức khoẻ.

- Giai đoạn 2 kéo dài từ 3 đến 5 năm là giai đoạn giúp người nghiện ổn định tư tưởng, tâm lý, rèn kuyện thể lực, trí lực thông qua lao động, sinh hoạt tập thể chuẩn bị tinh thần tái hòa nhập cộng đồng.

Đoàn viên thanh niên phải phối hợp với các ban ngành đoàn thể đến thăm, động viên gia đình và người nghiện, thăm hỏi, động viên và giúp đỡ các bạn tại các trường, trung tâm cai nghiện.

2. Giảm mại dâm:

- Chi đoàn khu phố, ấp phải triệt để phối hợp với chi hội phụ nữ tập trung tuyên truyền luật hôn nhân gia đình, chăm sóc sức khoẻ sinh sản vị thành niên, tuyên truyền về phòng chống HIV/AIDS trong Đoàn viên thanh niên, hội viên và nhân dân.

- Nắm chắc số nữ thanh thiếu niên trong khu phố có nguy cơ cao trở thành gái mại dâm để vận động, giáo dục, không để sa chân vào con đường mại dâm như: tiếp viên nhà hàng, karaoke, massege, lao động nữ từ nông thôn lên thành phố.

- Phối hợp với cảnh sát khu vực hoặc Ban Điều hành khu phố rà soát, nắm các hộ trong khu phố, các điểm kinh doanh văn hóa phẩm, các quán cafe, nhà trọ có biểu hiện chứa chấp mại dâm, tệ nạn xã hội… tiếp cận tuyên truyền, giáo dục họ nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, cam kết thực hiện kinh doanh lành mạnh, văn hóa.

- Thành lập các câu lạc bộ bạn gái tập hợp, cảm hóa, giáo dục những người lầm lỡ. Giúp đỡ, tạo điều kiện cho những người từ trường trại trở về hòa nhập cộng đồng. Tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của họ, tìm biện pháp giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, trợ nghề, trợ vốn.

- Tổ chức các hội thi tìm hiểu về công tác phòng chống ma túy, HIV/AIDS, các vấn đề liên quan đến sức khoẻ sinh sản vị thành niên.

- Phối hợp với chi hội phụ nữ, công an tổ chức các hình thức tuyên dương người tốt, việc tốt, thanh niên tiến bộ, thanh niên vượt khó…

3. Giảm tội phạm:

- Chi đoàn khu phố, ấp tổ chức thực hiện tốt công tác giáo dục, đặc biệt là giáo dục đạo đức lối sống, giáo dục truyền thống và giáo dục pháp luật đoàn viên, thanh niên.

- Thường xuyên phối hợp với công an, các ban ngành đoàn thể tổ chức các hội thi, hội thảo nhằm tuyên truyền pháp luật như: luật hình sự, luật giao thông đường bộ, luật nghĩa vụ quân sự, Luật hôn nhân gia đình, luật lao động, luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em…

- Vận động đoàn viên, hội viên, thanh thiếu nhi và nhân dân phát hiện, tố giác tội phạm, những hành vi có thể trở thành tội phạm. Tố giác những đối tượng có lệnh truy nã… cho chính quyền hoặc qua đường dây nóng, hộp thư…

- Vận động đoàn viên, hội viên, thanh thiếu niên không tham gia các trò chơi bạo lực, cờ bạc, cá độ, đá gà, cam kết không tham gia đua xe trái phép, không gây rối trật tự.

- Phát huy vai trò Đoàn trong đoàn viên dân quân tự vệ, dân phòng, công an. Tổ chức đăng ký công trình thanh niên đảm bảo an ninh trật tự; tuần tra chốt chặn những địa bàn trọng điểm, sẵn sàng cùng với nhân dân và công an trấn áp các loại tội phạm.

