Thành đoàn: Sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ tháng 3/2020
Thứ 4, 25/03/2020 16:23:06

Ngày 24/3/2020, Câu lạc bộ “Lý luận trẻ” Thành phố tổ chức sinh hoạt lệ và tọa đàm với chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên” qua đó nhằm tập hợp cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên yêu thích và có khả năng nghiên cứu, trao đổi về lý luận chính trị.

Chuyên đề lần này hết sức có ý nghĩa, hiện nay tổ chức Đoàn đang triển khai cuộc vận động xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam giai đoạn 2018 – 2022 với 03 tiêu chí nền tảng“Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn”và 12 tiêu chí cụ thể:Có lý tưởng cách mạng, Bản lĩnh vững vàng, Giàu lòng yêu nước, Đạo đức trong sáng, Lối sống văn hóa, Tuân thủ pháp luật, Tiên phong hành động, Sáng tạo không ngừng, Học tập liên tục, Có sức khỏe tốt, Kỹ năng phù hợp, Khát vọng vươn lên.Đội ngũ cán bộ đoàn các cấp cần phải nỗ lực, phấn đấu, rèn luyện và kiên trì thực hiện nhiều giải pháp, trong đó việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên có vai trò rất quan trọng, việc học tập và vận dụng tốt chuyên đề trong thực tiễn sẽ góp phần thiết thực xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn các cấp có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng với yêu cầu và đòi hỏi ngày càng cao trong chiến lược xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Đảng và Nhà nước ta trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay.

CLB Lý luận trẻ thành phố được thành lập vào ngày 17/5/2019, với mong muốnnâng cao khả năng nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn trong triển khai công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên các lĩnh vực công tác của cán bộ trẻ. Nâng cao kiến thức về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thông tin kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và tổ chức Đoàn.Tạo cơ hội phản biện trên không gian mạng xã hội, tập hợp lực lượng tham gia đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch của các thế lực phản cách mạng trên các trang mạng xã hội, đồng thời tuyên truyền, lan tỏa các thông tin tốt, hành động đẹp trong xã hội.Thông qua sinh hoạt của Câu lạc bộ nhằm nắm bắt tư tưởng, tình hình dư luận của đoàn viên, thanh niên để kịp thời định hướng dư luận và tư tưởng trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

Sau gần một năm hoạt động, CLB đã có 18 thành viên và có những hoạt động cụ thể, thiết thực, đạt được những kết quả đáng ghi nhận./.

Trần Đăng

Thành đoàn Cà Mau

 
  CÁC TIN BÀI KHÁC
img

TỈNH ĐOÀN CÀ MAU
Số 97, Phan Ngọc Hiển, Phường 5, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Điện thoại: (02903) 815.787 - 831.250  Fax: (02903) 834.423
Giấy phép số197/GP - TTĐT ngày 04/12/2009 của Cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Tên miền: 
www.tinhdoancamau.com.vn
Ban biên tập Email:
tinbaiwebsitetinhdoan@gmail.com
Ghi rõ nguồn: "Website Tỉnh đoàn Cà Mau" khi phát hành lại thông tin từ website này.
Số Người Online
hit counter joomla