img
img
Thứ 2, 08/08/2022 01:52:16
| | Liên kết
  Tuổi trẻ Cà Mau đoàn kết, gương mẫu, xung kích, sáng tạo dựng xây đất nước Phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, mọi tiềm năng, sáng tạo của nhân dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc! Phát huy tinh thần cách mạng tiến công, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế! Tuổi trẻ Cà Mau đoàn kết - gương mẫu - xung kích - sáng tạo - khởi nghiệp Tuổi trẻ Cà Mau phát huy truyền thống cách mạng, xung kích, tình nguyện xây dựng quê hương Cà Mau giàu đẹp!
TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 12
Thứ 3, 30/11/2021 14:03:56

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN
Kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống cách mạng của
Đảng bộ, quân và dân tỉnh Cà Mau (13/12/1940 - 13/12/2021)

-----------

1. Tóm lược diễn biến cuộc Khởi nghĩa Hòn Khoai

Cuộc Khởi nghĩa Hòn Khoai diễn ra trong bối cảnh của cuộc nghĩa Nam Kỳ. Đây là cuộc Khởi nghĩa mang tính bạo lực cách mạng chống giặc ngoại xâm, đã giành thẳng lợi và đi vào lịch sử.

Thực hiện lệnh khởi nghĩa của Xứ ủy Nam Kỳ, ngày 26-27/11/1940, Hội nghị Tỉnh ủy mở rộng tại Lung Lá Nhà Thể (nay thuộc ấp Trần Độ, xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước) về triển khai kế hoạch khởi nghĩa ở 3 khu vực: Khu vực I là thị trấn Căn, một số xã lân cận và Hòn Khoai do đồng chí Quách Văn Phẩm, Thường vụ Tỉnh ủy và đồng chí Phan Ngọc Hiển phụ trách; Khu vực II là thị trấn Cà Mau và một số xã lân cận do đồng chí Trần Văn Thời, Bí thư Tỉnh ủy phụ trách; Khu vục III là thị xã Bạc Liêu và các quận Giá Rai, Vĩnh Lợi, Vĩnh Châu do đồng chí Trần Văn Phán, Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Trần Văn Sớm và một số đồng chí khác cùng phụ trách. Đồng chí Phan Ngọc Hiển được phân công lãnh đạo trực tiếp toàn bộ cuộc Khởi nghĩa tại đảo Hòn Khoai.

Qua phân tích tình hình thực tế, Hội nghị đã quyết định chọn Hòn Khoai làm điểm mở đầu cho cuộc Khởi nghĩa trong tỉnh. Ở đây, ta có khả năng giành thắng lợi trọn vẹn, tạo khí thế ban đầu và thu thập thêm được một số chiến lợi phẩm để bổ sung cho lực lượng của ta. Nhưng đến ngày 12/12, Thường vụ Tỉnh ủy nhận được lệnh của Liên Tỉnh ủy Hậu Giang đình cuộc Khởi nghĩa. Tỉnh ủy đã kịp thời chỉ đạo cho các khu vực ngừng khởi nghĩa, phân tán lực lượng, không bạo động. Riêng chi bộ ngoài đảo Hòn Khoai không có cách nào chuyển lệnh ngừng khởi nghĩa đến được.

Đúng theo kế hoạch, 21 giờ ngày 13/12/1940, lực lượng của ta đã mai phục và diệt tên sếp đảo Ôliviê, lực lượng khởi nghĩa đã thu toàn bộ vũ khí gồm: 2 khẩu súng, nhiều đạn dược và quân trang, quân dụng, cuộc Khởi nghĩa thắng lợi, giải phóng hoàn toàn trên đảo, ta đã làm chủ trên đảo được nhiều giờ. Lực lượng khởi nghĩa thu toàn bộ chiến lợi phẩm đưa về đất liền, tiếp tục phục vụ cho cuộc Khởi nghĩa. Khi về gần đến đất liền các chiến sỹ giương cao lá cờ đỏ búa liềm và tấm băng với dòng chữ: “Mặt trận Dân tộc Thống nhất Phản đế muôn năm!” Nhân dân Rạch Gốc vui mừng hò reo chào đón đoàn quân chiến thắng.