- Thực hiện các công trình thanh niên nhận cảm hóa thanh thiếu niên phạm pháp, hư hỏng, có biểu hiện phạm pháp. Hỗ trợ, giúp đỡ, giáo dục, tạo điều kiện cho các đối tượng đã mãn hạn tù trở về địa phương, người có tiền án, tiền sự, người lầm lỗi, người cải tạo từ các trung tâm, trường trại trở về tái hòa nhập cộng đồng dân cư… như giới thiệu việc làm, xóa đói giảm nghèo, trợ cấp, trợ vốn, trợ nghề…

- Phối hợp với công an, các ban ngành đoàn thể thường xuyên tổ chức tuyên dương, biểu dương khen thưởng gương người tốt, việc tốt, thanh niên dũng cảm, thanh niên sống đẹp, thanh niên tiến bộ. Tổ chức các loại hình văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí lành mạnh nhằm đẩy lùi những nguy cơ phạm tội tại khu phố, ấp.

Thực hiện chương trình mục tiêu “3 giảm” đòi hỏi phải có sự nỗ lực và kiên trì của toàn xã hội, trong đó có tổ chức Đoàn Thanh niên cộng sản. Với chức năng, nhiệm vụ của mình Bí thư chi đoàn khu phố (ấp) phải chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng, chính quyền địa phương những nội dung, biện pháp thực hiện nội dung “3 giảm”. Đồng thời không ngừng học tập, nâng cao trình độ văn hóa, bản lĩnh chính trị, thể hiện và phát huy vai trò của mình trong Ban Chủ nhiệm khu phố (ấp) văn hóa, góp phần xây dựng và giữ vững danh hiệu khu phố, ấp văn hóa.

CHI ĐOÀN VỚI VIỆC THAM GIA THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TRẬT TỰ VĂN MINH ĐÔ THỊ

I. NỘI DUNG THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TRẬT TỰ VĂN MINH ĐÔ THỊ CỦA CHI ĐOÀN KHU PHỐ (ẤP)

Đối với chi đoàn khu phố, chi đoàn ấp, thực hiện trật tự văn minh đô thị là một trong những hoạt động góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Những nội dung liên quan đến việc thực hiện đề án trật tự văn minh đô thị gồm:

- Đảm bảo trật tự lề đường, cổng trường, cổng chợ, khu chế xuất, khu công nghiệp, các công ty, xí nghiệp, nhà máy…

- Đảm bảo giao thông.

- Phòng chống đua xe trái phép, vận động nhân dân đi xe công cộng.

- Xoá bỏ quảng cáo ngoài trời trái phép.

- Chống ngập, úng, lấn chiếm sông rạch, lề đường, vỉa hè.

Căn cứ vào tình hình thực tế trên địa bàn khu phố, ấp Ban chấp hành chi đoàn lựa chọn đưa những nội dung cần thực hiện vào chương trình hoạt động của chi đoàn.

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TRẬT TỰ VĂN MINH ĐÔ THỊ CỦA CHI ĐOÀN KHU PHỐ (ẤP):

1. Đảm bảo trật tự lề đường, cổng trường, cổng chợ, khu chế xuất, khu công nghiệp, các công ty, xí nghiệp, nhà máy:

- Ban Chấp hành chi đoàn tổ chức tuyên truyền vận động đoàn viên thanh niên, hội viên, thiếu niên, nhi đồng nâng cao ý thức tự giác chấp hành Luật giao thông đường bộ, chỉ thị 36/CP, giữ gìn trật tự mỹ quan đô thị.

- Vận động đoàn viên, hội viên tham gia đội hình thanh niên tình nguyện vì trật tự an toàn giao thông; giữ gìn cổng trường sạch đẹp, an toàn; bảo đảm trật tự lề đường, cổng chợ, khu chế xuất, khu công nghiệp … do Đoàn phường, xã tổ chức.

- Tổ chức cho đoàn viên thanh niên tham gia tìm hiểu luật và tuyên truyền pháp luật, tích cực tham gia các cuộc thi tìm hiểu luật giao thông đường bộ do Đoàn phường, xã tổ chức.

2. Thực hiện công tác đảm bảo giao thông:

- Vận động đoàn viên thanh niên và quần chúng nhân dân cùng chính quyền địa phương bê tông hóa các con đường, hẻm nhỏ.

