img
img
Thứ 7, 02/12/2023 12:23:17
| | Liên kết
  Tuổi trẻ Cà Mau đoàn kết, gương mẫu, xung kích, sáng tạo dựng xây đất nước Phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, mọi tiềm năng, sáng tạo của nhân dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc! Phát huy tinh thần cách mạng tiến công, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế! Tuổi trẻ Cà Mau đoàn kết - gương mẫu - xung kích - sáng tạo - khởi nghiệp Tuổi trẻ Cà Mau phát huy truyền thống cách mạng, xung kích, tình nguyện xây dựng quê hương Cà Mau giàu đẹp!
Vai trò của Thanh niên trong việc đấu tranh phòng, chống tin giả, tin xấu độc trên không gian mạng
Thứ 3, 07/12/2021 12:15:27

Trong thời đại bùng nổ thông tin hiện nay, có không ít tin giả, tin xấu độc đang tồn tại, lan truyền nhanh chóng, rộng khắp trên không gian mạng. Vì vậy, đấu tranh phòng, chống tin giả, tin xấu độc là nhiệm vụ quan trọng, phải được tiến hành thường xuyên, hiệu quả. Trong đó, cần phát huy lực lượng thanh niên, để vừa nâng cao vai trò, trách nhiệm, vừa tạo ra “sức đề kháng”, “màng lọc” cho thanh niên khi tiếp cận thông tin trên không gian mạng hiện nay.

Ảnh: Internet

Tràn lan tin giả, tin xấu độc trên không gian mạng

Tin giả, tin xấu độc trên không gian mạng là những thông tin sai sự thật, không chính xác và chưa được kiểm chứng, phát tán và lan truyền trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội (Facebook, Google, Zalo, Yutobe…) làm sai lệch nhận thức, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội. Tin giả, tin xấu độc xuất hiện trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, cả trong quá khứ, hiện tại và tương lai, đối với mọi lứa tuổi, ngành nghề… Trong đó, tin giả, tin xấu độc xuất hiện nhiều nhất là các sự kiện mang tính thời sự, hot, thu hút dư luận quan tâm.

Tin giả, tin xấu độc biểu hiện ở các dạng chủ yếu: Tin sai sự thật hoặc các thông tin có phần đúng nhưng sai lệch về bản chất thông tin; Tin giả mạo, xấu độc, hoàn toàn bịa đặt về một nhân vật, sự kiện nào đó; Tin thật, giả lẫn lộn kiểu “xôi đỗ” gây hoài nghi, hoang mang dư luận xã hội; Tin chứa nội dung đồi trụy, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, vi phạm thuần phong mỹ tục, văn hóa truyền thống của dân tộc. Nội dung của những dạng tin giả, tin xấu độc này rất phức tạp, từ các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa nói chung, đến những vấn đề cụ thể, mang tính thời sự nóng hổi đang diễn ra trên thế giới, đất nước, địa phương hoặc một nhân vật, câu nói… nào đó, đang thu hút quan tâm của dư luận.

Tin giả, tin xấu độc tràn lan trên không gian mạng và trở thành một vấn nạn nguy hiểm, thách thức tất cả các quốc gia trên thế giới. Theo thống kê của Bộ Thông tin và Truyền thông, “Chỉ trong năm 2020, cơ quan chức năng đã xác định khoảng 100 hội nhóm trên mạng xã hội Facebook, 14.000 chuyên trang Facebook; hơn 80 kênh YouTube chống phá với tần suất cao, khoảng trên 54.000 video vi phạm thường xuyên tán phát tin giả có ảnh hưởng tới an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội”[1]. Thủ đoạn của các đối tượng tung tin giả, tin xấu độc chủ yếu là sử dụng “khoảng trống thông tin”, các chiêu trò “câu khách” bằng các tít “giật gân”, các hình ảnh, đoạn video ngắn, gây chú ý người xem. Các đội tượng tung tin giả, tin xấu độc nhằm nhiều mục đích khác nhau: tạo ra vụ lợi kinh tế; chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân; khủng bố tinh thần và tạo ra dư luận xã hội để phục vụ các ý đồ đen tối, gây phương hại đến kinh tế, chính trị, xã hội… của đất nước

Thanh niên không thể đứng nhìn

Thanh niên là một lực lượng đông đảo của xã hội, nét đặc thù là trẻ tuổi, năng động và dễ tiếp thu cái mới, nhất là tiếp thu các thông tin trên không gian mạng. Những năm gần đây, lực lượng thanh niên đã tham gia tích cực, có hiệu quả vào việc đấu tranh phòng, chống các tin giả, tin xấu độc trên không gian mạng. Thực hiện thông qua việc lồng ghép các nhiệm vụ chính trị, học tập, quán triệt và thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy chế cơ quan, đơn vị; qua tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên. Đấu tranh với tin giả, tin xấu độc trên không gian mạng bằng việc viết các bài báo, bài viết ngắn đăng tải trên mạng xã hội, vừa chia sẻ, lan tỏa các thông tin chính thống, tin tốt đẹp; vừa đấu tranh phản bác với các tin giả, xấu độc.

