img
img
Thứ 3, 28/03/2023 15:15:18
| | Liên kết
  Tuổi trẻ Cà Mau đoàn kết, gương mẫu, xung kích, sáng tạo dựng xây đất nước Phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, mọi tiềm năng, sáng tạo của nhân dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc! Phát huy tinh thần cách mạng tiến công, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế! Tuổi trẻ Cà Mau đoàn kết - gương mẫu - xung kích - sáng tạo - khởi nghiệp Tuổi trẻ Cà Mau phát huy truyền thống cách mạng, xung kích, tình nguyện xây dựng quê hương Cà Mau giàu đẹp!
LỀ LỐI LÀM VIỆC CỦA BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN

* Bí thư Chi đoàn

- Là người chịu trách nhiệm chính trước Chi bộ về công tác Đoàn, Hội, Đội ở đơn vị, địa bàn mình phụ trách.

- Bí thư Chi đoàn phụ trách chung công việc của Ban Chấp hành, quán xuyến các mặt công tác của Chi đoàn, trực tiếp phụ trách công tác tư tưởng và tổ chức cán bộ.

- Bí thư Chi đoàn thường xuyên tham mưu với Chi bộ về công tác thanh thiếu nhi trên địa bàn, đơn vị và quan hệ trực tiếp với các ban ngành, đoàn thể khác nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Chi đoàn.

* Phó Bí thư Chi đoàn

- Là người giúp việc cho Bí thư, thay mặt cho Bí thư điều hành công việc trong Ban Chấp hành khi Bí thư vắng mặt.

- Trực tiếp phụ trách công tác tổ chức, đoàn vụ cùng với Bí thư quan hệ với các lực lượng xã hội khác trên địa bàn.

* Các Ủy viên Ban Chấp hành

- Được tập thể Ban Chấp hành phân công phụ trách từng mặt công tác cụ thể (thanh niên, thiếu nhi, văn hóa, thể thao, kinh phí …).

- Thực hiện các nhiệm vụ do Bí thư hay Phó Bí thư phân công.

* Chế độ làm việc Ban Chấp hành Chi đoàn

- Ban Chấp hành Chi đoàn mỗi tháng họp một lần (trước thời gian họp Chi đoàn) nhằm đánh giá công việc của tháng trước và xây dựng kế hoạch công tác của tháng tiếp theo. Thời gian họp tùy thuộc vào điều kiện lao động, học tập, công tác của địa phương, đơn vị.

- Ngoài họp thường kỳ, khi có công việc đột xuất Ban Chấp hành có thể họp bất thường trao đổi kinh nghiệm, sinh hoạt, nghiệp vụ, tổ chức giao lưu Chi đoàn bạn …

- Đối với mọi công việc, Ban Chấp hành thảo luận tập thể dân chủ. Bí thư hay Phó Bí thư là người quyết định phương án thực hiện. Ủy viên Ban Chấp hành có quyền bảo lưu ý kiến riêng (thuộc về thiểu số), song phải thực hiện quyết định của tập thể Ban Chấp hành.

- Mỗi Ủy viên Ban Chấp hành phải chuẩn bị báo cáo trước Ban Chấp hành và trước Chi đoàn về nhiệm vụ được tập thể Ban Chấp hành phân công phụ trách.

- Bí thư hay Phó Bí thư Chi đoàn có nhiệm vụ tổng hợp ý kiến, ký và báo lên Ban Chấp hành Đoàn cơ sở và Chi bộ.

Mỹ Xuyên

 
  CÁC TIN BÀI KHÁC

TỈNH ĐOÀN CÀ MAU
Số 97, Phan Ngọc Hiển, Phường 5, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Điện thoại: (02903) 815.787 - 831.250  Fax: (02903) 834.423
Giấy phép số197/GP - TTĐT ngày 04/12/2009 của Cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Tên miền: 
www.tinhdoancamau.com.vn
Ban biên tập Email:
tinbaiwebsitetinhdoan@gmail.com
Ghi rõ nguồn: "Website Tỉnh đoàn Cà Mau" khi phát hành lại thông tin từ website này.
Số Người Online
hit counter joomla