- Theo dõi, kiểm tra phát hiện những đoạn đường bị hư hỏng, ổ gà… Chi Đoàn đề xuất chi bộ, Ban điều hành khu phố tổ chức ra quân cùng tổ dân phố, khu phố sửa chữa, dặm vá đảm bảo mặt đường sạch sẽ, không có xà bần, không có vật chướng ngại cản trở giao thông.

- Báo cáo với Chi bộ Ban điều hành khu phố kịp thời thay thế những bóng đèn bị hư hỏng, lắp đặt mới ở những trọng điểm đảm bảo chiếu sáng.

3. Thực hiện công tác phòng chống đua xe trái phép và vận động nhân dân đi xe công cộng:

- Thường xuyên vận động, giáo dục đoàn viên, hội viên thực hiện an toàn giao thông, không tụ tập đua xe trái phép, không cổ vũ, hưởng ứng đua xe. Vận động các gia đình không cho con em đi xe gắn máy phân khối lớn.

- Phối hợp cùng cảnh sát khu vực vận động những thanh thiếu niên có biểu hiện tham gia đua xe làm cam kết không tham gia đua xe. Đối với những thanh thiếu niên cố tình tham gia đua xe hoặc cổ vũ đua xe lập danh sách báo cáo với cảnh sát khu vực để có biện pháp răn đe, xử lý.

- Vận động mọi người thực hiện an toàn giao thông, đội mũ bảo hiểm khi đi xe gắn máy, tham gia giao thông công cộng nhằm giảm bớt tình trạng giao thông quá tải hiện tại.

4. Thường xuyên tổ chức ra quân trên địa bàn khu phố, ấp tháo bỏ các bảng quảng cáo sai quy định, những băng rôn, biểu mẫu có nội dung xấu hoặc treo không đúng vị trí làm mất mỹ quan đô thị.

- Ban chấp hành chi đoàn, đoàn viên thanh niên lưu ý phát hiện những bảng quảng cáo, băng rôn, biểu mẫu …sai quy định báo cáo chi bộ, tham mưu và xin ý kiến xử lý.

- Nhắc nhở hộ dân không phơi quần áo trên hành lang, hàng rào, không đổ xà bần, rác, thả súc vật ra đường …

- Phối hợp với cảnh sát khu vực, dân quân tự vệ vận động xóa bỏ những nhà tạm, lều, bạt tạm trên trên lề đường làm mất mỹ quan, vệ sinh đường phố. Kiên quyết tháo dỡ nếu vi phạm nhiều lần.

5. Đối với những khu phố, ấp thường xuyên xảy ra ngập úng vào mùa mưa:

- Ban chấp hành chi đoàn báo cáo với Chi bộ, phản ánh lên Đảng bộ, Ủy ban Nhân dân phường để có kế hoạch giải quyết, khắc phục. Ban chấp hành chi đoàn khu phố, ấp chủ động tổ chức cho đoàn viên thanh niên ra quân khai thông cống rãnh, gia cố bờ bao bảo đảm an toàn trước khi mùa mưa đến.

- Phối hợp cùng cảnh sát khu vực, các thành viên của Ban Mặt trận khu phố tuyên truyền vận động những hộ dân không lấn chiếm sông rạch, vỉa hè, gầm cầu, cống làm nhà ở, không xả rác ra sông rạch làm cản trở dòng chảy, gây ngập úng, ô nhiễm môi trường.

- Đối với chi đoàn ấp tổ chức cho đoàn viên thanh niên phát hoang cỏ dại ven đường, trồng cây xanh, bảo vệ đường cấp phối sỏi đỏ, khai thông cống rãnh đảm bảo thông thoát nước.

- Vận động đoàn viên thanh niên, gia đình và nhân dân trong khu phố, ấp thực hiện nghiêm chỉnh những quyết định của Nhà nước và địa phương về việc di dời, đền bù, giải toả và tái định cư… Hướng dẫn nhân dân làm những thủ tục theo quy trình khiếu nại, khiếu kiện. Không nghe lời kẻ xấu kích động, không tham gia khiếu kiện tập thể làm mất an ninh chính trị và trật tự xã hội.

