img
img
Thứ 2, 08/08/2022 02:36:25
| | Liên kết
  Tuổi trẻ Cà Mau đoàn kết, gương mẫu, xung kích, sáng tạo dựng xây đất nước Phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, mọi tiềm năng, sáng tạo của nhân dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc! Phát huy tinh thần cách mạng tiến công, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế! Tuổi trẻ Cà Mau đoàn kết - gương mẫu - xung kích - sáng tạo - khởi nghiệp Tuổi trẻ Cà Mau phát huy truyền thống cách mạng, xung kích, tình nguyện xây dựng quê hương Cà Mau giàu đẹp!
Tỉnh đoàn Cà Mau : 05 Mô hình tuyến đường sáng – xanh – sạch – đẹp năm 2021
Thứ 3, 30/11/2021 15:34:38

Thực hiện Chương trình Công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2021. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo và hỗ trợ 05 mô hình tuyến đường Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp năm 2021 tại 04 đơn vị, phương thức là vận động các nguồn lực hỗ trợ các đơn vị về cây giống, giống hoa để các đơn vị trồng tạo cảnh quan theo các tuyến đường với chiều dài tối thiểu là 400m, cụ thể:

Tại Thành phố Cà Mau có 02 tuyến đường được thực hiện là: đườn vào trung tâm 02 xã Tân Thành và Hòa Thành với mỗi tuyến là 500m, trồng các loại hoa như Mười Giờ, Bông Chuông vàng

Huyện U Minh: Tuyến đường vào ấp 8 xã Khánh Hội, với chiều dài 600m trồng cây hoa Dâm Bụp.

Huyện Phú Tân: Tuyến đường vào Trung tâm xã Việt Thắng, với chiều dài 450m trồng cây Bằng lăng tím.

Huyện Đầm Dơi: Tuyến đường vào Trung tâm thị trấn Đầm Dơi, với chiều dài là 750m trồng cây Bông chuông vàng

Sau 05 tháng triển khai thực hiện đến nay các cây và hoa được trồng trên các tuyến đường phát triển xanh tốt và có hoa, ngoài ra bên cạnh đó Đoàn cơ sở các xã, thị trấn được hỗ trợ thực hiện tuyến đường định kỳ ra quân thực hiện dọn vệ sinh, thu gom rác thải, phát hoang bụi rậm ven đường góp phần tạo cảnh quan Xanh sạch đẹp, trong thời gian tới Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tiếp tục hoàn thiện vận động lắp hệ thống điện năng lượng mặt trời cho các tuyến đường nói trên và nhân rộng mô hình trên địa bàn toàn tỉnh.

Việt Xô

Ban Phong trào TĐ


 
  CÁC TIN BÀI KHÁC