img
img
Thứ 7, 02/12/2023 12:13:37
| | Liên kết
  Tuổi trẻ Cà Mau đoàn kết, gương mẫu, xung kích, sáng tạo dựng xây đất nước Phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, mọi tiềm năng, sáng tạo của nhân dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc! Phát huy tinh thần cách mạng tiến công, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế! Tuổi trẻ Cà Mau đoàn kết - gương mẫu - xung kích - sáng tạo - khởi nghiệp Tuổi trẻ Cà Mau phát huy truyền thống cách mạng, xung kích, tình nguyện xây dựng quê hương Cà Mau giàu đẹp!
Ban Bí thư Trung ương Đảng đồng ý chọn năm 2014 là “Năm thanh niên tình nguyện 2014”
Thứ 3, 31/12/2013 15:13:54

Văn phòng Trung ương Đảng vừa có Thông báo số 64-TB/VPTW ngày 24/12/2013 về ý kiến của Ban Bí thư chọn năm 2014 là “Năm thanh niên tình nguyện 2014”.

Thanh niên tình nguyện tỉnh Bến Tre làm cầu nông thôn

Theo Thông báo, Ban Bí thư đồng ý chủ trương chọn năm 2014 là “Năm thanh niên tình nguyện” và cơ bản nhất trí Đề án Năm Thanh niên tình nguyện 2014 của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với mục tiêu phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội; xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị.

Ban Bí thư Trung ương Đảng cũng mong muốn và tin tưởng, thông qua các hoạt động của “Năm thanh niên tình nguyện” tạo sự chuyển biến về chất lượng của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, mở rộng đoàn kết, tập hợp thanh niên, góp phần tạo môi trường để thanh niên rèn luyện phẩm chất đạo đức, thấy rõ vinh dự và trách nhiệm của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thông báo cũng chỉ rõ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp thu ý kiến của vác cơ quan có liên quan hoàn chỉnh Đề án; lựa chọn các hoạt động tình nguyện thực sự có ý nghĩa để góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình kế hoạch trọng tâm của Đảng, Nhà nước trong năm 2014.

Để tổ chức thành công “Năm thanh niên tình nguyện 2014”, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cần xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, sát với yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh quốc phòng, an ninh của đất nước, đồng thời tạo được sự đồng thuận, phát huy trách nhiệm chính trị của các cấp, các ngành, tạo sức mạnh tổng hợp thực hiện tốt các mục tiêu đề ra.

Giải pháp thực hiện cho “Năm thanh niên tình nguyện” được đề ra, đó là tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên thông qua các cuộc vận động, phong trào hành động cách mạng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các chương trình, dự án, đề án giao cho Đoàn thanh niên chủ trì thực hiện.

Tuổi trẻ Lào Cai tình nguyện tham gia làm đường “Đường Thanh niên 26/3” dài 19,7km'

Ban Bí thư Trung ương Đảng cũng đề nghị cấp ủy đảng các cấp chỉ đạo Đoàn Thanh niên cấp mình tổ chức thực hiện có hiệu quả phù hợp với đặc điểm của địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị. Đồng thời, tăng cường chăm lo xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh, bảo đảm đảm vai trò nòng cốt chính trị các tổ chức thanh niên và phong trào TTN.

Ban Bí thư Trung ương Đảng cũng yêu cầu các cấp, các ngành có liên quan phối hợp tạo điều kiện để Đoàn TNCS Hồ Chí Minh triển khai các hoạt động tình nguyện đạt kết quả tốt.

Thực hiện Thông báo của Ban Bí thư, ngày 27/12/2013, Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã có Thông tri số 10 -TT/TWĐTN-TNXP đề nghị các tỉnh, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc tổ chức tuyên truyền sâu rộng về mục đich, ý nghĩa của “Năm thanh niên tình nguyện 2014” trong cán bộ, ĐVTN và các tầng lớp nhân dân; đồng thời xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện phù hợp với nhiệm vụ của địa phương, đơn vị. Chủ động, tích cực tham mưu với cấp ủy chính quyền thực hiện các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp của mục 3 Thông báo số 64 và tổ chức tốt Lễ khởi động, các hoạt động khởi động “Năm thanh niên tình nguyện 2014” trong tháng 01/2014 đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

* Tải Thông báo số 64-TB/VPTW tại đây.

* Tải Thông tri số 10 -TT/TWĐTN-TNXP tại đây.

Theo Web.ĐTN

 
  CÁC TIN BÀI KHÁC
img

TỈNH ĐOÀN CÀ MAU
Số 97, Phan Ngọc Hiển, Phường 5, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Điện thoại: (02903) 815.787 - 831.250  Fax: (02903) 834.423
Giấy phép số197/GP - TTĐT ngày 04/12/2009 của Cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Tên miền: 
www.tinhdoancamau.com.vn
Ban biên tập Email:
tinbaiwebsitetinhdoan@gmail.com
Ghi rõ nguồn: "Website Tỉnh đoàn Cà Mau" khi phát hành lại thông tin từ website này.
Số Người Online
hit counter joomla