Với những giải pháp trên, Ban chấp hành chi đoàn khu phố (ấp) cần nghiên cứu xây dựng những công trình thanh niên gắn với phong trào “An toàn – Sạch đẹp – Văn minh – Nghĩa tình”, gắn với nhiệm vụ mục tiêu xã hội của địa phương và phân công đoàn viên thanh niên tham gia thực hiện.

CHI ĐOÀN VỚI CÔNG TÁC ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA

I. CÔNG TÁC ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA CỦA ĐOÀN

Đây là hoạt động mang ý nghĩa giáo dục đối với đoàn viên, thanh niên thành phố. Thông qua hoạt động, giáo dục đoàn viên, thanh niên về truyền thống đấu tranh bất khuất của dân tộc Việt Nam, tinh thần tương trợ, chia xẻ, lòng biết ơn với các gia đình có công cách mạng.

Công tác đền ơn đáp nghĩa được thực hiện xuyên suốt trong năm và là một trong những nội dung trong công tác giáo dục của chi đoàn.

II. NỘI DUNG CÔNG TÁC ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA:

Chi đoàn tập trung vào các nội dung sau:

1. Chăm sóc phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, mẹ liệt sĩ neo đơn:

Chi đoàn phân công cho đoàn viên thường xuyên thăm viếng, chăm sóc mẹ Việt Nam anh hùng, mẹ liệt sĩ neo đơn tại khu phố - ấp. Tập trung vào các công việc như: quét dọn nhà cửa, sửa chữa các vật dụng nhỏ trong gia đình, nấu ăn, liên hệ với chính quyền địa phương khi cần thiết, chăm sóc khi bệnh tật,.. trò chuyện, trao đổi với mẹ...

2. Chăm lo cho con thương binh nặng, con gia đình liệt sĩ gặp khó khăn

Chi đoàn tổ chức thăm hỏi, động viên con thương binh nặng, con liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn. Vận động đoàn viên, thanh niên đóng góp tặng tập, sách, dụng cụ học tập; quần, áo, cặp..., đồng thời vận động học bổng hỗ trợ cho các em.

3. Thăm viếng, chăm lo cho con em gia đình có công cách mạng có hoàn cảnh khó khăn

4. Tổ chức cho đoàn viên, thanh niên viếng nghĩa trang liệt sĩ, bia ghi ơn và tham gia tích cực các phong trào đền ơn đáp nghĩa tại địa phương.

III. LƯU Ý KHI TỔ CHỨC CÔNG TÁC ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA:

Đây là một hoạt động mang ý nghĩa giáo dục, chi đoàn phải tổ chức thường xuyên, đồng thời trong quá trình tổ chức phải chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, quán triệt kỹ trong đoàn viên, thanh niên khi tham gia các hoạt động.

CHI ĐOÀN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH VÌ ĐÀN EM

I. TRÁCH NHIỆM CỦA CHI ĐOÀN TRONG CÔNG TÁC THỰC HIỆN:

Điều lệ Đoàn xác định “Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh”. Đây là nhiệm vụ mà Đảng giao cho tổ chức Đoàn Thanh niên để đảm bảo quá trình phát triển liên tục từ lứa tuổi thiếu nhi cho đến khi trưởng thành theo mục đích lý tưởng của Đảng. Công tác chăm lo cho thiếu nhi cũng chính là công tác chuẩn bị nguồn phát triển của tổ chức Đoàn.

II. NỘI DUNG CÔNG TÁC:

Để làm tốt công tác thiếu nhi, chi đoàn cần phải xác định rõ đối tượng thiếu nhi sẽ được tác động, nắm bắt được đặc điểm tâm lý lứa tuổi, những nhu cầu của các em để từ đó tổ chức các hoạt động cho phù hợp.

a. Giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức, lối sống cho thiếu nhi. Giúp các em rèn luyện những đức tính tốt, từng bước hoàn thiện nhân cách của mình.

b. Xây dựng chi đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh của khu phố (ấp) vững mạnh.

c. Tổ chức các hoạt động phong trào, vui chơi giải trí phù hợp với đặc điểm tâm lý của các em.

d. Phối hợp với các đơn vị có liên quan, vận động các nguồn lực xã hội chăm lo cho thiếu nhi. Đặc biệt là các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và trẻ em lang thang đường phố.

