img
img
Thứ 5, 30/11/2023 14:59:07
| | Liên kết
  Tuổi trẻ Cà Mau đoàn kết, gương mẫu, xung kích, sáng tạo dựng xây đất nước Phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, mọi tiềm năng, sáng tạo của nhân dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc! Phát huy tinh thần cách mạng tiến công, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế! Tuổi trẻ Cà Mau đoàn kết - gương mẫu - xung kích - sáng tạo - khởi nghiệp Tuổi trẻ Cà Mau phát huy truyền thống cách mạng, xung kích, tình nguyện xây dựng quê hương Cà Mau giàu đẹp!
Đẩy mạnh sử dụng hệ thống thư, văn bản điện tử
Thứ 2, 16/12/2013 16:22:56

Ành: Internet

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đamgiao Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh việc thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử, văn bản điện tử trong họat động của cơ quan nhà nước.

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg ngày 3/12/2008 về việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước và 1 năm thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dựng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước, tình hình ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong cả nước đã đạt được nhiều kết quả đáng chú ý.

Hạ tầng kỹ thuật CNTT ngày càng được hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Số lượng máy tính được trang bị cho cán bộ, công chức nhằm phục vụ cho công việc ngày càng tăng, góp phần tạo môi trường làm việc điện tử rộng khắp, tăng năng suất, hiệu quả công việc.

Hệ thống mạng LAN được triển khai tại tất cả các Bộ, ngành, địa phương; mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước đã được triển khai xây dựng trên quy mô quốc gia. 100% Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 96,8% tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã triển khai và sử dụng hệ thống thư điện tử.

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được thì việc thực hiện các Chỉ thị trên còn tồn tại nhiều khó khăn, hạn chế trong đó khó khăn lớn nhất là ở các tỉnh vùng sâu, vùng xa, hạ tầng kỹ thuật còn thiếu thốn do kinh phí để nâng cấp, duy trì các hệ thống thư điện tử, hệ thống quản lý văn bản và điều hành còn hạn hẹp...

Để hoàn thành được những mục tiêu các Chỉ thị đã đề ra, Bộ thông tin và Truyền thông đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ tận dụng triệt để cơ sở hạ tầng kỹ thuật hiện có, tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử, hệ thống quản lý văn bản và điều hành nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả làm việc, hướng tới cải cách hành chính, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời ưu tiên đảm bảo đủ kinh phí duy trì, nâng cấp hệ thống thư điện tử, hệ thống quản lý văn bản và điều hành; gắn kết chặt chẽ ứng dụng CNTT với cải cách hành chính; bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, từng bước ứng dụng chữ ký số; nâng cao trách nhiệm của lãnh đạo các cơ quan nhà nước các cấp trong việc ứng dụng hiệu quả các hệ thống thông tin tăng cường trao đổi văn bản điện tử, quản lý, điều hành tại cơ quan mình.

Bên cạnh đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện các Chỉ thị tại các cơ quan, đơn vị; tiếp tục hoàn thiện môi trường pháp lý tạo điều kiện trao đổi, xử lý văn bản điện tử, nghiên cứu và đề xuất các văn bản pháp lý cao hơn nhằm thúc đẩy ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước nói chung và trao đổi, xử lý văn bản điện tử nói riêng./.

Nguồn Chinhphu.vn

 
  CÁC TIN BÀI KHÁC

TỈNH ĐOÀN CÀ MAU
Số 97, Phan Ngọc Hiển, Phường 5, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Điện thoại: (02903) 815.787 - 831.250  Fax: (02903) 834.423
Giấy phép số197/GP - TTĐT ngày 04/12/2009 của Cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Tên miền: 
www.tinhdoancamau.com.vn
Ban biên tập Email:
tinbaiwebsitetinhdoan@gmail.com
Ghi rõ nguồn: "Website Tỉnh đoàn Cà Mau" khi phát hành lại thông tin từ website này.
Số Người Online
hit counter joomla