Nhiều thanh niên tham gia đấu tranh trực diện với tin giả, tin xấu độc trên không gian mạng của các cơ quan đơn vị Bộ, Ban ngành ở các Tỉnh/ Thành phố và các địa phương. Nhiều tổ chức Đoàn Thanh niên của các đơn vị đã lập các trang Bloge nhóm/ cá nhân; các Fanpage trên Facebook; các Group trên Zalo; các chuỗi video clip trên youtube… triển khai các tuyến bài viết, đăng tải, chia sẻ các tin, bài viết đấu tranh với tin giả, xấu độc trên không gian mạng.

Trên cơ sở nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong việc đấu tranh với tin giả, tin xấu độc trên không gian mạng, nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (22/10/2018) về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình tình mới”; Kết luận số 53-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (04/6/2019), “Về việc chỉ đạo đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu, độc trên Internet, mạng xã hội”; lực lượng thanh niên đã tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bác bỏ những luận điệu chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta; đấu tranh phản bác với những thông tin bôi nhọ, hạ thấp uy tín của lãnh tụ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta… nhằm bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân và bảo vệ chế độ xã hội mà chúng ta đang xây dựng.

Hành động không ngừng của chúng ta

Tin giả, tin xấu độc trên không gian mạng xuất hiện ngày càng nhiều, cho nên cuộc đấu tranh phòng, chống tin giả, tin xấu độc tiếp tục diễn ra. Trong đó, lực lượng thanh niên phải là cơ bản, nòng cốt và tiên phong nhằm góp phần làm “sạch” thông tin trên không gian mạng. Để tiếp tục đấu tranh có hiệu quả, thiết nghĩ cần phải phát huy vai trò của tổ chức Đoàn Thanh niên cũng như ý thức trách nhiệm của mỗi thanh niên.

Đối với tổ chức Đoàn Thanh niên: Cần tăng cường và đổi mới nội dung, hình thức đấu tranh phòng, chống tin giả, xấu độc trên không gian mạng qua các diễn đàn, các Câu lạc bộ, các Nhóm… để kiến tạo ra “sân chơi” cho thanh niên. Chú trọng hơn việc kết nối giữa các tổ chức Đoàn trong toàn quốc, trong hệ thống tổ chức Đoàn của Khối, của cơ quan, Ban ngành. Có thể lập chuyên mục riêng về đấu tranh phòng, chống tin giả, tin xấu độc cho thanh niên ở các trang mạng; Cổng thông tin điện tử; trên các Fanpage, các Group Facebook, Zalo… để thanh niên có thêm diễn đàn đăng các bài viết, bài báo có chất lượng, nhằm lan tỏa, tuyên truyền các thông tin chính thống, tin tốt đẹp… Tổ chức Đoàn Thanh niên cần tạo ra nhiều hơn các diễn đàn như: Tọa đàm, Hội thảo, nghe chuyên gia nói chuyện các vấn đề thời sự, trong đó có việc đấu tranh phòng, chống tin giả, xấu độc trên không gian mạng. Cùng với đó, tổ chức Đoàn cần có chính sách khuyến khích, hỗ trợ và kịp thời biểu dương những đại biểu tích cực, đồng thời có biện pháp xử lý những thanh niên đưa các tin giả, xấu độc lên không gian mạng.

Đối với mỗi thanh niên: Thứ nhất, cần nâng cao tinh thần cảnh giác trước các tin giả, tin xấu độc trên mạng xã hội. Làm chủ kiến thức về các vấn đề chính trị, xã hội để xem xét, tiếp cận thông tin một cách khách quan, đầy đủ, chính xác từ những nguồn thông tin chính thống. Chấp hành nghiêm các quy định về quyền thông tin, phạm vi thông tin theo quy định của Hiến pháp năm 2013, Luật Tiếp cận Thông tin năm 2016 và Luật An ninh mạng 2018; Quy định 37 của Bộ Chính trị về những điều Đảng viên không được làm đối với đảng viên trong thanh niên.

Thứ hai, phải không ngừng phấn đấu, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện đạo đức và bản lĩnh để vừa có sức “đề kháng”, “tự miễn dịch” trước các thông tin; vừa tham gia đấu tranh phản bác với những tin giả, tin xấu độc trên không gian mạng. Đặc biệt, phải học tập, nâng cao trình độ về công nghệ thông tin, về mạng xã hội, nhất là các kỹ năng sử dụng, ứng dụng công nghệ thông tin, nền tảng số trên không gian mạng… nhằm phục vụ tốt hơn cho việc tuyên truyền, lan tỏa thông tin tốt đẹp, bác bỏ, gỡ bỏ các thông tin giả, xấu độc trên không gian mạng./.

Mộng Tuyền

Nguồn: Sưu tầm

 
  CÁC TIN BÀI KHÁC

TỈNH ĐOÀN CÀ MAU
Số 97, Phan Ngọc Hiển, Phường 5, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Điện thoại: (02903) 815.787 - 831.250  Fax: (02903) 834.423
Giấy phép số197/GP - TTĐT ngày 04/12/2009 của Cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Tên miền: 
www.tinhdoancamau.com.vn
Ban biên tập Email:
tinbaiwebsitetinhdoan@gmail.com
Ghi rõ nguồn: "Website Tỉnh đoàn Cà Mau" khi phát hành lại thông tin từ website này.
Số Người Online
hit counter joomla