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

Chi đoàn khu phố (ấp) tập trung thực hiện các công việc sau:

- Khảo sát nắm tình hình thiếu nhi trên địa bàn khu phố (ấp), trong đó nắm kỹ số trẻ em nghèo, khuyết tật, số trẻ thất, bỏ học, số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để từ đó tổ chức các hoạt động chăm lo; tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí phong phú, đa dạng phù hợp với nguyện vọng sở thích của các em thiếu nhi ngay tại địa bàn.

- Vận động đưa các em thiếu nhi nghèo đến lớp phổ cập, tổ chức các lớp học tình thương.

- Phối hợp cùng gia đình và các ban ngành đoàn thể giáo dục, cảm hóa các em thiếu nhi chưa ngoan. Phát hiện và mạnh dạn lên tiếng với xã hội nhằm bảo vệ trẻ em trước những hành vi vi phạm nhân phẩm của trẻ em.

- Phối hợp cùng với các ban ngành đoàn thể và các tổ chức xã hội quan tâm đến đối tượng là trẻ em nghèo, khuyết tật, lang thang, cơ nhỡ để chăm lo cho các em một cách thiết thực.

- Phân công đoàn viên phụ trách chi đội Thiếu niên Tiền phong tại khu phố (ấp); phụ trách trẻ chưa ngoan. Vận động thanh thiếu niên trên địa bàn khu phố tham gia phụ trách thiếu nhi. Thành lập chi đội phụ trách.

CHI ĐOÀN VỚI VIỆC THỰC HIỆN NGÀY CHỦ NHẬT XANH

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày chủ nhật xanh được Ủy ban nhân dân thành phố chọn là ngày vận động nhân dân thành phố tham gia vệ sinh môi trường và giải quyết các điểm rác tồn động, khai thông cống, rãnh, bỏ rác vào thùng, đúng nơi quy định, dọn dẹp đường phố… và trồng cây xanh tạo mảng xanh cho thành phố...

Do đó, việc thực hiện ngày chủ nhật xanh là một trong những nội dung mà Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các cấp bộ Đoàn thực hiện nhằm đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng khu phố (ấp) “An toàn – sạch đẹp – văn minh – nghĩa tình”. Ngày chủ nhật xanh không chỉ tổ chức ở cấp phường, xã; quận, huyện, thành phố thực hiện mà chủ yếu là cấp Chi đoàn khu phố và Chi đoàn ấp chủ động phối hợp với các đoàn thể cùng thực hiện.

I. YÊU CẦU ĐỐI VỚI CHI ĐOÀN KHU PHỐ (ẤP) KHI TỔ CHỨC NGÀY CHỦ NHẬT XANH:

- Biết và hiểu rõ mục đích của ngày chủ nhật xanh, các quy định về công tác vệ sinh môi trường, nghị quyết của chi bộ khu phố, ấp để tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân tham gia.

- Nắm vững tình hình vệ sinh, môi trường của khu phố (ấp)

- Có sự phối hợp với các ban ngành đoàn thể ở khu phố (ấp).

- Ngày chủ nhật xanh phải gắn kết với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư” và cuộc vận động xây dựng khu phố “An toàn – sạch đẹp – văn minh – nghĩa tình”.

II. NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN NGÀY CHỦ NHẬT XANH CỦA CHI ĐOÀN KHU PHỐ (ẤP)

1. Về nội dung

Nội dung mà chi đoàn chọn phải đem lại hiệu quả thiết thực cho khu phố, ấp, được quần chúng nhân dân ủng hộ, tác động đến ý thức của người dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường. Tập trung vào các nội dung hoạt động sau:

- Vận động nhân dân trồng cây xanh (cây tán to hoặc cây kiểng, tùy theo điều kiện của khu phố).

- Vận động mỗi hộ dân có thùng đựng rác và bỏ rác vào đúng nơi quy định, quét dọn nơi ở, san lấp các vũng nước, phát hoang bụi rậm xung quanh nhà.