Trong khi đó, các nơi trong tỉnh đều nhận được lệnh ngừng cuộc Khởi nghĩa, nên về đất liền các chiến sỹ Khởi nghĩa không liên lạc được với cấp trên, với đồng đội, nhưng lực lượng khởi nghĩa đã linh hoạt, tiếp tục thừa thắng xông lên đánh chiếm đồn Kiểm Lâm ở Thủ Tam Giang, lập thêm chiến công mới.

Thất bại hoàn toàn ở đảo Hòn Khoai, thực dân pháp đã điên cuồng truy lùng các chiến sỳ của cuộc Khởi nghĩa, chúng bắt bớ hàng loạt người dân vô tội mà chúng tình nghi có liên quan đến cuộc Khởi nghĩa Hòn Khoai, hòng đè bẹp tinh thần yêu nước, ý chí đấu tranh của Nhân dân trong tỉnh. Các đồng chí tham gia Khởi nghĩa Hòn Khoai vẫn cố gắng di chuyển, nhằm bảo toàn lực lượng... Đến ngày 22/12/1940, các chiến sỹ Khởi nghĩa Hòn Khoai bị địch bắt ở bãi Khai Long. Trong suốt 6 tháng bị thực dân Pháp và tay sai giam cầm, tra tấn với mọi cực hình tàn bạo, nhưng với tinh thần yêu nước nồng nàn, ý chí kiên cường của người cộng sản khát khao giành độc lập, tự do, các đồng chí vẫn giữ được khí tiết của người cách mạng. Thất bại trước sự gan dạ, dũng cảm của các chiến sỹ Khởi nghĩa Hòn Khoai, ngày 12/7/1941, chúng đem các chiến sỹ tham gia Khởi nghĩa Hòn Khoai ra pháp trường. Trước cái chết, nhưng các đồng chí vẫn hiên ngang khí phách của người chiến thắng như lời đồng chí Phan Ngọc Hiển trước lúc vĩnh biệt: “...Chúng tôi là những người Cộng sản coi cái chết rất bình thường. Chúng tôi sẵn sàng chết để tranh đấu cho đồng bào được ấm no, nhất định những người kế tục chúng tôi sẽ tiêu diệt thực dân Pháp! Nhất định Việt Nam sẽ hoàn toàn độc lập...” và các chiến sỹ Khởi nghĩa Hòn Khoai đồng loạt hô vang khẩu hiệu:

“Đả đảo đế quốc Pháp

Đông Dương độc lập muôn năm

Đảng cộng sản Đông Dương muôn năm”

Các đồng chí đã anh dũng hy sinh, để lại cho Đảng bộ, dân và quân tỉnh Cà Mau lý tưởng sống tốt đẹp. Những tấm gương anh dũng, kiên trung, buất khuất của các chiến sỹ Khởi nghĩa Hòn Khoai vẫn còn vang mãi. Chúng ta đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng, liệt sỹ Khởi nghĩa Hòn Khoai:

1.Quách Văn Phẩm

2.Phan Ngọc Hiển

3.Nguyễn Văn Cẩn

4.Nguyễn Văn Cự

5. Đỗ Văn Biên

6. Nguyễn Văn Đình

7. Lê Văn Khuyên

8. Nguyễn Văn Đắc

9. Ngô Kinh Luân

10. Đỗ Văn Sến

2.Ý nghĩa và tầm vóc lịch sử của cuộc Khởi nghĩa Hòn Khoai

Cuộc Khởi nghĩa Hòn Khoai đã giành thắng lợi. Thắng lợi vĩ đại ấy, đã để lại nhiều bài học quý báu và ý nghĩa sâu sắc cho các thế hệ hôm nay và mai sau:

- Thắng lợi của cuộc Khởi nghĩa Hòn Khoai là niềm tự hào lớn lao của quê hương, dân tộc; các chiến sỹ Khởi nghĩa Hòn Khoai mãi mãi là tấm gương sáng ngời cổ vũ tinh thần yêu nước, lòng căm thù giặc sâu sắc, tinh thần đấu tranh cách mạng của Đảng bộ, dân và quân tỉnh Cà Mau.

