img
img
Thứ 5, 30/11/2023 15:26:24
| | Liên kết
  Tuổi trẻ Cà Mau đoàn kết, gương mẫu, xung kích, sáng tạo dựng xây đất nước Phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, mọi tiềm năng, sáng tạo của nhân dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc! Phát huy tinh thần cách mạng tiến công, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế! Tuổi trẻ Cà Mau đoàn kết - gương mẫu - xung kích - sáng tạo - khởi nghiệp Tuổi trẻ Cà Mau phát huy truyền thống cách mạng, xung kích, tình nguyện xây dựng quê hương Cà Mau giàu đẹp!
NỘI DUNG CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA ĐOÀN

1/ Kiểm tra việc quán triệt, triển khai chấp hành các Chỉ thị, Nghị quyết của Đoàn và thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị.

a/ Công tác tuyên truyền giáo dục:

- Tổ chức học tập các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Đoàn, chính sách, pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương.

- Giáo dục lý tưởng, truyền thống quê hương đất nước, về đạo đức, lối sống, về ý thức công dân, nếp sống văn hóa, ý thức cộng đồng, tham gia xây dựng, phát triển quê hương giàu mạnh, …

b/ Công tác xây dựng Đoàn:

- Những biện pháp, nội dung, hình thức củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của chi đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

- Việc chỉ đạo phát triển đoàn viên mới, thực hiện đăng ký chương trình rèn luyện đòan viên, thẻ đoàn, Đại hội chi đoàn…

- Kiểm tra phân loại đoàn viên, chi đoàn, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng; việc củng cố chi đoàn yếu kém, công tác thông tin báo cáo, đoàn tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.

- Việc quản lý đoàn viên, hội viên, đội viên, thanh thiếu nhi, quản lý hồ sơ sổ sách cán bộ, đoàn viên ở chi đoàn.

- Công tác đoàn kết tập hợp thanh niên, xây dựng chi hội, câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm, …

c/ Phong trào:

Tập trung việc đánh giá Đoàn tham gia thực hiện có hiệu quả các mục tiêu kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng ở địa phương, đơn vị thông qua việc thực hiện tốt các phong trào.

2/ Kiểm tra chấp hành, thực hiện Điều lệ Đoàn.

- Kiểm tra thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ thông qua việc thực hiện chế độ sinh hoạt chi đoàn, họp BCH chi đoàn, Đại hội chi đoàn, chế độ thông tin báo cáo hai chiều. Chi đoàn định hướng, tham mưu xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động tháng, quý, năm.

- Kiểm tra việc thực hiện các quy trình kết nạp đoàn viên mới, khen thưởng, kỷ luật, chuyển sinh hoạt Đoàn, chương trình đăng ký rèn luyện đoàn viên, thẻ đoàn viên, quản lý đoàn viên, quy trình giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng,…

3/ Kiểm tra công tác tài chính.

- Về nguồn thu tài chính của Đoàn: Thu nộp đoàn phí của đoàn viên, chi đoàn, các nguồn quỹ thu từ các mô hình, dự án, các nguồn tài trợ, từ kinh phí hỗ trợ, …

- Nguyên tắc thu, chi và quản lý sử dụng các nguồn tài chính thể hiện trên sổ sách theo dõi.

4/ Kiểm tra việc chấp hành, ý thức tổ chức kỷ luật của chi đoàn, đoàn viên, thanh niên.

- Kiểm tra việc triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương của Đảng, của Đoàn theo kế hoạch, văn bản của Đoàn cấp trên (ý thức chấp hành, thời gian, cách thức, mức độ triển khai đến cán bộ, đoàn viên, thanh niên).

- Đánh giá kết quả việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết so với yêu cầu, hiệu quả thực tế của các phong trào đối với việc thực hiện ở địa phương gắn với xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn.

- Kiểm tra nguyên tắc, thủ tục và thẩm quyền thi hành kỷ luật của tổ chức Đoàn, đoàn viên (các bước tiến hành, hồ sơ, hình thức và thẩm quyền…).

5/ Kiểm tra việc giải quyết đơn thư khiếu nại trong Đoàn.

- Giải quyết khiếu nại về kỷ luật Đoàn là việc tiếp nhận đơn thư khiếu kiện của cán bộ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân để xác minh, kết luận, ra quyết định xử lý kỷ luật hoặc đề nghị cấp trên xử lý (theo phân cấp quản lý hoặc hình thức vi phạm).

- Quy trình thực hiện, các bước tiến hành, hình thức áp dụng đối chiếu với nguyên tắc của Đoàn trong kiểm tra xử lý từng trường hợp cụ thể.

Mỹ Xuyên

 
  CÁC TIN BÀI KHÁC

TỈNH ĐOÀN CÀ MAU
Số 97, Phan Ngọc Hiển, Phường 5, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Điện thoại: (02903) 815.787 - 831.250  Fax: (02903) 834.423
Giấy phép số197/GP - TTĐT ngày 04/12/2009 của Cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Tên miền: 
www.tinhdoancamau.com.vn
Ban biên tập Email:
tinbaiwebsitetinhdoan@gmail.com
Ghi rõ nguồn: "Website Tỉnh đoàn Cà Mau" khi phát hành lại thông tin từ website này.
Số Người Online
hit counter joomla