- Khai thông cống rãnh, giải quyết những nơi rác tồn động, dọn dẹp vệ sinh các con hẻm (đường) trong khu phố, ấp.

Tuy nhiên, chi đoàn có thể căn cứ vào tình hình của khu phố, sự chỉ đạo của Đoàn phường và cấp ủy chi bộ khu phố, ấp để chọn nội dung cho phù hợp.

2. Biện pháp thực hiện:

Khi thực hiện ngày chủ nhật xanh, Chi đoàn cần có sự phân công và kế hoạch phối hợp cụ thể với các ban ngành đoàn thể để hoàn hành công việc, biện pháp thực hiện gồm có những bước sau:

a. Khảo sát tình hình khu phố, ấp và xác định công việc và địa điểm cần thực hiện trong ngày chủ nhật xanh. Từ đó xác định công việc cần làm, khả năng thực hiện, các giải pháp, công tác cần phối hợp và xây dựng kế hoạch thực hiện

b. Xây dựng kế hoạch thực hiện ngày chủ nhật xanh, để xác định mục đích, yêu cầu, biện pháp, công tác phối hợp, thời gian thực hiện. Khi xây dựng kế hoạch chi đoàn cần xin ý kiến của cấp ủy chi bộ để Cấp ủy chỉ đạo ban ngành đoàn thể phối hợp vận động nhân dân cùng tham gia.

c. Phổ biến cho nhân dân tại địa điểm thực hiện ngày chủ nhật xanh: nhằm vận động, thông báo cho nhân dân biết và cùng tham gia trong ngày chủ nhật xanh. Trong công việc này cần phối với Ban điều hành khu phố (ấp) và tổ dân phố, tổ nhân dân.

d. Thực hiện ngày chủ nhật xanh

Khi tiến hành Ngày chủ nhật xanh, chi đoàn là người chủ động trong việc phối hợp với các Ban ngành đoàn thể ở khu phố, ấp chuẩn bị các dụng cụ để thực hiện. Trong ngày thực hiện cần xác định được chi đoàn làm gì? Ban ngành đoàn thể, tổ dân phố làm gì? Nhân dân làm gì? Công tác chỉ đạo của cấp ủy chi bộ.

e. Ký kết liên tịch cam kết giữ gìn vệ sinh trong khu phố giữa chi đoàn và tổ dân phố, để theo dõi và vận động nhân dân bảo vệ môi trường sạch và đẹp. Việc ký kết nên tổ chức trang trọng và có cấp ủy khu phố, ban ngành đoàn thể, Ban điều hành tổ dân phố, đoàn viên thanh niên trong chi đoàn và nhân dân ở tổ dân phố nơi thực hiện ngày chủ nhật xanh cùng dự.

THỰC HIỆN CÔNG TRÌNH THANH NIÊN Ở CHI ĐOÀN KHU PHỐ (CHI ĐOÀN ẤP)

I. KHÁI NIỆM CÔNG TRÌNH THANH NIÊN:

Công trình thanh niên là một phương thức hoạt động do Đoàn Thanh niên tổ chức nhằm tạo môi trường để đoàn viên thanh niên tham gia thực hiện những việc thiết thực góp phần vào việc cùng địa phương, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Qua đó góp phần nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đoàn viên thanh niên, khẳng định tính xung kích của Đoàn. Công trình thanh niên phải tạo ra những sản phẩm cụ thể và được xã hội thừa nhận.

Hiệu quả cần đạt khi thực hiện công trình thanh niên:

- Được việc: thể hiện vai trò xung kích của lực lượng trẻ tại địa phương, đơn vị trong việc góp phần giải quyết những việc thiết thực với năng suất, chất lượng hiệu quả cao.