- Thắng lợi của cuộc Khởi nghĩa Hòn Khoai đã để lại cho Đảng bộ, dân và quân tỉnh Cà Mau, đặc biệt là lực lượng vũ trang bài học sâu sắc về sự chủ động, linh hoạt và luôn luôn sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống.

- Cuộc Khởi nghĩa Hòn Khoai thể hiện tinh thần nghiêm chỉnh chấp hành Nghị quyết của Đảng, vận dụng phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; thể hiện ý chí và niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, nêu cao tinh thần tiến công cách mạng, cổ vũ phong trào cách mạng trong toàn tỉnh.

- Chiến thắng của cuộc Khởi nghĩa Hòn Khoai đã đánh dấu sự trường thành của Đảng bộ, đặc biệt là vai trò lãnh đạo của Tỉnh ủy trong việc chọn điểm khởi nghĩa và thời cơ thích hợp đảm bảo cho thắng lợi. Thắng lợi quan trọng ấy, đã tạo được khí thế cách mạng hào hùng tiến tới cuộc tổng Khởi nghĩa Cách mạng Tháng 8 năm 1945 và hun đúc tinh thần đấu tranh cách mạng, quyết tâm chống ngoại xâm, góp phần giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Từ ý nghĩa lịch sử to lớn của cuộc Khởi nghĩa Hòn Khoai năm 1940, ngày tháng 12 hàng năm đã trở thành Ngày truyền thống cách mạng của Đảng bộ, quận và dân tỉnh Cà Mau. Các chiến sỹ Khởi nghĩa Hòn Khoai là tấm gương tiêu biểu tiếp tục tô thắm chủ nghĩa anh hùng cách mạng, một lòng vì dân, vì nước, sẵn sàng “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”.

3. Phát huy tinh thần cách mạng tiến công của cuộc Khỏi nghĩa Hòn Khoai trong thời kỳ mới

81 năm đã trôi qua, nhưng tinh thần tiến công cách mạng của Cuộc Khởi nghĩa Hòn Khoai vẫn luôn bất diệt, ý chí chiến đấu, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vẫn luôn được Đảng bộ, dân và quân tỉnh Cà Mau noi theo. Bài học về nghiêm chỉnh chấp hành, thực hiện Nghị quyết của Đảng luôn được vận dụng có hiệu quả, phù họp với tình hình thực tế của tỉnh nhà qua các thời kỳ cách mạng.

Tiếp nối truyền thống cùa cuộc Khởi nghĩa Hòn Khoai, Đảng bộ, dân và quân tỉnh Cà Mau luôn nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chú trọng công tác huấn luyện, diễn tập sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng hy sinh bảo vệ Tổ quốc; không ngừng học tập, rèn luyện, phát huy tính chủ động, sáng tạo, nhạy bén; nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Đảng bộ, dân và quân tỉnh Cà Mau quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVI Đảng bộ tỉnh, gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chuyên đề năm 2021 về “ Ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Ban Tổ chức Tỉnh đoàn

THEO BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY CÀ MAU


 
  CÁC TIN BÀI KHÁC
img

TỈNH ĐOÀN CÀ MAU
Số 97, Phan Ngọc Hiển, Phường 5, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Điện thoại: (02903) 815.787 - 831.250  Fax: (02903) 834.423
Giấy phép số197/GP - TTĐT ngày 04/12/2009 của Cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Tên miền: 
www.tinhdoancamau.com.vn
Ban biên tập Email:
tinbaiwebsitetinhdoan@gmail.com
Ghi rõ nguồn: "Website Tỉnh đoàn Cà Mau" khi phát hành lại thông tin từ website này.
Số Người Online
hit counter joomla