img
img
Thứ 3, 28/03/2023 15:50:20
| | Liên kết
  Tuổi trẻ Cà Mau đoàn kết, gương mẫu, xung kích, sáng tạo dựng xây đất nước Phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, mọi tiềm năng, sáng tạo của nhân dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc! Phát huy tinh thần cách mạng tiến công, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế! Tuổi trẻ Cà Mau đoàn kết - gương mẫu - xung kích - sáng tạo - khởi nghiệp Tuổi trẻ Cà Mau phát huy truyền thống cách mạng, xung kích, tình nguyện xây dựng quê hương Cà Mau giàu đẹp!
Phát huy mô hình “Không gian sáng tạo trẻ” trong trường học phù hợp với nhu cầu thực tế của sinh viên hiện nay
Thứ 5, 22/04/2021 09:49:18

Nhằm giúp cho đoàn viên thanh niên khối trường học có không gian nghiên cứu, triển khai các ý tưởng sáng tạo. Năm học 2020 – 2021, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chọn Đoàn trường Cao đẳng Nghề Việt Nam – Hàn Quốc làm điểm triển khai mô hình“Không gian sáng tạo trẻ”, đồng thời phát động các trường Đại học, Cao đẳng trong tỉnh đồng loạt triển khai thực hiện.

Mô hình “Phân loại rác” và “Không gian sáng tạo” của Trường Cao đẳng Việt – Hàn

Mô hình “Phòng, chống COVID-19” của Trường Cao đẳng Y tế

Với hơn 1 tháng tiến hành lên ý tưởng và lắp đặt, Đoàn trường Cao đẳng Nghề Việt Nam – Hàn Quốc đã đưa vào sử dụng mô hình phân loại rác thải, nhân rộng mô hình đến các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố.Thiết kế và chế tạo thùng phân loại rác trong khuôn viên trường mang ý nghĩa thiết thực, mang tính giáo dục sâu sắc, góp phần nâng cao ý thức và trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong việc bảo vệ môi trường; đồng thời phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên tham gia xây dựng hoạt động Đoàn phát triển vững mạnh. Ngoài ra, việc lắp đặt mô hình trong khuôn viên trường tạo nên cảnh quan tươi đẹp, tạo không gian sáng tạo, học tập cho sinh viên. Trong khu vực trường học có bố trí khu trưng bày các sản phẩm nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, điện tử do sinh viên trường thực hiện. Đây la nơi dành cho sinh viên, giảng viên đến nghiên cứu, sáng tạo và phát triển các ý tưởng, giúp giảng viên và sinh viên tham gia các hoạt động như: trao đổi, chia sẻ ý tưởng, thiết kế, xây dựng và phát triển các sản phẩm mới.

Mô hình “Không gian triển lãm sách” và “Cá thu gom rác thải nhựa” của

Trường Đại học Bình Dương Phân hiệu Cà Mau

Mô hình “Không gian sáng tạo giáo cụ” của Trường Cao đẳng Cộng đồng

Các Trường Đại học, Cao đẳng trong tỉnh cũng tiến hành thực hiện các không gian sáng tạo trẻ như: Đại học Bình Dương với mô hình “Cá rô nhận rác thải nhựa và triển lãm sách phục vụ cho nghiên cứu khoa học”, Cao đẳng Cộng đồng với không gian “Thiết kế và triển lãm giáo cụ học tập”, Cao đẳng Y tế với mô hình “Phòng chống Covid19”. Tất cả các mô hình hoạt động trọng tâm theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, các chủ đề gắn với điều kiện, nhu cầu thực tiễn của sinh viên và do sinh viên đứng ra thực hiện, duy trì trong suốt năm học.

Quý Nhi

Ban TTN-TH Tỉnh đoàn

 
  CÁC TIN BÀI KHÁC