- Được người: công trình thanh niên phải là môi trường tốt giúp đoàn viên thanh niên bộc lộ và thi thố tài năng, trí sáng tạo, phát huy được tính tập thể ở mỗi người thanh niên. Thông qua công trình thanh niên giúp tuổi trẻ rèn luyện nâng cao năng lực, trình độ nhận thức, đồng thời đạt được một số hiệu quả nhất định về giáo dục, rèn luyện đoàn viên thanh niên trên các mặt: chính trị tư tưởng, trình độ kỹ thuật và tay nghề, góp phần giáo dục toàn diện người đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

- Được tổ chức: tập hợp đông đảo đoàn viên thanh niên cùng tham gia các hoạt động tập trung của Đoàn, phát triển và bồi dưỡng nhân tố mới bổ sung lực lượng. Thông qua công trình thanh niên rèn luyện khả năng tổ chức và quản lý thực tiễn cho cán bộ Đoàn góp phần củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, đồng thời thể hiện rõ vai trò xung kích, nâng cao uy tín của tổ chức Đoàn trong thanh niên và trong xã hội.

- Được kinh phí: tạo thêm nguồn kinh phí để tổ chức các hoạt động của Đoàn tại địa phương, đơn vị.

II. QUY TRÌNH THỰC HIỆN CÔNG TRÌNH THANH NIÊN:

Có 4 bước cơ bản sau:

- Nghiên cứu chọn công trình và xây dựng kế hoạch thực hiện.

- Ký kết hợp đồng trách nhiệm phối hợp và chuẩn bị điều kiện đảm bảo và đăng ký thực hiện.

- Tổ chức thực hiện:

- Nghiệm thu, bàn giao và tổng kết công trình

Bước 1: Nghiên cứu chọn công trình thanh niên ở khu phố, ấp và xây dựng kế hoạch thực hiện

Việc lựa chọn công trình và xây dựng kế hoạch thực hiện có ý nghĩa rất quan trọng trong quá trình thực hiện công trình thanh niên. Nếu chọn công trình với mục tiêu quá lớn thì sẽ khó thực hiện dẫn đến tình trạng chán nản, đoàn viên thanh niên không có động lực để tiếp tục tham gia thực hiện.

Chi đoàn căn cứ vào tình hình, nhiệm vụ chính trị của khu phố, ấp để xác định công trình. Bàn bạc thảo luận ước lượng hiệu quả đạt được khi thực hiện công trình, khả năng thực hiện, những việc cần hỗ trợ từ phía chính quyền, các đoàn thể, cấp ủy. Chú ý chọn những công trình vừa sức với tập thể đoàn viên, hội viên của khu phố (ấp). Công trình được chọn phải mang lại hiệu quả cụ thể góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của khu phố (ấp). Trong giai đoạn hiện nay các chi đoàn nên chọn những công trình thanh niên gắn liền với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, các tiêu chí xây dựng khu dân cư xuất sắc, khu dân cư văn hóa. Ví dụ như: công trình trồng cây xanh, công trình khu phố sạch - đẹp, xây dựng tủ sách cho thiếu nhi,...

Sau đó trao đổi với chi ủy, với Ban điều hành khu phố (ban nhân dân ấp) về công trình mà Đoàn Thanh niên sẽ thực hiện, đặt ra những vấn đề cần được hỗ trợ nếu thực hiện công trình. Bàn bạc thảo luận thống nhất với các lực lượng tham gia.

Khảo sát, xây dựng kế hoạch thực hiện, trong đó phải xác định được: mục tiêu – yêu cầu, biện pháp thực hiện, điều kiện đảm bảo, tiến độ, cơ cấu tổ chức và lực lượng tham gia, dự toán kinh phí nếu có.

Hoàn thành kế hoạch, thông qua lãnh đạo và ban hành chính thức

Bước 2: Ký kết hợp đồng trách nhiệm, chuẩn bị điều kiện đảm bảo và đăng ký thực hiện:

Thỏa thuận với các bộ phận có liên quan về các nội dung phối hợp và trách nhiệm của mỗi bên (nội dung, tiến độ, người chịu trách nhiệm).

Tổ chức ký kết hợp đồng trách nhiệm với lãnh đạo địa phương theo các nội dung sau:

Trách nhiệm của lãnh đạo đơn vị:

- Tác động với các ban ngành đoàn thể tại khu phố, ấp cung cấp đầy đủ, kịp thời các điều kiện để thực hiện.

- Có quy định về chế độ khen thưởng động viên: cụ thể tiêu chuẩn.

Trách nhiệm của Đoàn Thanh niên:

- Tổ chức tuyên truyền, phát động nhằm phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu của công trình.

- Thực hiện chức năng kiểm tra đôn đốc và kịp thời đề xuất tham mưu các giải pháp tháo gỡ khó khăn (nếu có).

- Đề xuất khen thưởng.

- Tùy theo quy mô công trình có thể tổ chức lễ ký kết.

- Thành lập ban chủ nhiệm và phân công chủ nhiệm công trình. Chủ nhiệm công trình: cử cá nhân có năng lực trong đội ngũ cán bộ Đoàn ở chi đoàn trực tiếp chịu trách nhiệm trước chính quyền và Ban chấp hành Đoàn cơ sở về công tác điều hành tổ chức thực hiện công trình.

- Chuẩn bị các điều kiện đảm bảo: vật tư, vốn, phương tiện, thiết bị,… cơ chế thực hiện (nếu có).

- Đăng ký thực hiện công trình: tiến hành thủ tục đăng ký thực hiện công trình thanh niên với Đoàn cấp trên trực tiếp, có đầy đủ các văn bản: giấy đăng ký, kế hoạch tổ chức thực hiện, quyết định phân công phân nhiệm, đề nghị hỗ trợ,...

Bước 3: Tổ chức thực hiện công trình:

Phân công thực hiện.

Theo dõi, nắm chắc tình hình tiến độ kết quả thực hiện, khả năng các điều kiện đảm bảo, có chế độ thông tin báo cáo định kỳ, kịp thời đề xuất tháo gỡ những khó khăn.
Lắng nghe ý kiến đóng góp để nâng cao chất lượng công trình.

Bước 4: Tổ chức nghiệm thu, tổng kết và bàn giao công trình.

- Tổ chức nghiệm thu công trình: sau khi công trình hoàn thành phải thực hiện ngay công tác nghiệm thu.

Báo cáo trực tiếp với lãnh đạo địa phương và các bộ phận có liên quan về kết quả của công trình. Đề nghị được kiểm tra xác nhận bằng văn bản kết quả về mặt chất lượng, tiến độ và các tiêu chí khác mà mục tiêu đặt ra.

Tổ chức phân phối nguồn lợi có được từ thực hiện công trình sao cho công bằng và đảm bảo tinh thần chỉ đạo chung, công khai các khoản thu chi tài chính.

Tổ chức họp rút kinh nghiệm về công tác điều hành, tổ chức thực hiện công trình và xây dựng báo cáo mặt được, chưa được, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm.
Báo cáo với đoàn cấp trên và đề nghị kiểm tra công nhận công trình thanh niên đạt hiệu quả.

- Tổ chức tổng kết khen thưởng và bàn giao công trình (nếu có).

III. NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý:

- Về thời gian thực hiện công trình: tùy theo nội dung công trình mà xác định thời gian. Có thể ngắn hạn hay dài hạn.

- Công trình thanh niên có 2 đặc trưng cơ bản sau: góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và góp phần nâng cao tay nghề chuyên môn nghiệp vụ cho đoàn viên thanh niên.

- Công trình thanh niên chỉ áp dụng đối với các hoạt động mang tính chất phong trào, không áp dụng đối với các nội dung thuộc lĩnh vực xây dựng Đoàn.

 
  CÁC TIN BÀI KHÁC

TỈNH ĐOÀN CÀ MAU
Số 97, Phan Ngọc Hiển, Phường 5, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Điện thoại: (02903) 815.787 - 831.250  Fax: (02903) 834.423
Giấy phép số197/GP - TTĐT ngày 04/12/2009 của Cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Tên miền: 
www.tinhdoancamau.com.vn
Ban biên tập Email:
tinbaiwebsitetinhdoan@gmail.com
Ghi rõ nguồn: "Website Tỉnh đoàn Cà Mau" khi phát hành lại thông tin từ website này.
Số Người Online
hit counter joomla